Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024


 

Problemy zadłużenia mieszkańców


Niestety Osiedle nasze, w opłatach za lokale, wykazuje istnienie znacznego zadłużenia. Do końca 2012 r. zadłużenie osiągnęło kwotę 340.995,47 zł, co w przeliczeniu na jeden statystycznie lokal na osiedlu daje kwotę 364,70 zł. Aby utrzymać płynność finansową osiedla, niedobory wynikające z zadłużenia muszą być pokrywane z części środków przeznaczonych na fundusz remontowy "B" co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zakresu robót remontowych. W świetle tych danych zwracamy się z gorącym apelem o systematyczne i terminowe dokonywanie opłat za mieszkania, garaże i lokale użytkowe, bowiem nieterminowe wnoszenie opłat utrudnia prowadzenie prawidłowej gospodarki i realizację zaplanowanych zadań. Rada Osiedla i Administracja Osiedla im. Alfonsa Zgrzebnioka problemowi poprawy windykacji opłat poświęca wiele uwagi i czasu m.in. przeprowadza na bieżąco indywidualne rozmowy z osobami pozostającymi w zwłoce w opłatach, w wyniku których część dłużników spłaca swoje zadłużenia "czynszowe". Rada Osiedla i Administracja rozpatrując przyczyny zadłużenia, sugerują - dla zmniejszenia obciążeń - zamianę posiadanych mieszkań na mniejsze, informują o możliwościach uzyskania pomocy z zewnątrz, np. w postaci dodatków mieszkaniowych od gminy lub pomocy z MOPS-u. Dłużnicy uchylający się od rozmów z Radą Osiedla, i ci, którzy notorycznie zalegają z opłatami, kierowani są do dalszego postępowania wewnętrznego w ramach Spółdzielni, w tym na rozmowy z Zarządem i Radą Nadzorczą KSM, mające na celu ustalenie w stosunku do nich dalszego toku postępowania i podjęcia odpowiednich decyzji, z pozbawieniem członkostwa KSM włącznie, jak też celem kontynuacji dalszych bardziej rygorystycznych działań windykacyjnych, w tym poprzez egzekucję sądową i komorniczą oraz eksmisją z lokalu.

 Dokonania i problemy Osiedla

 

Patronem Osiedla jest wybitny dowódca powstań śląskich Alfons Zgrzebniok. Osiedle leży w najwyższym punkcie południowej dzielnicy Katowic. Stanowi północną część dzielnicy Brynów, zwanej "Osiedlem Ptasim". Bezsprzecznym walorem osiedla jest położenie w pobliżu pięknie utrzymanego, z bogatym, zróżnicowanym starym drzewostanem Parku im. Tadeusza Kościuszki i bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego im. Romana Stachonia, którego "mieszkańcy", szczególnie dziki z upodobaniem składają nam "kłopotliwe wizyty".


Chodząc po uliczkach z nazwami ptaków: Bocianów, Cyranek, Kolibrów, Lelków, Łabędzi, Zimorodków, odczuwamy troskliwość fachowców kształtujących krajobraz osiedla, m.in. poprzez dobór odpowiednich, zróżnicowanych pokrojem, walorami estetycznymi i zdrowotnymi, szlachetnych gatunków drzew i krzewów oraz kwiatów, sadzonych także przez mieszkańców na tarasach, balkonach oraz w przydomowych ogródkach. To oaza ciszy i zieleni.


Wśród bogatej zieleni - 6 hektarów trawników - nie zapomniano o terenach rekreacyjno-zabawowych dla dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Bezpiecznie i nowocześnie urządzone place zabaw, wielofunkcyjny zespół boisk, liczne ławki ustawione wzdłuż ścieżek spacerowych oraz zjazdy i podjazdy dla niepełnosprawnych, gwarantują wszystkim od najmłodszych do najstarszych pełny relaks.
Na estetykę i wizerunek osiedla wpływają także właściciele 71 domków jednorodzinnych otaczających półkolem osiedle. Upiększając swoje przydomowe ogródki podnoszą walory osiedla. Wybudowanie zamykanych śmietników na osiedlu przyczyniło się do likwidacji niepotrzebnych "konfliktów śmietnikowych".

 Szkody górnicze


Osiedle "Ptasie", do którego należy Osiedle im. A. Zgrzebnioka - a nazwy ulic o tym świadczą, zostało wybudowane na dwóch krzyżujących się uskokach górniczych - Kłodnickim i Wojciecha. Pod całym osiedlem "Ptasim" "fedrują" Kopalnie Węgla Kamiennego "Wujek"" i "Staszic". Warunki geologiczno-górnicze "wymusiły" niską zabudowę Osiedla. Dla Osiedla im. Zgrzebnioka najbardziej "odczuwalny" jest "fedrunek" KWK "Wujek". Licznie występujące "tąpnięcia" świadczą, z o pracy kopalni. Eksploatacja górnicza tej kopalni powoduje przechyły budynków, zarysowania i pękanie ścian, awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To z kolei "wymusza" ciągłe remonty poszyć dachów, tarasów i balkonów, schodów do budynków i terenowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych itp. Wszystkie te roboty pokrywane są z naszego wspólnego Funduszu Remontowego "B". Obiektywnie należy podkreślić, że w przypadku gdy daną szkodę w sposób jednoznaczny uda sie udowodnić kopalni, część kosztów pokrywa kopalnia.


Szczęściem dla osiedla, sieci wodno-kanalizacyjne zostały przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniowa przekazane Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (z dniem 12. 02. 2010 r. jego została zmieniona i obecnie brzmi: Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna). Tak więc awarie tych sieci na naszym Osiedlu usuwane są na koszt tej Spółki.

 


 

Ocieplenie i modernizacja budynków

 

Osiedle im. Alfonsa Zgrzebnioka charakteryzuje się nie tylko zróżnicowaną zabudową, od czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez budynki tarasowe do przewłaszczonych 71 domków jednorodzinnych, ale również zróżnicowaną technologią:

  • budynki 4-kondygnacyjne wykonane zostały w technologi wielkopłytowej W-70, przy czym stalowe konstrukcje naświetli klatek schodowych przeszklono pojedynczymi szybami osadzonymi w (zimnych) kątownikach stalowych

Zastosowanie tej technologii przy prowadzonej eksploatacji górniczej powodowało rozszczelnienie płyt konstrukcyjnych, co w konsekwencji było przyczyną zalewania mieszkań i doprowadzało do powstania pleśni w mieszkaniach, a nieszczelne stalowe konstrukcje naświetli klatek schodowych powodowały zalewanie i przemarzanie pomieszczeń przyległych do klatek oraz ogromne ubytki ciepła.

  • budynki 3-kondygnacyjne "tarasowe" zrealizowano w technologii monolitycznej, stany zerowe w deskowaniach systemu "IK", nadziemia w deskowaniach tunelowych systemu "Qutinord". System ten zastosowany w naszych warunkach klimatycznych - przeniesiony z południa Francji - powodował nadmierne wychładzanie lub przegrzewanie mieszkań
  • przewłaszczone domki jednorodzinne wykonano również w systemie "Qutinord"
 

Nasze trzy i czterokondygnacyjne budynki ujęte zostały w Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wg. której do roku 2015 prowadzone są roboty związane z dociepleniem i modernizacją budynków mieszkalnych na Osiedlach.


Na naszym osiedlu w latach 2006-2008 docieplono budynki: przy ul. Bocianów nr 1-3; 5-7; przy ul. Łabędziej nr 1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 19; 21 przy ul. Kolibrów nr 4-4a-4b; 6; 7-7a; 8-8a; 10; 12; 14-14a; 15; 16-16a; 17; 18-18a; 19-21 przy ul. Zimorodków nr 38 przy ul. Zgrzebnioka nr 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.


Podjęcie przez Radę Osiedla decyzji o zaciągnięciu pożyczki ze spłatą w ciągu 5 lat i dążenie do przyśpieszenia programu prac termo modernizacyjnych zaowocowało tym, że zakończono prace dociepleniowe na ostatnich ocieplanych na naszym osiedlu budynkach mieszkalnych tj.: przy ul. Lelków nr 2; 4; 5-7 oraz przy ul. Zimorodków 1; 3. Należy zaznaczyć, że budynki wykonane w technologii wielopłytowej W-70, ze względu na ich specyfikę, wymagały dodatkowo rozwiązań problemu dociepleń klatek schodowych stanowiących newralgiczny punkt przecieków, i utraty ciepła. Była konieczna ich przebudowa. Przy okazji dociepleń, wykonano również modernizację balkonów, wymianę w wiatrołapach okien i drzwi do klatek schodowych wymianę okien w piwnicach. Wymierne efekty to nie tylko podniesienie estetyki budynków i ich otoczenia czyli stworzenia nowego wizerunku osiedla, ale przede wszystkim zmniejszenie tak istotnych dla naszych zubożałych kieszeni wydatków na ogrzewanie czystych mieszkań (bez zagrzybień i wilgoci).

 


 

Blisko spraw mieszkańców

 

Rada Osiedla ma w swoim gronie specjalistów różnych dziedzin co istotnie wpływa na merytoryczną jakość pracy, głęboką znajomość problemów występujących w osiedlu oraz ich uwarunkowań. Rada jest partnerem dla Kierownictwa Osiedla, z którym harmonijnie układa się współpraca. Aby zwiększyć efektywność pracy o przemyślenia mieszkańców osiedla wprowadzono w życie praktykę spotkań z mieszkańcami, które poprzedzają zebranie Grupy Członkowskiej. Do lokalu Administracji przy ul. Łabędziej 19 zaprasza się mieszkańców poszczególnych ulic. Natomiast dyżury członków Rady Osiedla - w każdą środę w godzinach od 16:00 do 17:00 - pozwalają na kameralnych spotkaniach z mieszkańcami uzyskać bardziej rozległy ogląd spraw i problemów. Spotkania na dyżurach oraz spotkania z mieszkańcami z poszczególnych ulic przybliżają członkom Rady Osiedla i Administracji bardzo często istotne problemy, które na Grupie Członkowskiej, zdominowanej często przez niektórych uczestników spotkania pragnących załatwić jedynie własne sprawy, stają się całkowicie marginalne.


Na terenie osiedla zlokalizowane są: 2 sklepy ogólnospożywcze, 2 kioski z prasą, filia banku PKO BP, oddział Poczty Polskiej, apteka oraz kościół. Staraniem Rady Osiedla urzeczywistniony został postulat Zebrania Grupy Członkowskiej z 20 lutego 2008 r. i z dniem 1 listopada 2008 r., w ramach Instytutu Stomatologii i Medycyny Ogólnej, w budynku przy ul. Łabędziej 2 w Katowicach uruchomiono Poradnię Lekarza Rodzinnego działającą w ramach Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi te w pełni zaspakajają bieżące potrzeby naszych mieszkańców.

  


 

 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)