Sprawozdania i plany remontów

 

Koszty netto utrzymania działki infrastrukturalnej 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 17/2019 w dniu 20.11.2019 przez Radę Osiedla Graniczna.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 60 000  
Malowanie klatek ul. Francuska 70b 60 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 250 000  
Wykonanie parkingu ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 250 000 III-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 50 000  
Naprawa dźwigów Osiedle 50 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 40 000  
Roboty nieprzewidziane Osiedle 40 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 360  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 5/2018 w dniu 21.11.2018 przez Radę Osiedla Graniczna.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 50 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 200 000  
Naprawa dachu - kontynuacja z 2018

ul. Floriana 18, 20, 22

ul. Krasińskiego 26, 28

200 000 I-II
Roboty malarskie Ogółem: 150 000  
Malowanie klatek ul. Paderewskiego 14, 16 100 000 I-II
Malowanie klatek ul. Francuska 70b 50 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 50 000  
Naprawa chodników Osiedle 50 000 I-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 90 000  
Naprawa dźwigów Osiedle 90 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Roboty nieprzewidziane Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 360  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 2/02/2018 w dniu 21.02.2018 przez Radę Osiedla Graniczna.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 10 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji  Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 50 000  
Naprawa dachu

ul. Krasińskiego 26, 28

15 000 III
Naprawa dachu ul. Floriana 18, 20, 22 15 000 III
Naprawa dachu ul. Francuska 70b 10 000 III
Naprawa dachu ul. Graniczna 25a, 25b, 25c 10 000 III
Roboty murarsko-tynkarskie

Ogółem:

40 000  
Naprawa tynków schodów ul. Krasińskiego 26, 28 10 000 IV
Naprawa tynków schodów ul. Floriana 18, 20, 22 10 000 IV
Naprawa tynków ul. Graniczna 19 10 000 IV
Naprawa tynków ul. Graniczna 25a, 25b, 25c 10 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 30 000  
Malowanie klatek ul. Paderewskiego 14, 16 30 000 IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 25 000  
Malowanie blachy trapezowej na ścianie szczytowej ul. Graniczna 19 5 000 III
Naprawa i malowanie obróbek blacharskich Osiedle 20 000 III
Mała architektura Ogółem: 100 420  
Naprawa drogi wjazdowej ul. Paderewskiego 14, 16 10 000 III
Naprawa chodników Osiedle 30 000 IV
Rozbudowa parkingu na terenie wydzierżawionym od Urzędu Miasta Katowice ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 60 420 III
Remonty dźwigów Ogółem: 36 860  
Naprawa dźwigów Osiedle 36 860 IV
Inne roboty Ogółem: 26 000  
Zabezpieczenie ścian przed wilgocią - bunkier ul. Graniczna 25c 26 000 IV
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 100  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 12.12.2016, Rada Osiedla Graniczna na posiedzeniu w dniu 25.01.2017 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2017 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 45 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 15 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji  Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 20 000  
Naprawa dachu

ul. Krasińskiego 28

20 000 II
Roboty murarsko-tynkarskie

Ogółem:

43 560  
Ocieplenie od strony bunkra ul. Graniczna 25c 6 800 II-III
Ocieplenie dylatacji ul. Francuska 70b 18 000 II-III
Likwidacja pęknięć ścian ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 18 760 I-II
Roboty malarskie Ogółem: 145 800  
Malowanie klatek ul. Floriana 18, 20, 22 145 800 II
Remonty dźwigów Ogółem: 25 000  
Naprawy bieżące Osiedle 25 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 59 550  
Zabezpieczenie ścian przed wilgocią ul. Graniczna 25a, 25b, 25c 59 550 I
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 100  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 67 000  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 320  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 27.01.2016, Rada Osiedla Graniczna na posiedzeniu w dniu 27.01.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 1/2016 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 000 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji  Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 25 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 35 000  
Naprawa dachu

ul. Floriana 18

ul. Krasińskiego 28

35 000 III
Roboty murarsko-tynkarskie

Ogółem:

60 000  
Zabezpieczenie ścian przed wilgocią ul. Graniczna 25a 40 000 I
Docieplenie dylatacji ul. Francuska 70b 20 000 II
Roboty malarskie Ogółem: 40 000  
Malowanie klatek ul. Floriana 18, 20, 22 40 000 III-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 33 000  
Wymiana pionów kanalizacyjnych ul. Graniczna 63 18 000 III
Wymiana pionów wodociągowych ul. Krasińskiego 28 15 000 I
Mała architektura Ogółem: 133 760  
Naprawa wjazdów od zsypów ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 56 140 I
Naprawa chodników Osiedle 77 620 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 25 000  
Naprawy bieżące Osiedle 25 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 440  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 66 680  
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 640   

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 26.11.2014, Rada Osiedla Graniczna na posiedzeniu w dniu 29.11.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 17/2014 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                  Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 30 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 20 000  
Naprawa dachu ul. Krasińskiego 28 20 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 18 000  
Naprawa kanalizacji deszczowej ul. Floriana 18, 20, 22 18 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 222 540  
Naprawa wjazdów od zsypów ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 57 000 I
Wykonanie parkingu ul. Krasińskiego 26, 28 165 540 I
Remonty dźwigów Ogółem: 15 000  
Naprawy bieżące Osiedle 15 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 440  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 67 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 07.01.2014, Rada Osiedla Graniczna na posiedzeniu w dniu 21.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2014 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 60 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                             Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 11 500 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 48 500 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 35 000  
Naprawa dachu ul. Francuska 70b 35 000 III
Roboty malarskie Ogółem: 30 000  
Malowanie klatek ul. Krasińskiego 26, 28 30 000 IV
Mała architektura Ogółem: 204 740  
Naprawa drogi ul. Graniczna 63, 63a, 63b, 63c 159 740 II
Wykonanie parkingu ul. Krasińskiego 26, 28 45 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 15 000  
Naprawy bieżące Osiedle 15 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 58 400  
Wykonanie i nawadnianie instalacji p.poż ul. Krasińskiego 28 43 400 I
Wykonanie drabiny na dach i odnowienie wejścia ul. Francuska 70b 15 000 III
Odpis na fundusz interwencyjny
Ogółem: 5 440  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)