Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 2/16/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Ligota.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 49 500  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 12 500 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 37 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 500  
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 500 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 11 000  
Wymiana paneli domofonowych 3 szt. ul. Zielonogórska 13, 15, 17, 19, 21 3 000 III-IV
Wymiana urządzeń domofonowych Osiedle 8 000 III
Mała architektura Ogółem: 50 000  

Wykonanie kontenerowisk

ul. Ligocka

ul. Wodospady

50 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 90 000  

Pokrycie kosztów modernizacji dźwigów

Osiedle 90 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 152 000  
Ogrodzenie boiska ul. Ligocka 17 000 III
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 135 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem:

37 080

 
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 400  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 7/13/2017 w dniu 22.11.2017 przez Radę Osiedla Ligota.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 26 200  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach i maszynowniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 16 260 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 9 940 I-IV
Mała architektura Ogółem: 300 000  

Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi

ul. Armii Krajowej 50a, 50b, 50c 150 000 III

Naprawa nawierzchni chodników wraz z poszerzeniem miejsc postojowych

ul. Ligocka 70a 100 000 III

Wykonanie zabudowy śmietników w sąsiedztwie budynków

ul. Ligocka - Wodospady
ul. Warmińska 9, 11, 13, 15, 17, 19
ul. Zielonogórska 13a, 15a, 17a, 19a, 21a
ul. Armii Krajowej 50a, 50b, 50c
50 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 650  

Odsetki od kredytu

ul. Wodospady 6 650 I-IV
Inne roboty Ogółem: 70 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 70 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem:

37 080

 

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 13.12.2016, Rada Osiedla Ligota na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 4/5/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 18 290  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                            Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 9 130 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 9 160 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 80 000  

Remont dachu

ul. Ligocka 70 40 000 II

Remont dachu

ul. Wodospady 8a 40 000 II
Mała architektura Ogółem: 355 000  

Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi

ul. Warmińska 13a, 13b, 13c 355 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 1 700  

Odsetki od kredytu - wymiana dźwigu

ul. Wodospady 8a 1 700 I-IV
Inne roboty Ogółem: 70 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 70 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 25.11.2015, Rada Osiedla Ligota na posiedzeniu w dniu 18.11.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 2/18/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 49 950  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                            Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 36 804 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 13 146 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 121 000  
Wymiana poziomów kanalizacyjnych ul. Warmińska 11a, 11b 121 000 III
Roboty elektryczne Ogółem: 10 000  

Wymiana instalacji odgromowej

ul. Zielonogórska 13, 15, 17, 19, 21 3 000 II-III

Wymiana instalacji odgromowej

ul. Zielonogórska 13a, 15a, 17a, 19a, 21a 3 000 II-III

Wymiana instalacji odgromowej

ul. Warmińska 11a, 11b 2 000 II-III

Wymiana instalacji odgromowej

ul. Warmińska 19a, 19b, 19c 2 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 96 960  

Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi

ul. Warmińska 13a, 13b, 13c 96 960 III
Remonty dźwigów Ogółem: 35 600  
Modernizacja dźwigu ul. Wodospady 8a 33 000 I-IV

Spłata kredytu - odsetki wymiany dźwigu

ul. Wodospady 8a 2 600 I-IV
Inne roboty Ogółem: 60 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 60 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 26.11.2014, Rada Osiedla Ligota na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 3/14/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 25 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                   Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 25 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 226 000  
Wymiana poziomów kanalizacyjnych ul. Wodospady 4a 46 000 I
Wymiana poziomów kanalizacyjnych ul. Warmińska 11a, 11b 80 000 III
Wymiana poziomów kanalizacyjnych ul. Zielonogórska 13, 15, 17, 19, 21 50 000 II
Wymiana poziomów kanalizacyjnych ul. Zielonogórska 13a, 15a, 17a, 19a, 21a  50 000 II
Mała architektura Ogółem: 70 000  
Remont chodników ul. Warmińska 13a, 13b, 13c 40 000 III
Remont chodników ul. Ligocka 70a 30 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 88 600  
Modernizacja dźwigu ul. Wodospady 8a 85 000 III

Spłata kredytu - odsetki wymiany dźwigu

ul. Wodospady 8a 3 600 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 11.12.2013, Rada Osiedla Ligota na posiedzeniu w dniu 03.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 2/9/2013 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku  Wartość robót [zł]  Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 36 500  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                   Zał. Nr 1 dostępny w Administracji  36 500 IV 
Roboty dekarskie Ogółem: 10 000  
Wymiana rynny z obróbkami ul. Warmińska 11a, 11b 10 000 III 
Roboty instalacyjne Ogółem: 80 000  
Wymiana poziomów kanalizacyjnych  ul. Ligocka 70a 40 000 II 
Wymiana poziomów kanalizacyjnych  ul. Wodospady 6 40 000 II 
Mała architektura Ogółem: 228 000  
Remont drogi i placów – kontynuacja z 2013 ul. Warmińska 11a, 11b 138 000 III 
Remont chodników – kontynuacja z 2013 ul. Ligocka 70 i 70a 80 000 III 
Remont chodników  ul. Armii Krajowej 50a, 50b, 50c 10 000 II 
Remonty dźwigów Ogółem: 69 600  
Remont dźwigu ul. Wodospady 8a 65 000 IV
Spłata odsetek  ul. Wodospady 6  4 600   I-IV 
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 6 600  

 


  

Działalność Administracji Osiedla

 

Działalnością Administracji Osiedla objęte są budynki w Ligocie przy ulicach Ligockiej 70, Ligockiej 70a, Wodospady 4a, 6, 8a, Zielonogórskiej 13-15-17-19-21, 13a-15a-17a-19a-21a, Warmińskiej 9-11-13, 11ab, 13abc, 15-17-19, 19abc oraz budynek w Piotrowicach przy ul. Armii Krajowej 50abc.

Najstarsze budynki osiedla liczą prawie 55 lat, stopień ich zużycia jest inny aniżeli budynków wybudowanych w latach 80-tych, w związku z czym inne są potrzeby remontowo-modernizacyjne poszczególnych nieruchomości. Budynki różnią się również wielkością, ilością kondygnacji, średnią wielkością mieszkań, ilością zamieszkałych osób i średnią wieku tych osób.

 

Osiedle łącznie zajmuje obszar 37.634 m2 który zlokalizowany jest w trzech rejonach Ligoty oraz 1 rejon w Piotrowicach. Rejony te są od siebie w odległościach od 4 do 6 km, co znacznie utrudnia administrowanie zasobami.

 

Działania Administracji koncentrują się nie tylko na bieżącej eksploatacji, ale przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa zamieszkiwania, poprawie stanu technicznego i estetyki zasobów.

 

Prowadzenie eksploatacji w obrębie nieruchomości budynkowych jest działaniem złożonym, a w warunkach spółdzielczych musi być realizowane przy jednoczesnym łagodzeniu i eliminowaniu występujących na tym tle różnego rodzaju rozbieżnych oczekiwań, problemów konfliktów międzyludzkich i sąsiedzkich, indywidualizacji odbioru realizowanych przez Administrację Osiedla czynności. Należy podkreślić, że każde nasze działanie musi mieć pokrycie w obowiązujących przepisach prawnych.

  


 

Działalność remontowa w 2013

 

W ramach funduszu remontowego w roku 2013 wymieniono poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku Wodospady 8a, wykonano chodniki przy budynkach ul. Ligockiej 70a i Wodospady 8a, wykonano roboty brukarskie przy budynku Warmińska 11ab, wymieniono oraz zrefundowano koszty wymiany stolarki okiennej, dokonano remontu kominów budynków mieszkalnych przy ul. Ligockiej 70 i 70a, Wodospady 4a, 6, 8a, Zielonogórskiej 13-21, 13a-21a, Warmińskiej 9-11-13 oraz Armii Krajowej 50abc.

 

Ponadto wykonano malowanie piwnic w budynkach przy ulicy Zielonogórskiej 13-21, 13a-21a, Warmińskiej 9-11-13, 11ab, 13abc, 15-17-19, 19abc oraz A. Krajowej 50abc, przebudowano instalację Azart na odbiór telewizji cyfrowej w budynkach mieszkalnych przy Armii Krajowej 50abc, Zielonogórskiej 13-21, 13a-21a, Warmińskiej 19abc, 15-17-19, 9-11-13, wykonano balustrady przy zsypach czterech budynków przy Ligockiej Wodospady oraz wymieniono skrzynki gazowe w trzech 3 budynkach naszego osiedla.

 


 

Działalność społeczno kulturalna w Osiedlu Ligota

 

W roku 2013 środki finansowe zebrane na działalność społeczno - kulturalną zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Dnia Dziecka wraz ze spotkaniem integracyjnym, które odbyło się na Placu Rekreacyjno – Sportowym w dniu 08 czerwca przy licznym udziale Mieszkańców naszego Osiedla - 100 osób i Ogniska dla Mieszkańców Osiedla zorganizowanego we wrześniu na okoliczność Pożegnania Lata w którym brało udział również ok. 100 osób.

 

Z okazji Dnia św. Mikołaja zorganizowano Zabawę i spotkanie z Mikołajem dla Dzieci Mieszkańców, impreza odbyła się w Gimnazjum nr 22 przy ul. Hetmańskiej w Katowicach.

Za duży wkład w organizację w/w imprez należy się podziękowanie członkom Rady Osiedla, pracownikom Administracji oraz naszym mieszkańcom, którzy swoim zaangażowaniem i obecnością przyczynili się do wzrostu rangi Osiedla Ligota w skali Spółdzielni.

 

W roku 2014 analogicznie jak w roku 2013 wpływy na fundusz społeczno – kulturalny przeznaczone zostaną na organizację polubianych przez Mieszkańców naszego osiedla imprez :

  • Dzień Dziecka ze spotkaniem integracyjnym Mieszkańców w II kwartale 2014r.
  • Ognisko dla Mieszkańców Osiedla „Pożegnanie lata"– III kwartał 2014r.
  • Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych - IV kwartał 2014r.

O dokładnych terminach imprez Administracja Osiedla Ligota poinformuje Mieszkańców poprzez wywieszone zaproszenia na tablicach ogłoszeń.

 

Przewidziano ponadto przeznaczenie środków finansowych na dofinansowanie i współfinansowanie imprez organizowanych przez Dział Społeczno–Kulturalny, Administracje oraz Kluby Osiedlowe Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaplanowano imprezy z udziałem około 380 osób Rada Osiedla wspólnie z Administracją dołoży wszelkich starań aby przedstawiony plan działalności społeczno-kulturalnej został w pełni zrealizowany, a naszych mieszkańców zapraszamy do skorzystania z przedstawionych ofert.

 


  

Zadłużenia użytkowników mieszkań  

 

Zadłużenia użytkowników mieszkań są dużym problemem powodującym zakłócenia w płynności finansowej Spółdzielni. W ramach prowadzonych w Spółdzielni kompleksowo działań windykacyjnych Administracja wspólnie z Radą Osiedla podejmuje zdecydowane, zgodne z kompetencjami różnego rodzaju działania interwencyjne zmierzające do zmniejszenia zaległości.


W zależności od składanych deklaracji przez osoby zalegające z opłatami a zapraszane na posiedzenia, Rada Osiedla decyduje poprzez opinie o dalszym toku postępowania tj. wnioskuje o przeprowadzenie rozmów przez Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na specjalnie poświęconych temu celowi posiedzeniach). Czasem Rada Osiedla uznaje za konieczne wystąpienie z wnioskiem o podjęcie decyzji dotyczących skierowania spraw do postępowania sankcyjnego (wykreślenie z listy członków Spółdzielni) przez Radę Nadzorczą lub stworzenia dodatkowych możliwości uregulowania zaległości w ratach.


Wnioski o wykreślenie dłużnika z grona członków Spółdzielni są niezależne od wszczynania postępowań sądowych, a także eksmisyjnych. Coraz szerzej wykorzystywana jest też droga windykacyjna prowadzona poprzez firmy zewnętrzne (na koszt dłużnika) mające większą możliwość oddziaływania na zadłużonych i ich rodziny, ujawniania posiadanego majątku a także wpisu do rejestru zadłużonych.

  


 

 

 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)