Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 8/2019 w dniu 22.11.2019 przez Radę Osiedla Ściegiennego.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty malarskie Ogółem: 1 503 144  
Spłata rozliczeń długoterminowych za modernizację budynków        Osiedle 1 503 144 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 2 500  
Remont instalacji domofnowej Osiedle 2 500 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 120 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 120 000 IV
Inne roboty Ogółem: 781 659  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 781 659 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 700  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 7/2018 w dniu 26.11.2018 przez Radę Osiedla Ściegiennego.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty malarskie Ogółem: 1 503 140  
Spłata rozliczeń długoterminowych za modernizację budynków Osiedle 1 503 140 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 75 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 75 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 700 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 700 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 700  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 66 660  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 150  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 5/2017 w dniu 29.11.2017 przez Radę Osiedla Ściegiennego.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty malarskie Ogółem: 1 503 140  
Spłata rozliczeń długoterminowych za modernizację budynków Osiedle 1 503 140 I-IV
Remont dźwigów Ogółem: 45 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 45 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 600 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 600 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 700  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 200 000  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 450  


Osiedle Ściegiennego w roku 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, znaczną część wpływów z funduszu remontowego część „B" przeznacza na spłatę należności długoterminowych z tytułu remontów klatek schodowych. Wykonywane od roku 2013 remonty klatek są realizacją wniosku mieszkańców przyjętego na Zebraniu Osiedlowym w roku 2011. Zakres remontów objął wszystkie budynki Osiedla i zostanie zakończony w bieżącym roku. Z tego względu kwota wpływów po uwzględnieniu zobowiązań (m.in. spłat należności za remonty klatek, przesunięcie środków na fundusz remontowy część „A", realizację Uchwały Rady Nadzorczej Nr 65/2015, spłatę pożyczki z funduszu interwencyjnego i odpisu na ten fundusz), decyzją Rady Osiedla i po akceptacji przez Radę Nadzorczą KSM, pozostała kwota została przewidziana w planie jako rezerwa przeznaczona na ewentualne roboty awaryjne i wykonanie zaleceń Dozoru Technicznego. Wobec powyższego Osiedle nie planuje w roku 2018 robót, które wymagałyby wdrożenia procedury wyboru wykonawcy. Zobowiązania finansowe związane z programem modernizacji klatek schodowych rozłożone w czasie będą z biegiem lat malały, a kwota pozostająca do dyspozycji Osiedla na inne roboty będzie się sukcesywnie zwiększać.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 15.11.2016, Rada Osiedla Ściegiennego na posiedzeniu w dniu 23.11.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 9/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty malarskie Ogółem: 1 503 140  
Spłata rozliczeń długoterminowych za modernizację budynków Osiedle 1 503 140 IV
Remont dźwigów Ogółem: 40 280  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 40 280 IV
Inne roboty Ogółem: 540 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 540 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 700  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 200 000  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 450  

 

Osiedle Ściegiennego w roku 2017 znaczną część wpływów z funduszu remontowego część „B" przeznacza na spłatę należności długoterminowych z tytułu remontów klatek schodowych. Wykonywane od roku 2013 remonty klatek są realizacją wniosku mieszkańców przyjętego na Zebraniu Osiedlowym w roku 2011. Zakres remontów objął wszystkie budynki Osiedla i zostanie zakończony w bieżącym roku. Z tego względu kwota wpływów po uwzględnieniu zobowiązań (m.in. spłat należności za remonty klatek, przesunięcie środków na fundusz remontowy część „A", realizację Uchwały Rady Nadzorczej Nr 65/2015, spłatę pożyczki z funduszu interwencyjnego i odpisu na ten fundusz), decyzją Rady Osiedla i po akceptacji przez Radę Nadzorczą KSM, pozostała kwota została przewidziana w planie jako rezerwa przeznaczona na ewentualne roboty awaryjne i wykonanie zaleceń Dozoru Technicznego. Wobec powyższego Osiedle nie planuje w roku 2017 robót, które wymagałyby wdrożenia procedury wyboru wykonawcy. Zobowiązania finansowe związane z programem modernizacji klatek schodowych rozłożone w czasie będą z biegiem lat malały, a kwota pozostająca do dyspozycji Osiedla na inne roboty będzie się sukcesywnie zwiększać.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 17.11.2015, Rada Osiedla Ściegiennego na posiedzeniu w dniu 02.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 11/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 200 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                            Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 150 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 350 500  
Docieplenie kominów ul. Nowowiejskiego 12b, 12c, 12d, 12e 86 000 IV
Docieplenie kominów ul. Mikusińskiego 20, 22, 24 64 500 I
Remont połaci dachowych ul. Rożanowicza 11 200 000 I
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 30 000  
Remont tarasu ul. Rożanowicza 7 30 000 I
Roboty malarskie Ogółem: 1 400  
Ostatnia rata za malowanie ul. Józefowska 114a, 116a, 118a 1 400 I
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 525 080  
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych ul. Jabłoniowa 35b, 37b, 39b, 41b 184 800 III
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych ul. Jabłoniowa 35c, 37c, 39c, 41c 240 000 III
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych ul. Józefowska 98 100 280 IV
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 15 000  
Modernizacja domofonu ul. Jabłoniowa 35a, 37a, 39a, 41a 9 000 IV
Modernizacja domofonu ul. Gruszowa 1 3 000 IV
Modernizacja domofonu ul. Rysia 10 3 000 IV
Mała architektura Ogółem: 180 000  
II etap remontu drogi ul. Józefowska 114, 116, 118 180 000 IV
Remont dźwigów Ogółem: 80 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 80 000 IV
Inne roboty Ogółem: 100 000  
Budowa wiaty śmietnikowej ul. Rożanowicza 17 100 000 III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 690  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 150 000  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 340  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 04.12.2014, Rada Osiedla Ściegiennego na posiedzeniu w dniu 21.01.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 240 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                            Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 69 500 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 170 500 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 40 000  
Wymiana włazów dachowych Osiedle - wg zgłoszeń 40 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 300 000  
Roboty wod-kan ul. Gruszowa 1, 3, 7, 9 30 000 III
Roboty wod-kan ul. Morelowa 12 50 000 III
Roboty wod-kan ul. Jabłoniowa od 35a do 41c 150 000 IV
Wymiana kanalizacji w piwnicy ul. Józefowska 84 50 000 IV
Roboty wod-kan ul. Józefowska 96 20 000 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 150 000  
Roboty na instalacji elektrycznej ul. Józefowska od 84 do 118a 50 000 IV
Roboty na instalacji odgromowej Osiedle - zgodnie z zapotrzebowaniem 100 000 IV
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 15 000  
Modernizacja domofonu ul. Jabłoniowa 35a, 37a, 39a, 41a 10 000 IV
Modernizacja domofonu ul. Gruszowa 1 5 000 IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 180 000  
Naprawa balkonów Osiedle - wg zgłoszeń 180 000 IV
Mała architektura Ogółem: 295 700  
Prace brukarskie ul. Józefowska od 84 do 118a 250 000 IV
Renowacja zieleni ul. Kotlarza 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f 15 700 III
Renowacja zieleni ul. Mikusińskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15 15 000 III
Renowacja zieleni ul. Nowowiejskiego 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e 15 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 80 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska od 84 do 118a 80 000 IV
Inne roboty Ogółem: 240 000  
Remont schodów wejściowych do budynku ul. Rożanowicza 7 120 000 III
Remont schodów wejściowych do budynku ul. Rożanowicza 3 120 000 III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 31 700  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 28.11.2013, Rada Osiedla Ściegiennego na posiedzeniu w dniu 08.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 1/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 240 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach   Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 120 000 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 120 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 70 000  
Naprawa tarasów ul. Daszyńskiego 15 60 000 IV
Naprawa narożnika ściany ul. Daszyńskiego 15-21 10 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 501 000  
Malowanie pomieszczeń ogólnego użytku - spłata rat                     Osiedle 501 000  I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 88 750  
Wymiana pionów wodnych w piwnicy ul. Rożanowicza 1 6 750 I
Wymiana pionów wodnych w piwnicy ul. Rożanowicza 3-5 10 000 I
Wymiana pionów wodnych w piwnicy ul. Rożanowicza 15-17 12 000 I
Wymiana pionów wodnych  ul. Kotlarza 15 000 I
Naprawa kanalizacji ul. Józefowska 114, 118 30 000 I
Naprawa kanalizacji ul. Józefowska 118a 15 000 I
Roboty elektryczne Ogółem: 40 000  
Naprawa instalacji odgromowej ul. Daszyńskiego 15-21 40 000 II
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 20 000  
Modernizacja domofonu ul. Nowowiejskiego 12e 5 000 I
Modernizacja domofonu ul. Rysia 10 5 000 I
Modernizacja domofonu ul. Jabłoniowa 39a 5 000 I
Modernizacja domofonu ul. Jabłoniowa 41a 5 000 I
Mała architektura Ogółem: 60 000  
Naprawa chodnika ul. Nowowiejskiego 12 25 000 IV
Naprawa schodów terenowych ul. Mikusińskiego 24 35 000 IV
Remont dźwigów Ogółem: 80 000  
Remonty dźwigów (wg zaleceń UDT) ul. Józefowska 84-118a 80 000 IV
Inne roboty Ogółem: 323 000  
Remont instalacji hydrantowej ul. Józefowska 94-98 95 000 II
Remont instalacji hydrantowej ul. Józefowska 114-118 95 000 II
Budowa śmietnika ul. Rożanowicza 17 10 000 IV
Budowa śmietnika ul. Rożanowicza 1 10 000 IV
Budowa śmietnika ul. Gruszowa 9 10 000 IV
Zamknięcia obudowy śmietnika ul. Ściegiennego 90 4 000 IV
Zamknięcia obudowy śmietnika ul. Jabłoniowa 41a 4 000 IV
Podjazd dla niepełnosprawnych ul. Józefowska 96 65 000 IV
Wymiana daszków z poliwęglanu ul. Józefowska 114-116-118 30 000 IV
Odpis na fundusz interwencyjny   Ogółem: 31 700  

 Ogólna charakterystyka osiedla

 

Osiedle im. ks. Piotra Ściegiennego to wyodrębnione gospodarczo osiedle Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zróżnicowane pod względem wielkości budynków, ich wieku, położenia, ilości kondygnacji, jak również struktury wieku ich mieszkańców i statusu majątkowego. Wśród silnych stron najważniejszą rolę odgrywa korzystne położenie osiedla z dobrze rozwiniętą siecią komunikacji miejskiej, jego mieszkańcy mają zapewniony łatwy i szybki dostęp do centrum miasta. Ponadto osiedle znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, m.in. Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. W ostatnim okresie w rejonie ulic Jabłoniowa - Ściegiennego powstało nowe centrum "Silesia City Center" spełniające funkcje handlową, rozrywkową i społeczno-kulturalną, podnosząc atrakcyjność dzielnicy.


Każde osiedle Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to odrębna pod względem gospodarczym jednostka, co oznacza, że gospodaruje własnymi środkami, które uzyskuje z comiesięcznych odpisów z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. Wpływy z lokali mieszkalnych podzielone są na trzy fundusze: remontowy, kosztów eksploatacji i fundusz na działalność społeczno - kulturalną. Odpisy te zatwierdzone uchwałą Rady Osiedla, po uprzedniej szczegółowej analizie przewidywanych kosztów, korespondujących w przypadku funduszu remontowego ze strategią przyjętą przez Walne Zgromadzenie. Od stycznia 2003 roku wszystkie poniesione koszty księgowane są na poszczególne nieruchomości, co pozwala na rozliczenie wpłat dokonanych przez członka spółdzielni, które dotyczą konkretnej nieruchomości.


Do obowiązków Administracji należy sporządzanie corocznego planu remontowo-konserwacyjnego, dostosowanego do sytuacji finansowej spółdzielni, z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, spełniania wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz zachowania zapobiegawczego charakteru remontów.


Zgodnie z Prawem Budowlanym na Osiedlu co roku przeprowadzana jest kontrola sprawności technicznej budynków, kontrola instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych. Pięcioletniej kontroli podlega stan sprawności technicznej i wartości użytkowej budynków, estetyki budynków oraz ich otoczenia, sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Konstruując plany remontów na bliższy i dalszy okres bierze się pod uwagę w szczególności ocenę po rocznej kontroli sprawności obiektów, oceny z przeglądów wiosennych i jesiennych. Od kilku lat sprawdza się zasada kompleksowości prac na danym budynku, polegająca na wykonaniu docieplenia elewacji, remontu balkonów i dachu, wymianie okien na klatce schodowej, malowaniu pomieszczeń ogólnego użytku oraz renowacji towarzyszącej infrastruktury.

 Dokonania na przestrzeni ostatnich lat


W przeciągu ostatnich kilku lat wyremontowano dachy na wszystkich budynkach wchodzących w skład administrowanych zasobów (pokrycie papą termozgrzewalną). W celu podniesienia estetyki zamieszkania sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych, wykonywane są roboty renowacyjne (malowanie) klatek schodowych; corocznie w planie remontów umieszcza się 1-4 budynków w zależności od powierzchni ścian i sufitów klatki schodowej. Na chwilę obecną wykonano również docieplenie elewacji wszystkich budynków w zasobach Osiedla.


Mając na uwadze estetykę i funkcjonalność otoczenia, tj. drogi, chodniki, parkingi, zieleńce, place zabaw wykonywane są na bieżąco remonty i konserwacje. W ciągu ostatnich lat udało się wyremontować nawierzchnię dróg, chodników, parkingów w 75% zasobów. Pozostałe 25% nawierzchni zamierzamy wyremontować w ciągu najbliższych kliku lat.  Wyremontowano wszystkie parkingi przy ulicy Józefowskiej. W trosce Administracji osiedla o osoby niepełnosprawne, na całym osiedlu ustawiane są pionowe  znaki drogowe oznaczające miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W myśl nowych przepisów zakupiono i zamontowano szereg nowych, bezpiecznych urządzeń zabawowych, posiadających wymagany atest. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci zamontowano barierki ochronne wzdłuż wjazdów do garaży, by zapobiec możliwym upadkom i urazom dzieci

 
Kolejnym krokiem poprawiającym estetykę otoczenia jest coroczna pielęgnacja otaczającej nas zieleni (nasadzanie nowych drzew i krzewów, ogławianie i wycinka starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew, pielęgnacja i renowacja trawników).


Funkcje zarządzania nieruchomościami to nie tylko niezbędne czynności administracyjne, techniczne i gospodarcze, ale też dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb mieszkańców Osiedla i do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Dążenie do minimalizacji kosztów zazwyczaj nie wiąże się z podwyższaniem wartości nieruchomości, dlatego współczesne podejście do zarządzania jest zorientowane na osiąganie pożądanych efektów użytkowych w długiej perspektywie czasowej.

 


 

 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)