Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 2/16/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Szopienice.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 35 600  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 200 I-IV
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 400 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 194 000  
Malowanie klatek schodowych ul. Morawa 119c 194 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 660 000  

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej

ul. Przedwiośnie 1, 3, 5

160 000 II-III

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej

ul. Przedwiośnie 1a, 3a, 5a

160 000 II-III

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej

ul. Przedwiośnie 7, 9

110 000 II-III

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej

ul. Przedwiośnie 7a, 9a

120 000 II-III

Wymiana poziomów instalacji sanitarnej

ul. Przedwiośnie 7b, 9b

110 000 II-III
Remonty instalacji domofonowej

Ogółem:

85 000  

Wymiana instalacji domofonowej

ul. Zamenhofa 16a, 16b, 16c

ul. Zamenhofa 18, 18a

ul. Bednorza 24, 26, 28, 30

ul. Bednorza 32, 34, 36, 38

ul. Przedwiośnie

85 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 180 000  
Ogrodzenie i rewitalizacja placu zabaw

ul. Przedwiośnie

80 000 III-IV
Wykonanie miejsc postojowych

ul. Zamenhofa

100 000 III-IV
Remont dźwigów Ogółem: 164 000  

Modernizacja dźwigu

ul. Osiedlowa 11

150 000  I-IV

Naprawa podłóg i oswietlenia w budynkach wyposażonych w dźwigi

Osiedle

14 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 99 200  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 80 000 II-IV
Wymiana drzwi lokali własnych ul. Osiedlowa 7, 9 19 200 II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 7/14/17 w dniu 29.11.2017 przez Radę Osiedla Szopienice.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 28 000  
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 28 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 300 000  

Wymiana pionów instalacji deszczowej

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11

160 000 II-III

Wymiana pionów instalacji deszczowej

ul. Osiedlowa 13

70 000 II-III

Wymiana pionów instalacji deszczowej

ul. Osiedlowa 15

70 000 II-III
Remonty instalacji domofonowej

Ogółem:

70 000  

Wymiana instalacji domofonowej

ul. Hallera 32e, 32f, 32g, 32h

ul. Morawa 91d
ul. Morawa 93b

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11

70 000 I-II
Mała architektura Ogółem: 80 000  
Ogrodzenie i rewitalizacja placu zabaw

ul. Przedwiośnie

80 000 III-IV
Remont dźwigów Ogółem: 95 000  

Naprawa dźwigu

ul. Morawa 93b

50 000  I-IV

Naprawy bieżące dźwigów 24 szt.

ul. Morawa

ul. Osiedlowa

45 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 180 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) - naprawy balkonów Osiedle 80 000 I-IV
Odświeżenie siedziby administracji ul. Morawa 103 100 000 II-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na modernizację dźwigu w 2012 Ogółem: 450  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 08.12.2016, Rada Osiedla Szopienice na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 7/7/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 25 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Osiedle 8 400 III
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 16 600 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 840 000  

Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz deszczówki

ul. Hallera 28e, 28f, 28g

ul. Hallera 32e, 32f, 32g, 32h

840 000 II-III
Remonty instalacji domofonowej

Ogółem:

15 000  

Wymiana instalacji domofonowej

ul. Hallera 32a, 32b, 32c, 32d

15 000 II
Mała architektura Ogółem: 100 000  
Wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej

ul. Przedwiośnie

100 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 30 000  

Naprawy bieżące dźwigów. Na wniosek Rady Osiedla złożonym na posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. odstąpiono od modernizacji dźwigu przy ul. Osiedlowej 11 i przeniesiono zabezpieczone na ten cel fundusze na pozycję „Inne roboty".

ul. Morawa 119c; ul. Morawa 119d;

ul. Morawa 119e; ul. Morawa 119f;

ul. Morawa 91c; ul. Morawa 91d;

ul. Morawa 93b; ul. Morawa 93d;

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11;

ul. Osiedlowa 13; ul. Osiedlowa 15

30 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 95 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 95 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na modernizację dźwigu w 2012 Ogółem: 1 100  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 07.12.2015, Rada Osiedla Szopienice na posiedzeniu w dniu 12.01.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 1/2/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 28 820  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 8 520 III
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 20 300 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 82 000  
Naprawa zewnętrznej warstwy ul. Bednorza 32, 34, 36, 38 60 000 II

Naprawa pasa podrynnowego

ul. Zamenhofa 16a, 16b, 16c 22 000 II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 500 000  

Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz deszczówki

ul. Hallera 32a, 32b, 32c, 32d

500 000 II-III
Remonty instalacji domofonowej

Ogółem:

25 000  

Wymiana instalacji domofonowej

ul. Morawa 119c

12 000 II-III
Wymiana instalacji domofonowej

ul. Morawa 91c

13 000 II-III
Roboty elewacyjne

Ogółem:

50 000  

Wykonanie nowej opaski, naprawa części fundamentów

ul. Przedwiośnie 50 000 II
Mała architektura Ogółem: 150 000  
Wykonanie nowej nawierzchni

ul. Morawa 93d

ul. Morawa 103

150 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 73 200  
Naprawy bieżące dźwigów

ul. Morawa 119c; ul. Morawa 119d;

ul. Morawa 119e; ul. Morawa 119f;

ul. Morawa 91c; ul. Morawa 91d;

ul. Morawa 93b; ul. Morawa 93d;

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11;

ul. Osiedlowa 13; ul. Osiedlowa 15

44 800 I-IV

Koszty modernizacji dźwigu zrealizowane w 2015

ul. Osiedlowa 9

28 400 I-IV
Inne roboty Ogółem: 49 800  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 49 800 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na modernizację dźwigu w 2012 Ogółem: 1 800  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 03.12.2014, Rada Osiedla Szopienice na posiedzeniu w dniu 11.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 9/56/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 36 300  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 6 300 III
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji                    Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 60 000  
Naprawa zewnętrznej warstwy ul. Bednorza 32, 34, 36, 38 60 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 745 000  
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej

ul. Zamenhofa 16a, 16b, 16c

200 000 II
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Zamenhofa 18, 18a 150 000 II
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa 11 175 000 III
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa 7 (pozostałe piony) 140 000 III
Wymiana instalcji deszczowej ul. Morawa 93b 40 000 III
Wymiana instalcji deszczowej ul. Morawa 93d 40 000 III
Mała architektura Ogółem: 50 000  
Wykonanie nowej nawierzchni

ul. Morawa 119c

ul. Morawa 119d

50 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 115 000  
Naprawy bieżące dźwigów

ul. Morawa 119c; ul. Morawa 119d;

ul. Morawa 119e; ul. Morawa 119f;

ul. Morawa 91c; ul. Morawa 91d;

ul. Morawa 93b; ul. Morawa 93d;

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11;

ul. Osiedlowa 13; ul. Osiedlowa 15

50 000 I-IV

Wymiana dźwigu

ul. Osiedlowa 9

65 000 III
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 18.12.2013, Rada Osiedla Szopienice na posiedzeniu w dniu 15.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 2/49/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 35 200  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 6 300 III
Realizowana we własnym zakresie - koszt refundacji                    Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 28 900 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 60 000  
Naprawa zewnętrznej warstwy ul. Bednorza 32, 34, 36, 38 60 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 680 000  
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Bednorza 24, 26, 28, 30 220 000 II
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Bednorza 32, 34, 36, 38 220 000 II
Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa 5 135 000 III
Wymiana instalcji deszczowej ul. Morawa 119c 35 000 III
Wymiana instalcji deszczowej ul. Morawa 91d 35 000 III
Wymiana instalcji deszczowej ul. Morawa 91c 35 000 III
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 15 000  
Wymiana instalcji domofonowej na cyfrową ul. Osiedlowa 13 15 000 I
Mała architektura Ogółem: 50 000  
Ułożenie nowej nawierzchni ul. Osiedlowa 15 50 000 II
Remont dźwigów Ogółem: 50 000  
Naprawy bieżące dźwigów

ul. Morawa 119c; ul. Morawa 119d;

ul. Morawa 119e; ul. Morawa 119f;

ul. Morawa 93d; ul. Morawa 91d;

ul. Morawa 91c; ul. Morawa 93b;

ul. Osiedlowa 5, 7, 9, 11;               

ul. Osiedlowa 13; ul. Osiedlowa 15

50 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 220  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 53 100  

 


 

OSIEDLE SZOPIENICE


Osiedle Szopienice należy do najbardziej rozczłonowanych terytorialnie osiedli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rozproszenie pięciu zespołów budynków na terenie Szopienice, Dąbrówki Małej i Burowca rodzi określone problemy nie tylko w administrowaniu spółdzielczymi zasobami, w prowadzeniu prac remontowych, ale także w zaspokajaniu potrzeb osiedlowej społeczności, poczuciu jej wspólnoty. Na fakt rozczłonowania, nakłada się także duże zróżnicowanie "wieku" budynków. Najstarsze z nich, przejęte przez Spółdzielnię od Szopienickiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczą sobie już ponad pół wieku. Wymagały więc nie tylko remontu, ale także przystosowania do współczesnych wymogów, w tym obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, potrzeb cywilizacyjnych i ekologicznych.

 Osiągnięcia


Przedsięwzięciami na duża skale, wspartymi środkami centralnymi były:

 • Wprowadzenie centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie centralnie ciepłej wody do wszystkich budynków na osiedlu . Wymagały tego względy bezpieczeństwa mieszkańców, zagrożonych zatruciami gazem wskutek nieprawidłowego funkcjonowania ( w warunkach usytuowania tego osiedla) przewodów kominowych. Wraz z wprowadzeniem centralnie ciepłej wody dokonano wymiany pionów i poziomów instalacji zimnej wody. . Ocieplenie elewacji styropianem gr. 5 cm budynków przy ul. Morawa ( 8 bud.) Osiedlowa (2 budynki) i Hallera ( 3 budynki). W roku 2013 zaczynają się przygotowania do dociepleń budynków, gdzie zastosowano styropian grubości 5 cm, aby spełnić nowe wymogi norm termomodernizacyjnych
 • Od roku 1999 zmodernizowano wszystkie dźwigi osobowe w budynkach przy ul. Morawa i Osiedlowa
 • Termomodernizacja - wraz z ociepleniem ścian elewacji styropianem gr. 12 cm wymieniono okna na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Zamenhofa (2 budynki), Bednorza (2 budynki), Przedwiośnie (5 budynków) oraz dokonano docieplenia dachów w budynkach przy ul. Przedwiośnie i Bednorza
 • Przekazanie na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji osiedlowej (rejon Morawa i Osiedlowa) zewnętrznej sieci wodnej i kanalizacyjnej co wykluczyło, ponoszone przez Spółdzielnię, wysokie koszty związane z usuwaniem awarii sieci wodnej oraz udrażnianiem sieci kanalizacyjnej
 • Wymieniono we wszystkich budynkach okna na klatkach schodowych oraz w piwnicach
 • Wymieniono ponad 80% stolarki okiennej w mieszkaniach zasobów administracji.
 • Sukcesywnie realizowana jest wymiana pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej.

  W celu przyspieszenia działań wpływających na obniżkę kosztów eksploatacji i podnoszących standard i bezpieczeństwo zamieszkiwania, osiedle z własnych środków zaciągając kredyty dokonano: 
 • Demontażu ze ścian elewacji płyt acekolowych poprzez docieplenie budynku styropianem gr. 12 cm. Wraz z termomodernizacja budynku przy ul. Osiedlowa 5-7-9-11 przeprowadzono remont balkonów, wymieniono okna na klatkach schodowych wraz z zamurowaniem zbędnego co drugiego okna oraz przebudowano wiatrołapy wejść do klatek schodowych
 • Dla komfortu bezpieczeństwa i oszczędności, w budynkach przy ul. Morawa (8 budynków) i Osiedlowa 9 (2 budynki) zlikwidowano balkoniki ewakuacyjne, na których gnieździły się gołębie i zabudowano je oknami.

  Wymieniono okna na klatkach schodowych wraz z zamurowaniem zbędnego co drugiego okna. Dbając o małą architekturę oraz estetykę wewnątrz budynków zrealizowano: 
 • Na osiedlu Morawa oraz Hallera ogrodzony został Plac zabaw dla dzieci
 • Na osiedlu Hallera, Przedwiośnie, Morawa, Bednorza, Zamenhofa i Osiedlowa wykonano chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych
 • Wyremontowano i pomalowano ściany klatek schodowych w budynkach przy ul. Hallera, Przedwiośnie, Osiedlowa 13 i 15, Morawa, Zamenhofa, Bednorza. W 2009 r. wyremontowano i pomalowano klatki schodowe w budynku Osiedlowa 5-7-9-11
 • W ramach działalności społeczno-kulturalnej zorganizowano szereg atrakcyjnych wycieczek m.innymi : wycieczka na Słowację do Orawicy na baseny termalne, wycieczka w Pieniny gdzie zwidzano m.innymi zamek w Nidzicy, Sromowce - panorama Trzech Koron, wycieczka na Ziemię Kłodzką gdzie zwiedzano m.innymi kopalnię złota, wyspa Piasek, most gotycki i twierdza w Kłodzku. Wartym podkreślenia jest coroczny turniej tenisa stołowego dla dzieci mieszkańców Osiedla "Szopienice" z okazji Dnia Dziecka.

  


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)