SprawozdaniA i PLANY REMONTÓW

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 1/24/2018 w dniu 26.11.2018 przez Radę Osiedla im. J. Kukuczki.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 80 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 30 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 365 000  
Remont kapitalny dachu ul. Kurpiowska 1, 3, 5, 7 160 000 II-III
Remont kapitalny dachu ul. Sandomierska 5, 7, 9, 11, 13, 15 200 000 II-III
Naprawa pokrycia dachowego: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 5 000 II-IV
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 9 000  
Naprawa balkonów Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 9 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 55 000  
Wymiana poziomów kanalizacji sanitarno/deszczowej ul. Sandomierska 17, 19, 21, 23, 25   55 000 II-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 3 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 3 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 6 000  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 6 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 805 000  
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (II etap) ul. Kujawska 3, 3a, 3b 330 000 I-II
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (I etap) - przeniesienie z 2018

ul. Sandomierska 17, 19, 21, 23, 25

450 000 III-IV
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

ul. Sandomierska 12, 14

ul. Podhalańska 8, 10

25 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 130 000  
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw 5 000 II
Remont nawierzchni drogi i miejsc postojowych

ul. Wrocławska 32, 34, 36, 38

ul. Wrocławska 46, 48
70 000 II-III
Remont chodnika i schodów terenowych ul. Podhalańska 12 40 000 II-III
Wykorzystanie miejsc po wycince drzew na zatoki postojowe (adaptacja) Teren Osiedla 10 000 II-III
Likwidacja barier architektonicznych - naprawa chodnika ul. Podhalańska 26 3 000 II-III
Naprawa nawierzchni śmietnika ul. Wrocławska 46, 48 2 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 90 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) - 30 szt. dźwigów Budynki wysokie w zasobach osiedla 90 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 400 000  
Wyburzenie budynku kotłowni/wymiennikowni - przeniesienie z 2018 ul. Wróblewskiego 28 100 000 II-IV
Wykonanie projektu i montaż instalacji wodociagowej hydrantowej wewnętrznej(p. poż.) ul. Lubuska 11, 13, 15, 17, 19, 21 300 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 7/20/2017 w dniu 23.11.2017 przez Radę Osiedla im. J. Kukuczki.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 100 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 643 000  
Remont kapitalny dachu ul. Podhalańska 12, 14, 16, 18 170 000 II-III
Remont kapitalny dachu ul. Kurpiowska 2, 4, 6, 8 190 000 II-III
Remont kapitalny dachu

ul. Sandomierska 6, 8, 10, 10a

ul. Łużycka 2, 2a, 4

275 000 II-III
Naprawa pokrycia dachowego: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 8 000 II-IV
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 33 000  
Naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na balkonach: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 7 000 I-IV
Podwyższenie kominów z montażem nasad kominowych ul. Podhalańska 16, 18 23 000 II-III
Naprawa schodów wejściowych do lokalu użytkowego (od strony południowej) ul. Wrocławska 42 3 000 II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 7 000  
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej (przy lokalu użytkowym) ul. Wrocławska 36 7 000 II-III
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 3 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 3 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 5 000  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 5 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 525 000  
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (I etap) ul. Kujawska 3, 3a, 3b 210 000 II-IV
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (I etap)

ul. Sandomierska 17, 19, 21, 23, 25

300 000 III-IV
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (przesunięcie z 2017) ul. Sandomierska 17, 19, 21, 23, 25 15 000 I-II
Mała architektura Ogółem: 30 000  
Wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice Teren Osiedla 25 000 I-IV
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw 5 000 II
Remonty dźwigów Ogółem: 100 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) - 30 szt. dźwigów Budynki wysokie w zasobach osiedla 100 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 100 000  
Wyburzenie budynku kotłowni/wymiennikowni ul. Wróblewskiego 28 100 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 07.12.2016, Rada Osiedla im. J. Kukuczki na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 6/10/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 100 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 180 000  
Remont kapitalny dachu ul. Wrocławska 32, 34, 36, 38 165 000 II-III
Naprawa pokrycia dachowego: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 15 000 II-III
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 50 000  
Naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na balkonach: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 15 000 I-IV
Podwyższenie kominów z montażem nasad kominowych ul. Podhalańska 12, 14 35 000 II-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 3 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 3 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 9 000  
Naprawa instalacji odgromowej (naprawy zwodów, przewodów odprowadzających, uziomów) Teren Osiedla 9 000 I-III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 4 000  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 4 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 897 000  
Remont kapitalny balkonów - kontynuacja z 2010 r. - przejściowe finansowanie z funduszu część B ul. Lubuska 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 332 000 I
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (kontynuacja z 2016 r.)

ul. Sandomierska 6, 8, 10, 10a

ul. Łużycka 2, 2a, 4

540 000 I-III
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ul. Kujawska 3, 3a, 3b 10 000 III-IV
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ul. Sandomierska 17, 19, 21, 23, 25 15 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 187 000  
Wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice Teren Osiedla 25 000 I-IV
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw przy ul. Sandomierskiej i ul. Lubuskiej 5 000 II-III
Remont i wykonanie zadaszenia obudów istniejących śmietników (kontynuacja) Teren Osiedla 25 000 II-IV
Remont chodnika (strona wschodnia) ul. Karpacka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 72 000 II-IV
Remont chodnika (strona wschodnia) ul. Kurpiowska 2, 4, 6, 8 45 000 II-IV
Wykorzystanie miejsc po wycince drzew na zatoki postojowe (adaptacja) Teren Osiedla 15 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 105 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) Budynki wysokie w zasobach osiedla 105 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 100 000  
Wykonanie projektu i montaż instalacji wodociągowej hydrantowej wewnętrznej (p.poż.) ul. Lubuska 7, 9 100 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 14.12.2015, Rada Osiedla im. J. Kukuczki na posiedzeniu w dniu 21.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 13/1/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 100 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 9 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Sandomierska 10a
ul. Karpacka 9
9 000 II-III
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 10 000  
Naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na balkonach: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 10 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 2 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 2 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 4 000  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 4 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 150 000  
Remont kapitalny balkonów - kontynuacja z 2010 r. - przejściowe finansowanie z funduszu część B ul. Lubuska 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 600 000 I
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (I etap)

ul. Sandomierska 6, 8, 10, 10a

ul. Łużycka 2, 2a, 4

550 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 276 000  
Wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice Teren Osiedla 20 000 I-IV
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw przy ul. Sandomierskiej i ul. Lubuskiej 5 000 II-III
Remont nawierzchni drogi wraz z reorganizacją komunikacji samochodowej oraz ze zwiększeniem miejsc postojowych (kontynuacja z 2015 r.) ul. Wrocławska 40, 42, 44 138 000 II-III
Remont chodnika ul. Lubuska 12, 14 7 000 II-III
Poszerzenie miejsc postojowych (strona północna) ul. Wróblewskiego 28, 30, 32, 34 15 000 II-III
Remont nawierzchni placu zabaw (c.d.) ul. Lubuska 4-14 35 000 III
Wykonanie obudów i zadaszenia istniejących śmietników Teren Osiedla 25 000 II-IV
Wykonanie miejsc postojowych (strona południowa - skarpa) ul. Sandomierska 5, 7, 9, 11, 13, 15 20 000 II-III
Remont chodnika (okolice przystanku autobusowego) ul. Wrocławska 44 5 000 III
Wykonanie miejsc postojowych (strona północna) ul. Podhalańska 18 6 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 110 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) Budynki wysokie w zasobach osiedla 110 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 28 000  
Montaż klimatyzacji - siedziba Administracji Osiedla ul. Wrocławska 30 28 000 I-II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 18.12.2014, Rada Osiedla im. J. Kukuczki na posiedzeniu w dniu 28.01.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 1/57/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 100 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 185 000  
Remont kapitalny dachu (przeniesienie z 2014) ul. Wrocławska 40, 42, 44 122 000 I-II
Remont kapitalny dachu (przeniesienie z 2014) ul. Wrocławska 46, 48 63 000 I-II
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 6 000  
Naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na balkonach: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 6 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 2 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 2 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 6 000  
Wykonanie instalacji odgromowej (lokal użytkowy) ul. Podhalańska 16 3 000 II
Wykonanie instalacji odgromowej (lokal użytkowy) ul. Łużycka 2 3 000 II
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 3 000  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 3 000 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 508 000  
Remont kapitalny balkonów - kontynuacja z 2010 r. - przejściowe finansowanie z funduszu część B ul. Lubuska 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 600 000 I
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu o projekt budowlany (II etap) ul. Kujawska 1, 1a, 1b, 1c
ul. Wiślana 2, 2a, 2b
898 000 I-III
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

ul. Sandomierska 6, 8, 10, 10a

ul. Łużycka 2, 2a, 4

10 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 139 000  
Wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice Teren Osiedla 25 000 I-IV
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw 5 000 II-III
Renowacja skweru J. Kocurka (c.d.) ul. Kujawska 3, 3a, 3b, ul. Lubuska 12, 14 34 000 II-III
Remont nawierzchni drogi wraz z reorganizacją komunikacji samochodowej oraz ze zwiększeniem miejsc postojowych (I etap) ul. Wrocławska 40, 42, 44 75 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 130 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) Budynki wysokie w zasobach osiedla 130 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

Zadania rzeczowe umieszczone w Planie Remontów funduszu remontowego część „B” na rok 2014, które mogą zostać wykonane w ramach dostępnych środków finansowych, przedstawiają się następująco (zatwierdzono Uchwałą nr 1/45/2014 Rady Osiedla z dn. 15.01.2014 r.) - zmiany wynikają m.in. w związku z przyjęciem wniosków na Zebraniu Osiedlowym w dniu 09.01.2014 r. 

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 106 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 6 000 III-IV
Realizowana przez użytkowników lokali we własnym zakresie - koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 50 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 235 000  
Remont kapitalny dachu ul. Wrocławska 40, 42, 44 140 000 II-III
Remont kapitalny dachu ul. Wrocławska 46, 48 95 000 II-III
Roboty tynkarsko-murarskie Ogółem: 7 000  
Naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na balkonach: koszt materiału (wykonanie: konserwatorzy Administracji) Dotyczy budynków osiedla wg bieżących zgłoszeń 7 000 I-IV
Roboty instalacyjne c.o. Ogółem: 2 000  
Drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) Teren Osiedla 2 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 2 140  
Naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) Teren Osiedla 2 140 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 100 000  
Remont kapitalny balkonów - kontynuacja z 2010 r. - przejściowe finansowanie z funduszu część B ul. Lubuska 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 600 000 I-IV
Remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji i dociepleniem przyziemia w oparciu o projekt budowlany (I etap) ul. Kujawska 1, 1a, 1b, 1c
ul. Wiślana 2, 2a, 2b
500 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 178 000  
Wykonanie (budowa) miejsc postojowych ul. Łużycka 2, 2a, 4, ul. Karpacka 11, 13 25 000 II-III
Naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych Place zabaw 10 000 II-III
Wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice Teren Osiedla 30 000 I-IV
Wykonanie obudowy istniejącego śmietnika (zadaszenie i zamknięcie) ul. Kujawska 6b 2 000 II
Remont nawierzchni chodnika ul. Łużycka 2, 2a, 4  25 000 III
Zagospodarowanie terenu (po placu zabaw) pod miejsca postojowe i zieleniec - strona południowa

ul. Podhalańska 8, 10

ul. Sandomierska 12, 14

10 000 II
Renowacja skweru J. Kocurka ul. Kujawska 3, 3a, 3b, ul. Lubuska 12, 14 30 000 III
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu (reorganizacja komunikacji samochodowej wraz ze zwiększeniem miejsc postojowych) ul. Wrocławska 40, 42, 44 6 000 III-IV
Remont nawierzchni dojazdu i dojścia pieszego przed lokalem użytkowym (bank) ul. Wiślana 2 20 000 III
Remont nawierzchni placu zabaw

ul. Lubuska 4, 6, 8, 10 

ul. Lubuska 12, 14 

20 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 140 000  
Remonty bieżące i kapitalne (wynikające z zaleceń UDT) Budynki wysokie w zasobach osiedla 140 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 18 000  
Montaż klimatyzacji w sali Klubu Spółdzielczego ul. Wrocławska 30 10 000 II
Wykonanie odwodnienia liniowego (przy chodniku) po stronie południowej budynku ul. Kurpiowska 8 8 000 II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 24 000  

 


 

 

 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)