Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 3/2020 w dniu 27.05.2020 przez Radę Osiedla im. A. Zgrzebnioka.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 11 800  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 9 200 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 2 600 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 138 970

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 138 970 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 385 140  
Remont tarasu ul. Bocianów 2/4 52 100 I-II
Remont balkonów ul. Bocianów 11/3 58 900 I-II
Remont balkonów ul. Bocianów 12/5 30 460 I-II
Remont balkonów ul. Bocianów 17/5 14 170 I-II
Remont balkonów ul. Bocianów 11/5 20 160 I-II
Remont balkonów ul. Bocianów 9/6 31 980 I-II
Remont balkonów ul. Łabędzia 2/3 24 570 I-II
Remont balkonów ul. Łabędzia 2/6 36 180 I-II
Remont balkonów ul. Łabędzia 2/9 36 180 I-II
Remont balkonów ul. Łabędzia 2/12 32 650 I-II
Remont balkonów ul. Cyranek 7/3 47 790 I-II
Roboty malarskie Ogółem: 232 530  
Kompleksowy remont klatek schodowych, malowanie, położenie płytek, wymiana balustrad Spłata rat wg harmonogramu 232 530 I-IV
  Ogółem: 6 000  
Wymiana na system cyfrowy ul. Bocianów 3 3 500 II
Wymiana na system cyfrowy ul. Bocianów 2 2 500 II
  Ogółem: 41 530  
Naprawa ściany szczytowej ul. Lelków 12 41 530 I
  Ogółem: 558 080  
Remont chodników ul. Kormoranów
ul. Gawronów
71 000 III-IV
Remont parkingów i drogi dojazdowej ul. Zgrzebnioka 4, 6, 8 487 080 III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 14 210  


Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 1/2019 w dniu 13.02.2019 przez Radę Osiedla im. A. Zgrzebnioka.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 12 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 12 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 100 000

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 100 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 220 620  
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 16 20 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 18 21 700 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 20 22 500 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 2/4 22 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 9/4 20 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 17/5 5 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 11/3 20 000 II-IV
Remont ściany balkonu ul. Bocianów 11/5 20 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Łabędzia 2/13 26 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 12/5 20 000 II-IV
Remont podestu ul. Bocianów 18 3 420 II
Remont ściany osłonowej ul. Bocianów 12/3 20 000 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 675 000  
Kompleksowy remont klatek schodowych, malowanie, położenie płytek, wymiana balustrad Spłata rat wg harmonogramu 590 000 II
Malowanie klatek schodowych ul. Kolibrów 16, 16a 35 000 II
Malowanie klatek schodowych ul. Kolibrów 18, 18a 30 000 II
Malowanie klatek schodowych ul. Lelków 12 20 000 II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 1/2018 w dniu 08.02.2018 przez Radę Osiedla im. A. Zgrzebnioka.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 10 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji                     Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 10 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 188 000

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 188 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 203 030  
Remont tarasów/balkonów ul. Łabędzia 2/13 27 100 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 8/5 21 500 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 2/4 23 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Lelków 12/6 12 500 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Cyranek 5/6 16 200 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Cyranek 5/3 13 500 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Kolibrów 21/4 12 900 II-IV
Remont ściany zewnętrznej balkonowej ul. Bocianów 8/5 28 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 16 15 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 18 15 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 20 18 330 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 590 000  
Kompleksowy remont klatek schodowych Spłata wg harmonogramu 590 000 II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 16.11.2016, Rada Osiedla im. A. Zgrzebnioka na posiedzeniu w dniu 18.01.2017 zatwierdziła uchwałą Nr 3/2017 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                              Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 000 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 5 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 301 300

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 301 300 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 10 000  
Remont tarasów/balkonów ul. Cyranek 5 10 000 I-III
Roboty malarskie Ogółem: 645 650  
Kompleksowy remont klatek schodowych Harmonogram dostępny w Administracji 500 000 II
Malowanie klatek schodowych ul. Cyranek 1, 3, 5, 7 145 650 I-II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 08.12.2015, Rada Osiedla im. A. Zgrzebnioka na posiedzeniu w dniu 13.01.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2016 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem:  12 780  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                              Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 3 060 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 9 720 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 142 000

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 142 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 201 530  
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 1 21 600 I-II
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 3 24 840 I-II
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 13 27 000 I-II
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 6 24 840 I-II
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 8 24 840 I-II
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 9/2 20 845 I-II
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 10/1 20 845 I-II
Remont tarasów/balkonów ul. Cyranek 37/3 36 720 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 649 170  
Kompleksowy remont klatek schodowych Harmonogram dostępny w Administracji 590 000 I-III
Kompleksowy remont klatek schodowych ul. Bocianów 18 40 000 I-III
Kompleksowy remont klatek schodowych ul. Kolibrów 21 19 170 I-III
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 19.11.2014, Rada Osiedla im. A. Zgrzebnioka na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 9/2014 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem:  10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach                              Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 4 040 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 5 960 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 176 180

Kompleksowy remont dachów

Harmonogram dostępny w Administracji 176 180 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 111 500  
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 1 13 000 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 3 14 600 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 6 14 600 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Zgrzebnioka 8 14 600 II-IV
Remont schodów wejściowych ul. Bocianów 13 19 700 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 10/1 17 500 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 9/2 17 500 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 590 000  
Kompleksowy remont klatek schodowych Harmonogram dostępny w Administracji 590 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 179 000  
Remont chodników i schodów terenowych ul. Bocianów 1, 3, 11, 13, 15, 17 133 000 II-IV
Remont chodników i schodów terenowych ul. Lelków 2, 4 46 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 27.11.2013, Rada Osiedla im. A. Zgrzebnioka na posiedzeniu w dniu 16.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 2/2014 wyżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem:  10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji     1 250 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji   8 750 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 226 460

Kompleksowy remont dachów wg harmonogramu do umowy nr 31/TN/13

Harmonogram dostępny w Administracji 226 460 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 154 000  
Remont schodów wejściowych ul. Łabędzia 11 20 000 II-IV
Remont schodów wejściowych  ul. Łabędzia 13 18 000 II-IV
Remont schodów wejściowych  ul. Łabędzia 15 18 000 II-IV
Remont schodów wejściowych  ul. Łabędzia 17 11 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów ul. Bocianów 10/2 22 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów  ul. Bocianów 9/1 22 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów  ul. Bocianów 9/5 11 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów  ul. Cyranek 4/3 7 000 II-IV
Remont tarasów/balkonów  ul. Cyranek 4/6 25 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 680  

 


 

Problemy zadłużenia mieszkańców


Niestety Osiedle nasze, w opłatach za lokale, wykazuje istnienie znacznego zadłużenia. Do końca 2012 r. zadłużenie osiągnęło kwotę 340.995,47 zł, co w przeliczeniu na jeden statystycznie lokal na osiedlu daje kwotę 364,70 zł. Aby utrzymać płynność finansową osiedla, niedobory wynikające z zadłużenia muszą być pokrywane z części środków przeznaczonych na fundusz remontowy "B" co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zakresu robót remontowych. W świetle tych danych zwracamy się z gorącym apelem o systematyczne i terminowe dokonywanie opłat za mieszkania, garaże i lokale użytkowe, bowiem nieterminowe wnoszenie opłat utrudnia prowadzenie prawidłowej gospodarki i realizację zaplanowanych zadań. Rada Osiedla i Administracja Osiedla im. Alfonsa Zgrzebnioka problemowi poprawy windykacji opłat poświęca wiele uwagi i czasu m.in. przeprowadza na bieżąco indywidualne rozmowy z osobami pozostającymi w zwłoce w opłatach, w wyniku których część dłużników spłaca swoje zadłużenia "czynszowe". Rada Osiedla i Administracja rozpatrując przyczyny zadłużenia, sugerują - dla zmniejszenia obciążeń - zamianę posiadanych mieszkań na mniejsze, informują o możliwościach uzyskania pomocy z zewnątrz, np. w postaci dodatków mieszkaniowych od gminy lub pomocy z MOPS-u. Dłużnicy uchylający się od rozmów z Radą Osiedla, i ci, którzy notorycznie zalegają z opłatami, kierowani są do dalszego postępowania wewnętrznego w ramach Spółdzielni, w tym na rozmowy z Zarządem i Radą Nadzorczą KSM, mające na celu ustalenie w stosunku do nich dalszego toku postępowania i podjęcia odpowiednich decyzji, z pozbawieniem członkostwa KSM włącznie, jak też celem kontynuacji dalszych bardziej rygorystycznych działań windykacyjnych, w tym poprzez egzekucję sądową i komorniczą oraz eksmisją z lokalu.

 Dokonania i problemy Osiedla

 

Patronem Osiedla jest wybitny dowódca powstań śląskich Alfons Zgrzebniok. Osiedle leży w najwyższym punkcie południowej dzielnicy Katowic. Stanowi północną część dzielnicy Brynów, zwanej "Osiedlem Ptasim". Bezsprzecznym walorem osiedla jest położenie w pobliżu pięknie utrzymanego, z bogatym, zróżnicowanym starym drzewostanem Parku im. Tadeusza Kościuszki i bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego im. Romana Stachonia, którego "mieszkańcy", szczególnie dziki z upodobaniem składają nam "kłopotliwe wizyty".


Chodząc po uliczkach z nazwami ptaków: Bocianów, Cyranek, Kolibrów, Lelków, Łabędzi, Zimorodków, odczuwamy troskliwość fachowców kształtujących krajobraz osiedla, m.in. poprzez dobór odpowiednich, zróżnicowanych pokrojem, walorami estetycznymi i zdrowotnymi, szlachetnych gatunków drzew i krzewów oraz kwiatów, sadzonych także przez mieszkańców na tarasach, balkonach oraz w przydomowych ogródkach. To oaza ciszy i zieleni.


Wśród bogatej zieleni - 6 hektarów trawników - nie zapomniano o terenach rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Bezpiecznie i nowocześnie urządzone place zabaw, wielofunkcyjny zespół boisk, liczne ławki ustawione wzdłuż ścieżek spacerowych oraz zjazdy i podjazdy dla niepełnosprawnych, gwarantują wszystkim od najmłodszych do najstarszych pełny relaks.
Na estetykę i wizerunek osiedla wpływają także właściciele 71 domków jednorodzinnych otaczających półkolem osiedle. Upiększając swoje przydomowe ogródki podnoszą walory osiedla. Wybudowanie zamykanych śmietników na osiedlu przyczyniło się do likwidacji niepotrzebnych "konfliktów śmietnikowych".

 Szkody górnicze


Osiedle "Ptasie", do którego należy Osiedle im. A. Zgrzebnioka - a nazwy ulic o tym świadczą, zostało wybudowane na dwóch krzyżujących się uskokach górniczych - Kłodnickim i Wojciecha. Pod całym osiedlem "Ptasim" "fedrują" Kopalnie Węgla Kamiennego "Wujek"" i "Staszic". Warunki geologiczno-górnicze "wymusiły" niską zabudowę Osiedla. Dla Osiedla im. Zgrzebnioka najbardziej "odczuwalny" jest "fedrunek" KWK "Wujek". Licznie występujące "tąpnięcia" świadczą, z o pracy kopalni. Eksploatacja górnicza tej kopalni powoduje przechyły budynków, zarysowania i pękanie ścian, awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To z kolei "wymusza" ciągłe remonty poszyć dachów, tarasów i balkonów, schodów do budynków i terenowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych itp. Wszystkie te roboty pokrywane są z naszego wspólnego Funduszu Remontowego "B". Obiektywnie należy podkreślić, że w przypadku gdy daną szkodę w sposób jednoznaczny uda sie udowodnić kopalni, część kosztów pokrywa kopalnia.


Szczęściem dla osiedla, sieci wodno-kanalizacyjne zostały przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniowa przekazane Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (z dniem 12. 02. 2010 r. jego została zmieniona i obecnie brzmi: Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna). Tak więc awarie tych sieci na naszym Osiedlu usuwane są na koszt tej Spółki.

 


 

Ocieplenie i modernizacja budynków

 

Osiedle im. Alfonsa Zgrzebnioka charakteryzuje się nie tylko zróżnicowaną zabudową, od czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez budynki tarasowe do przewłaszczonych 71 domków jednorodzinnych, ale również zróżnicowaną technologią:

  • budynki 4-kondygnacyjne wykonane zostały w technologi wielkopłytowej W-70, przy czym stalowe konstrukcje naświetli klatek schodowych przeszklono pojedynczymi szybami osadzonymi w (zimnych) kątownikach stalowych

Zastosowanie tej technologii przy prowadzonej eksploatacji górniczej powodowało rozszczelnienie płyt konstrukcyjnych, co w konsekwencji było przyczyną zalewania mieszkań i doprowadzało do powstania pleśni w mieszkaniach, a nieszczelne stalowe konstrukcje naświetli klatek schodowych powodowały zalewanie i przemarzanie pomieszczeń przyległych do klatek oraz ogromne ubytki ciepła.

  • budynki 3-kondygnacyjne "tarasowe" zrealizowano w technologii monolitycznej, stany zerowe w deskowaniach systemu "IK", nadziemia w deskowaniach tunelowych systemu "Qutinord". System ten zastosowany w naszych warunkach klimatycznych - przeniesiony z południa Francji - powodował nadmierne wychładzanie lub przegrzewanie mieszkań
  • przewłaszczone domki jednorodzinne wykonano również w systemie "Qutinord"
 

Nasze trzy i czterokondygnacyjne budynki ujęte zostały w Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wg. której do roku 2015 prowadzone są roboty związane z dociepleniem i modernizacją budynków mieszkalnych na Osiedlach.


Na naszym osiedlu w latach 2006-2008 docieplono budynki: przy ul. Bocianów nr 1-3; 5-7; przy ul. Łabędziej nr 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 19; 21 przy ul. Kolibrów nr 4-4a-4b; 6; 7-7a; 8-8a; 10; 12; 14-14a; 15; 16-16a; 17; 18-18a; 19-21 przy ul. Zimorodków nr 38 przy ul. Zgrzebnioka nr 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.


Podjęcie przez Radę Osiedla decyzji o zaciągnięciu pożyczki ze spłatą w ciągu 5 lat i dążenie do przyśpieszenia programu prac termo modernizacyjnych zaowocowało tym, że zakończono prace dociepleniowe na ostatnich ocieplanych na naszym osiedlu budynkach mieszkalnych tj.: przy ul. Lelków nr 2; 4; 5-7 oraz przy ul. Zimorodków 1; 3. Należy zaznaczyć, że budynki wykonane w technologii wielopłytowej W-70, ze względu na ich specyfikę, wymagały dodatkowo rozwiązań problemu dociepleń klatek schodowych stanowiących newralgiczny punkt przecieków, i utraty ciepła. Była konieczna ich przebudowa. Przy okazji dociepleń, wykonano również modernizację balkonów, wymianę w wiatrołapach okien i drzwi do klatek schodowych wymianę okien w piwnicach. Wymierne efekty to nie tylko podniesienie estetyki budynków i ich otoczenia czyli stworzenia nowego wizerunku osiedla, ale przede wszystkim zmniejszenie tak istotnych dla naszych zubożałych kieszeni wydatków na ogrzewanie czystych mieszkań (bez zagrzybień i wilgoci).

 


 

Blisko spraw mieszkańców

 

Rada Osiedla ma w swoim gronie specjalistów różnych dziedzin co istotnie wpływa na merytoryczną jakość pracy, głęboką znajomość problemów występujących w osiedlu oraz ich uwarunkowań. Rada jest partnerem dla Kierownictwa Osiedla, z którym harmonijnie układa się współpraca. Aby zwiększyć efektywność pracy o przemyślenia mieszkańców osiedla wprowadzono w życie praktykę spotkań z mieszkańcami, które poprzedzają zebranie Grupy Członkowskiej. Do lokalu Administracji przy ul. Łabędziej 19 zaprasza się mieszkańców poszczególnych ulic. Natomiast dyżury członków Rady Osiedla - w każdą środę w godzinach od 16:00 do 17:00 - pozwalają na kameralnych spotkaniach z mieszkańcami uzyskać bardziej rozległy ogląd spraw i problemów. Spotkania na dyżurach oraz spotkania z mieszkańcami z poszczególnych ulic przybliżają członkom Rady Osiedla i Administracji bardzo często istotne problemy, które na Grupie Członkowskiej, zdominowanej często przez niektórych uczestników spotkania pragnących załatwić jedynie własne sprawy, stają się całkowicie marginalne.


Na terenie osiedla zlokalizowane są: 2 sklepy ogólnospożywcze, 2 kioski z prasą, filia banku PKO BP, oddział Poczty Polskiej, apteka oraz kościół. Staraniem Rady Osiedla urzeczywistniony został postulat Zebrania Grupy Członkowskiej z 20 lutego 2008 r. i z dniem 1 listopada 2008 r., w ramach Instytutu Stomatologii i Medycyny Ogólnej, w budynku przy ul. Łabędziej 2 w Katowicach uruchomiono Poradnię Lekarza Rodzinnego działającą w ramach Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi te w pełni zaspakajają bieżące potrzeby naszych mieszkańców.

  


 

 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)