Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 6/2019 w dniu 20.11.2019 przez Radę Osiedla Zawodzie.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 60 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 30 000 II-III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 21 500  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Staszica 3 21 500 I-II
Roboty dekarskie Ogółem: 92 000  

Roboty wynikające z przeglądu

Osiedle

50 000 I-IV
Remont zadaszenia wejścia ul. 1-Maja 146 4 000 I
Remont dachu ul. B. M. Cassino 14, 16 38 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 115 000  

Remont balkonów

ul. 1-Maja 110

75 000 II-IV
Remont balkonów – wg zgłoszeń Osiedle 30 000 I-IV
Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachu, naprawa ubytków elewacji Osiedle 10 000 I
Roboty malarskie Ogółem: 112 000  
Modernizacja parteru wraz z wymianą drzwi wewnetrznych 3 szt. ul. B. M. Cassino 1 56 000 I
Modernizacja parteru wraz z wymianą drzwi wewnetrznych 3 szt. ul. B. M. Cassino 3 56 000 II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 410 000  
Wykonanie instalacji p.poż - 3 piony

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12

160 000 III-IV
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 12 pionów ul. Łączna 3, 5 250 000 I-II
Roboty elektryczne
Ogółem: 30 000  
Wymiana wentylatorów dachowych - 6 szt. ul. B. M. Cassino 18, 20 30 000 II-III
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 16 500  
Remont instalacji domofonowej

ul. Hałubki 6
ul. Hałubki 8a

3 500 I-II
Remont instalacji domofonowej

ul. 1 Maja 162f, 162g, 162h, 162i

8 000 I-II
Remont instalacji domofonowej

ul. B. M. Cassino 5

5 000 I
Mała architektura Ogółem: 256 000  
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - wjazd na podwórko

ul. 1 Maja 108

50 000 II-III
Remont chodnika (z asfaltowego na kostke betonową) I etap

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

100 000 IV
Wykonanie chodnika

ul. Piaskowa 4

8 000 II
Remont chodnika od strony południowej ul. Staszica 3 10 000 II
Naprawa nawierzchni asfaltowych ul. 1 Maja 114c
ul. 1 Maja 118b
75 000 III-IV
Naprawa murku przy boisku ul. B. M. Cassino 6b-24 13 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 200 000  
Remonty bieżące Osiedle 100 000 I-IV
Remont dźwigu - 1 szt. ul. Łączna 1 100 000 III-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. B. M. Cassino 26 8 000 II

Podwyższenie balustrad schodowych

ul. 1 Maja 110
ul. 1 Maja 114c

ul. 1 Maja 158d

12 000 I
Wykonanie ogrodzenia

ul. Łączna 2

5 000 II
Inny roboty z przeglądu Osiedle 25 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 27 730  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 37 000  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 4/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Zawodzie.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 50 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Łączna 1, 1a 5 000 II
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 45 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 20 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Łączna 1 8 000 I-II
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Łączna 4 12 000 I-II
Roboty dekarskie Ogółem: 25 000  

Uzupełnienie docieplenia na kominach

ul. 1-Maja 108

20 000 II-III
Remont zadaszenia wejścia ul. Łączna 1a 5 000 II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 73 000  

Moderniazacja parteru

ul. B. M. Cassino 5

48 000 II-III
Remont balkonów – wg zgłoszeń

ul. Racławicka 9, 11

ul. Łączna 3, 5

15 000 I-IV
Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachu

ul. B. M. Cassino 6, 6a, 6b

ul. B. M. Cassino 22, 24, 26

10 000 I
Roboty malarskie Ogółem: 140 000  
Modernizacja parteru, malowanie klatki schodowej i korytarzy ul. B. M. Cassino 1 140 000 I-II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 210 000  
Wykonanie instalacji p.poż - 1 pion ul. 1-Maja 108 80 000 II
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej - 3 piony ul. 1-Maja 144, 146 80 000 I
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 12 pionów ul. Łączna 3, 5 50 000 IV
Roboty elektryczne
Ogółem: 54 800  
Wymiana wentylatorów dachowych - 8 szt. ul. B. M. Cassino 6, 6a, 6b 30 000 II-III

Modernizacja WLZ mieszkania

ul. Hałubki 6, 8

24 800 III
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 14 300  
Remont instalacji domofonowej

ul. 1-Maja 110a

2 900 I-II
Remont instalacji domofonowej

ul. Łączna 2, 4

9 200 I-II
Remont instalacji domofonowej

ul. Hałubki 6a

2 200 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 35 000  
Remont elewacji str. zachodnia ul. B. M. Cassino 6 35 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 202 000  
Uporządkowanie terenu skarpy

ul. B. M. Cassino 5

40 000 I
Remont chodnika z asfaltowego na kostke betonową

ul. Łączna 3

38 000 II-III
Remont chodnika z asfaltowego na kostke betonową, naprawa schodów

ul. B. M. Cassino 3

48 000 II-III
Remont chodnika ul. 1 Maja 108
ul. 1 Maja 110
ul. 1 Maja 110a
20 000 I-II
Naprawa nawierzchni asfaltowych

ul. Hałubki 2a

ul. Hałubki 8a

ul. Staszica 3
ul. 1 Maja 114c

56 000 I-II
Remont dźwigów Ogółem: 220 000  
Remonty bieżące Osiedle 100 000 I-IV
Remont dźwigu - 1 szt. ul. Piaskowa 4 120 000 I
Inne roboty Ogółem: 68 000  
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Łączna 1a 45 000 III-IV

Podwyższenie balustrad schodowych

ul. 1 Maja 110
ul. 1 Maja 114c

6 000 I
Wykonanie poręczy przy wejściu z poziomu 0 na parter

ul. 1 Maja 156, 156a, 156b, 156c

ul. 1 Maja 162a, 162b, 162c, 162d

6 000 I
Przeróbka wejścia na dach (klamry)

ul. B. M. Cassino 6b

ul. Racławicka 9, 11

ul. 1 Maja 114c

5 000 II
Wykonanie obejmy przy drabinie (wejście na nadbudówkę) ul. B. M. Cassino 24 3 000 I
Wykonanie kraty na 10 p. przy wejściu do suszarni, maszynowni ul. 1 Maja 108 3 000 I
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 520  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 88 782  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 7/2017 w dniu 20.11.2017 przez Radę Osiedla Zawodzie.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 50 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 II-III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 33 000  
Wymiana drzwi do piwnic na drzwi o odporności ogniowej EI30 ul. Piaskowa 4 15 000 II
Wymiana drzwi do piwnic na drzwi o odporności ogniowej EI30 ul. Staszica 3 15 000 II
Wymiana drzwi do piwnic na drzwi o odporności ogniowej EI30  ul. 1-Maja 158d 3 000 II
Roboty dekarskie Ogółem: 50 000  

Roboty wynikające z przeglądu technicznego

Uzupełnienie nasad kominowych

Wymiana wpustów dachowych

Uzupełnienie nasad kominowych

ul. Piaskowa 4

ul. 1-Maja 144, 146

ul. Staszica 3
30 000 I-IV
Wymiana pokrycia dachu ul. B. M. Cassino 18  20 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 147 000  

Naprawy wynikające z przeglądu technicznego

Naprawa tynku na kominach

Uzupełnienie izolacji na kominach 

ul. 1-Maja 162a, 162b, 162c, 162d
ul. 1-Maja 108
27 000 I-IV
Remont balkonów wymiana balustrad, wyk. posadzki z płytek ceramicznych ul. 1-Maja 114c 120 000 II-III
Roboty malarskie Ogółem: 6 000  
Malowanie klatki schodowej ul. B. M. Cassino 26 6 000 II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 260 000  
Wykonanie instalacji p.poż ul. Staszica 3 90 000 II-III
Wymiana poziomów c.c.w. ul. B. M. Cassino 1, 3, 5 30 000 I
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej ul. 1-Maja 148, 150 60 000 I-II
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej ul. 1-Maja 144, 146 80 000 II-III
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 3 000  
Wymiana zaworów c.o. Osiedle 3 000 I-IV
Roboty elektryczne
Ogółem: 70 000  
Wymiana wentylatorów dachowych ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16 45 000 II-IV

Roboty wynikające z przeglądu technicznego

Naprawa inst. odgromowej

ul. Piaskowa 4

ul. Staszica 3
ul. Hałubki 6, 8
ul. Hałubki 6a, 8a
ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

25 000 I-IV
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 21 370  
Remont instalacji domofonowej

ul. Racławcka 9, 11, 13

7 170 II
Remont instalacji domofonowej

ul. 1-Maja 110

2 600 II
Remont instalacji domofonowej

ul. 1-Maja 112

2 600 II
Remont instalacji domofonowej

ul. 1-Maja 162a, 162b, 162c, 162d

9 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 105 000  
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad oraz z remontem elewacji str. południowa ul. 1-Maja 112 45 000 II-III
Remont balkonów str. wschód, zachód ul. 1-Maja 112 60 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 143 000  
Plac zabaw – nawierzchnia

ul. Łączna 3, 5

77 000 II-III
Wykonanie parkingu, uporządkowanie terenu skarpy str. północna

ul. B. M. Cassino 5

30 000 III-IV
Ogrodzenie zieleńców przy wejściu

ul. 1-Maja 156, 156a, 156b, 156c, 156d

3 000 II
Ogrodzenie zieleńców przy wejściu ul. 1-Maja 162f, 162g, 162h, 162i 3 000 II
Renowacja zieleni

ul. 1-Maja 118b, 122

ul. Łączna 2, 4
ul. Hałubki 6, 8
ul. 1-Maja 156, 156a, 156b, 156c, 156d

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

30 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 222 300  
Remonty bieżące Osiedle 100 000 I-IV
Remont dźwigu ul. Łączna 4 65 000 I
Spłata kredytu (modernizacja z 2012)

ul. Staszica 3

ul. B. M. Cassino 10

1 100 I
Remont dźwigu

ul. B. M. Cassino 12

56 200 I
Inne roboty Ogółem: 75 000
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Łączna 2 40 000 III-IV

Naprawa chodnika

Usunięcie nierówności parkingu

Roboty z przeglądu technicznego

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ul. Łączna 1, 1a

35 000 I-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 520  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 88 780  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 21.11.2016, Rada Osiedla Zawodzie na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 9/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 60 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 30 000 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 30 000  
Naprawy wynikające z przeglądu technicznego Osiedle 30 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 70 000  
Remonty balkonów wg zgłoszeń Osiedle 30 000 II-IV
Remont wnęk między balkonami ul. Łączna 3, 5 20 000 I-II
Remont obudowy śmietnika (wyk. siłami własnymi)

ul. B. M. Cassino 3, 5

10 000 II-III
Naprawy wynikające z przeglądu technicznego

Osiedle

10 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 6 000  
Malowanie klatki schodowej (wyk. siłami własnymi) ul. B. M. Cassino 24 6 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 266 000  
Wykonanie instalacji p.poż ul. 1-Maja 108 90 000 II-IV
Wymiana poziomów c.c.w. ul. B. M. Cassino 1, 3, 5 50 000 II-III
Wymiana zewn. odcinka kanalizacji ogólnospławnej ul. 1-Maja 108 26 000 I-II
Wymiana poziomów i pionów wew. kanalizacji sanitarnej ul. 1-Maja 148, 150 100 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 10 000  
Wymiana grzejników w pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 10 000 I-IV
Roboty elektryczne
Ogółem: 10 500  
Wykonanie oświetlenia - lampy parkowe (wyk. siłami własnymi) ul. 1-Maja 110a 3 500 II-III
Modernizacja WLZ (wyk. siłami własnymi)

ul. 1-Maja 144, 146, 148, 150

ul. B. M. Cassino 1, 3, 5
7 000 I-IV
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 20 000  
Remont instalacji domofonowej

ul. B. M. Cassino 6, 6a, 6b

ul. 1-Maja 156, 156a

20 000 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 580 000  
Modernizacja docieplenia elewacji - remont balkonów ul. 1-Maja 110a 430 000 I-II
Remont balkonów wraz z remontem elewacji str. południowa ul. 1-Maja 112 150 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 56 000  
Wykonanie chodnika wzdłuż boiska

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

8 000 II-III
Wykonanie chodnika str. północna

ul. Racławcka 9

8 000 II-III
Wykonanie chodnika (dojście do śmietnika)

ul. Hałubki 2a

5 000 II-III
Zmniejszenie wysepki na parkingu ul. 1-Maja 158d 8 000 II-III
Wykonanie miejsc postojowych ul. 1-Maja 162 27 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 167 800  
Remonty bieżące Osiedle 100 000 I-IV
Remont dźwigu ul. B. M. Cassino 12 65 000 IV
Spłata kredytu (modernizacja z 2012)

ul. Staszica 3

ul. B. M. Cassino 10

2 800 I-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000
Montaż zadaszeń nad wejściem do komory zsypowej ul. Staszica 3 6 000 II-III
Montaż zadaszeń nad wejściem do budynku ul. Racławcka 5 8 000 II-III
Montaż zadaszeń nad wejściem do budynku ul. Hałubki 6, 8 6 000 II-III
Montaż zadaszeń nad wejściem do budynku ul. Racławcka 9, 11, 13 10 000 II-III
Roboty z przeglądu technicznego Osiedle 20 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 510  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 88 340  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 26.11.2015, Rada Osiedla Zawodzie na posiedzeniu w dniu 07.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 6/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 70 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 40 000 II-III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 20 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych ul. Hałubki 2, 2a 10 000 II-III
Realizowana przez Spółdzielnię w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. 1-Maja 122, 124, 126 10 000 II-III
Roboty dekarskie Ogółem: 35 000  
Naprawy wynikające z przeglądu technicznego Osiedle 35 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 40 000  
Remonty balkonów wg zgłoszeń Osiedle 15 000 II-III
Naprawy wynikające z przeglądu technicznego Osiedle 15 000 I-IV
Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachu

ul. 1-Maja 122, 124, 126

ul. 1-Maja 144, 146

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

10 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 210 000  
Wykonanie instalacji p.poż ul. Piaskowa 4 90 000 II-III
Wymiana poziomów c.c.w. ul. B. M. Cassino 1, 3 100 000 II-III
Usuniecie nieszczelności instalacji wod-kan-gaz wynikające z przeglądu technicznego Osiedle 20 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 10 000  
Wymiana grzejników w pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 10 000 II
Roboty elektryczne
Ogółem: 42 000  
Modernizacja instalacji oświetleniowej - LED ul. B. M. Cassino 8 i 20 14 000 II-III
Wykonanie oświetlenia - lampy parkowe ul. Staszica, ul. Piaskowa 13 000 II-III
Naprawy wynikające z przeglądu technicznego Osiedle  15 000 I-IV
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 20 000  
Remont instalacji domofonowej ul. B. M. Cassino 14, 16, 18, 20 20 000 I
Roboty elewacyjne Ogółem: 405 330  
Modernizacja docieplenia elewacji-remont balkonów ul. 1-Maja 110a 405 330 II-IV
Mała architektura Ogółem: 224 300  
Renowacja zieleni

ul. B. M. Cassino 5

ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

13 000 II-III
Likwidacja komory c.o.

ul. B. M. Cassino 8

8 000 II-III
Remont drogi

ul. B. M. Cassino 1, 3

172 500 II-III
Wykonanie chodnika wzdłuż boiska ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 8 000 II-III
Naprawa nawierzchni drogi ul. Hałubki 2 8 000 II-III
Naprawa nawierzchni przed garażem ul. 1-Maja 110, 110a, 112 14 800 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 344 500  
Remonty bieżące Osiedle 140 000 I-IV
Remont dźwigu ul. Staszica 3 65 000 IV
Remont dźwigu ul. B. M. Cassino 16 65 000 IV
Spłata kredytu (modernizacja z 2012)

ul. Staszica 3

ul. B. M. Cassino 10

4 400 I-IV
Spłata kredytu (modernizacja z 2014)

ul. Hałubki 2, 2a

23 600 I-IV
Spłata kredytu (modernizacja z 2015)

ul. B. M. Cassino 5, 8, 20

46 500 I-IV
Inne roboty Ogółem: 35 000
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 35 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 830  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 26.11.2014, Rada Osiedla Zawodzie na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 12/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 100 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                             Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 10 500  
Wymiana drzwi na klatce awaryjnej ul. Piaskowa 4 3 500 II-III
Wymiana drzwi na klatce awaryjnej ul. Staszica 3 3 500 II-III
Wymiana drzwi do hydroforni ul. B. M. Cassino 5 3 500 II-III
Roboty dekarskie Ogółem: 20 000  
Naprawy wynikające z przeglądu Osiedle 20 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 53 000  
Remonty balkonów wg zgłoszeń Osiedle 15 000 II-III
Naprawa opaski betonowej (szczyt) ul. Łączna 2, 4 8 000 III
Remont schodów ul. 1-Maja 144, 146 20 000 II-III
Naprawy wynikające z przeglądu Osiedle 10 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 80 000  
Malowanie klatek schodowych, licowanie ścian, zabudowa instalacji na parterze ul. Hałubki 2, 2a 80 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 125 000  
Wykonanie instalacji p.poż ul. Hałubki 2, 2a 90 000 II
Wymiana odcinków pionów kanalizacji Osiedle 35 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 13 000  
Wymiana grzejników na klatkach schodowych i suszarniach Osiedle 13 000 II
Roboty elektryczne
Ogółem: 41 000  
Modernizacja instalacji oświetleniowej ul. Hałubki 2, 2a 26 000 II
Wykonanie oświetlenia - lampy parkowe ul. B. M. Cassino 3, 5 15 000 II
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 23 400  
Remont instalacji domofonowej ul. Łączna 3, 5 9 000 I
Remont instalacji domofonowej ul. B. M. Cassino 8, 10, 12 14 400 II
Mała architektura Ogółem: 481 200  
Obudowa śmietnika ul. B. M. Cassino 24, 26 45 000 II
Wykonanie chodnika ul. 1-Maja 110 9 000 II-III
Wymiana nawierzchni ul. 1-Maja 162d 17 000 III
Ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. 1-Maja 112 15 000 III
Naprawa drogi wjazdowej ul. Racławcka 5, 9 2 000 II
Wykonanie chodnika ul. B. M. Cassino 5 7 000 II
Przebudowa chodnika ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 120 000 III
Renowacja zieleni

ul. B. M. Cassino 5

ul. 1-Maja 122, 124, 126
11 200 II
Naprawa schodów terenowych

ul. B. M. Cassino 14

2 000 II
Wykonanie parkingu

ul. Hałubki i Piaskowa

200 000 III
Dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych

ul. Łączna 3

53 000 II
Remont dźwigów Ogółem: 311 100  
Remonty bieżące Osiedle 140 000 I-IV
Wymiana wciągarki ul. 1-Maja 108 35 000 I-II
Remont dźwigu ul. B. M. Cassino 5 65 000 IV
Remont dźwigu ul. B. M. Cassino 8 65 000 IV
Spłata kredytu (modernizacja z 2012)

ul. Staszica 3

ul. B. M. Cassino 10

6 100 I
Inne roboty Ogółem: 35 000
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 35 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 510  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 09.01.2014, Rada Osiedla Zawodzie na posiedzeniu w dniu 22.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 1/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 120 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                             Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 60 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 60 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 12 000  
Wymiana drzwi wejściowych na dach ul. Piaskowa 4 3 500 II 
Wymiana drzwi wejściowych na dach ul. Staszica 3 3 500 II 
Wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego ul. 1-Maja 126 5 000 II 
Roboty dekarskie Ogółem: 40 000  
Naprawy wynikające z przeglądu Osiedle  20 000 III-IV

Naprawa pokrycia dachu (koryto odpływowe) 

Naprawa tynku na kominach

ul. 1-Maja 162f, 162g, 162h, 162i 20 000 I
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 193 320  
Remonty balkonów wg zgłoszeń Osiedle 15 000 II-III
Remont balkonów - kontynuacja z 2013 ul. 1-Maja 118b 139 320 I-II
Ułożenie posadzki z płytek gresowych (parter) ul. 1-Maja 122, 124, 126 10 500 II 
Naprawy wynikające z przeglądu  Osiedle 10 000 III-IV
Naprawa opaski betonowej wokół budynku ul. Łączna 2, 4 18 500 II 
Roboty malarskie Ogółem: 188 200  
Malowanie klatek schodowych i kafelkowanie ścian parteru  ul. 1-Maja 144, 146 90 000 II-III
Malowanie klatek schodowych i kafelkowanie ścian parteru ul. 1-Maja 148, 150 90 000 II-III
Malowanie i kafelkowanie ścian parteru ul. B. M. Cassino 22 8 200 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż
Ogółem: 101 800  
Wykonanie instalacji p.poż ul. B. M. Cassino 5 92 800 III-IV
Remont kanalizacji deszczowej (geigery) ul. Racławicka 9, 11, 13 9 000 II-III
Roboty elektryczne
Ogółem: 27 000  
Modernizacja oświetlenia  ul. B. M. Cassino 5 27 000 II 
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 18 300  
Remont instalacji domofonowej ul. Łączna 1, 1a 10 600 I
Remont instalacji domofonowej ul. 1-Maja 144, 146 7 700 I
Mała architektura Ogółem: 344 500  
Parkingi  ul. Łączna  250 000 II-III
Renowacja zieleni w sąsiedztwie budynku

ul. 1-Maja 162f, 162g, 162h, 162i

ul. 1-Maja 148, 150

ul. 1-Maja 112 

ul. B. M. Cassino 3

20 000 II-III
Wykonanie chodników od strony szczytowej budynku ul. 1-Maja 126 48 500 III 
Ogrodzenie boiska ul. B. M. Cassino 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 26 000 III 
Remont dźwigów Ogółem: 282 700  
Remonty bieżące Osiedle 140 000 I-IV
Spłata kredytu ul. Staszica 3, ul. B. M. Cassino 10  7 700 I-IV
Spłata kredytu ul. B. M. Cassino 3, 14, 18, ul. Hałubki 2  5 000 I-IV
Remont dźwigu ul. Hałubki 2a 65 000  III-IV 
Remont dźwigu ul. B. M. Cassino 1 65 000 III-IV
Inne roboty Ogółem: 37 000
Roboty bieżące (niezaplanowane) Osiedle 37 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 22 510  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)