Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 6/42/2019 w dniu 27.11.2019 przez Radę Osiedla Gwiazdy.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 11 500  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 11 500 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 1 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 1 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 448 400  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90

ul. Uniwersytecka 25, 29

2 000 I-IV
Naprawa balkonów i balustrad - kontynuacja (4 piony) al. Roździeńskiego 86, 86a 380 000 I-IV
Naprawa pojedyńczych balkonów i balustrad, szczególnie na ostatnich piętrach - wg potrzeb al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 26 400 I-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

40 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 523 500  
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 10 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 10 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych

al. Roździeńskiego 90 pion II, III, IV

282 600 I-IV

Wymiana odcinka poziomu konalizacji od piwnicy do I studzienki przy budynku

al. Roździeńskiego 90 30 000 I-IV
Dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących obecnie przepisów p.poż. al. Roździeńskiego 88 190 900 I-IV
Mała architektura Ogółem: 115 500  

Remont nawierzchni alejki asfaltowej ciągu pieszego (ok. 100m2)

al. Roździeńskiego 88, 90

30 000 II-IV
Naprawa nawierzchni przy wjeździe na parking między budynkami oraz na skarpie (częściowo przy użyciu płyt ażurowych z odzysku)

ul. Uniwersytecka 25, 29

77 000 II-IV

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod stołem do tenisa stołowego (plac zabaw)

al. Roździeńskiego 90

8 500 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 150 000  
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 100 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 19 500  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 66 700  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 6/32/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Gwiazdy.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 33 300  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 3 300 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 30 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 1 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 1 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 217 000  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90

ul. Uniwersytecka 25, 29

2 000 I-IV
Naprawa balkonów i balustrad - kontynuacja (2 piony x 70.000) al. Roździeńskiego 86 140 000 I-IV
Naprawa pojedyńczych balkonów i balustrad, szczególnie na ostatnich piętrach - wg potrzeb al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 30 000 I-IV
Wykonanie dylatacji klatek schodowych ul. Uniwersytecka 25, 29 10 000 II-IV
Naprawa kapitalna tarasu Nr VIII al. Roździeńskiego 86a 5 000 II-IV
Naprawa czół i podbień tarasów z ich pomalowaniem  al. Roździeńskiego 86a, 88, 90 10 000 II-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

20 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 548 600  
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 20 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 30 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych

al. Roździeńskiego 88 pion IV, VI, VIII

al. Roździeńskiego 90 pion I, VII
320 000 I-IV
Dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących obecnie przepisów p.poż. al. Roździeńskiego 90 178 600 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 8 000  
Wymiana centrali domofonowej al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 8 000 I-II
Mała architektura Ogółem: 130 000  
Naprawa nawierzchni asfaltowej na wjazdach z tyłu budynku

ul. Uniwersytecka 25, 29

70 000 II-IV
Naprawa nawierzchni przy wjeździe na parking między budynkami oraz na skarpie (częściowo przy użyciu płyt ażurowych z odzysku)

ul. Uniwersytecka 25, 29

60 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 342 000  
Wymiana dźwigu U.25 nr I (2014 r.) lub U.29 nr III - towarowy (2005 r.) ul. Uniwersytecka 25, 29 280 000 I-IV
Spłata kredytu (kontynuacja) al. Roździeńskiego 86/III, 88/III 2 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 40 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 20 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Montaż szlabanów na wjazdach z tyłu budynków ul. Uniwersytecka 25, 29 30 000 I-IV
Doposażenie placów zabaw

al. Roździeńskiego 88

ul. Uniwersytecka 25, 29

20 000 II-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 10/25/2017 w dniu 29.11.2017 przez Radę Osiedla Gwiazdy.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 39 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 12 000 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 27 000 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 1 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 1 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 224 000  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90

ul. Uniwersytecka 25, 29

5 000 I-IV
Naprawa balkonów i balustrad (2 piony x 60.000) al. Roździeńskiego 86 120 000 I-IV
Naprawa pojedyńczych balkonów i balustrad, szczególnie na ostatnich piętrach - wg potrzeb al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 30 000 I-IV
Naprawa podestów wejść na galerie: R.90/I pion - nad wejściem do budynku R.88/I pion – nad wejściem do budynku oraz II pion – nad trafostacją al. Roździeńskiego 88, 90 27 000 II-IV
Naprawa kapitalna tarasu Nr IV al. Roździeńskiego 88 22 000 II-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

20 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 214 500  
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 25 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 40 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych (jeden pion pojedynczy i jeden pion podwójny)  al. Roździeńskiego 88 pion III i V 149 500 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 460 000  
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) - kontynuacja prac z 2017 r. ul. Uniwersytecka 29 230 000 I
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) ul. Uniwersytecka 25 230 000 II-IV
Mała architektura Ogółem: 56 600  
Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej - kontynuacja

al. Roździeńskiego 86

56 600 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 362 440  
Wymiana dźwigu Nr III - kontynuacja z 2017 al. Roździeńskiego 90 200 340 I-IV
Wymiana dźwigu Nr III ul. Uniwersytecka 25 120 000 I-IV
Spłata kredytu (kontynuacja) al. Roździeńskiego 86/III, 88/III 2 100 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 30 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 10 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 169 600  
Montaż monitoringu P.POŻ. w budynkach al. Roździeńskiego 86, 86a 169 600 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 01.12.2016, Rada Osiedla Gwiazdy na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 11/14/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 32 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 8 000 II-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w maszynowni dźwigów al. Roździeńskiego 88 4 000 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 20 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 5 000  
Wymiana drzwi wejściowych do budynku al. Roździeńskiego 88 5 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 521 000  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90

ul. Uniwersytecka 25, 29

5 000 I-IV

Naprawa kapitalna tarasu Nr II

al. Roździeńskiego 86a

35 000 II-IV

Naprawa kapitalna tarasu Nr IV

al. Roździeńskiego 88

35 000 II-IV
Naprawa balkonów i balustrad oraz podestów pion I,II,III,IV,V oraz pozostałe budynki wg potrzeb R. 86, 86a al. Roździeńskiego 88 240 000 II-IV
Adaptacja pomieszczeń z wykonaniem dojść do lokali użytkowych al. Roździeńskiego 86a 25 000 I-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

20 000 I-IV
Naprawa schodów i podestów przy wejściu do lokalu Nr IIIa/R. 86a i Nr XI/R. 90 al. Roździeńskiego 86a, 90 21 000 II-IV
Wymiana kanału zsypowego z zastosowaniem rur stalowych al. Roździeńskiego 86a 140 000 II-IV
Roboty malarskie Ogółem: 15 000  
Malowanie części elewacji budynku od strony północnej w III pionie mieszkań al. Roździeńskiego 90 15 000 II-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 140 000  
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 25 000 I-IV
Wymiana pionów kanalizacyjnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 25 000 I-IV
Naprawa kanalizacji zewnętrznej (metodą bezwykopową na bazie żywic epoksydowych) ul. Uniwersytecka 29 90 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 179 000  
Przebudowa tablic bezpiecznikowych ul. Uniwersytecka 25 9 000 I-IV
Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) ul. Uniwersytecka 29 170 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 90 000  
Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej przed wejściem gł. do budynku na nawierzchnię z kostki brukowej - kontynuacja

al. Roździeńskiego 86

40 000 II-IV
Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej alejki od wejścia gł. budynku w str. zachodnią na nawierzchnię z kostki brukowej

ul. Uniwersytecka 25

50 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 517 000  
Wymiana dźwigu Nr II - kontynuacja z 2016 al. Roździeńskiego 90 199 000 I-IV
Wymiana dźwigu Nr III al. Roździeńskiego 90 285 000 I-IV
Spłata kredytu (kontynuacja) al. Roździeńskiego 86/III, 88/III 5 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 20 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 8 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 16.12.2015, Rada Osiedla Gwiazdy na posiedzeniu w dniu 21.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 189/2/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 19 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 200 II-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w lokalach użytkowych Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 3 800 II-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 10 000 I-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 8 000  
Wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego Nr I al. Roździeńskiego 86a 4 500 I-IV
Wymiana drzwi do lokalu użytkowego Nr VII al. Roździeńskiego 90 3 500 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 90 000  
Naprawa połaci dachowej ul. Uniwersytecka 25, 29  90 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 353 860  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90

ul. Uniwersytecka 25, 29

5 000 I-IV

Remont tarasu Nr IV - kontynuacja z 2015

al. Roździeńskiego 86a

35 000 II-IV

Remont tarasów Nr III i Nr VI

al. Roździeńskiego 86a

70 000 II-IV
Naprawa balkonów i balustrad oraz podestów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 136 660 II-IV
Adaptacja pomieszczeń z wykonaniem dojść do lokali użytkowych al. Roździeńskiego 86a 20 000 I-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

5 000 I-IV
Naprawa murku przy placu zabaw i dojazdu P.POŻ. al. Roździeńskiego 88 22 200 I-II
Naprawy pionów zsypowych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 60 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 90 000  
Malowanie klatki schodowej al. Roździeńskiego 90 90 000 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 250 000  
Wymiana pionów wód opadowych - deszczówki (I etap) al. Roździeńskiego 86, 90 100 000 I-IV
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 50 000 I-IV
Naprawa kanalizacji zewnętrznej (metodą bezwykopową na bazie żywic epoksydowych) ul. Uniwersytecka 25 100 000 II-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 25 000  
Modernizacja tablic bezpiecznikowych ul. Uniwersytecka 25, 29 10 000 I-IV
Montaż lamp oświetlenia zewnętrznego przy placach zabaw ul. Uniwersytecka 25, 29 15 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 160 000  
Remont podjazdu do budynku (MPGK i TRAFO)

al. Roździeńskiego 86

80 000 II-IV
Remont chodników

ul. Uniwersytecka 25

80 000 II
Remonty dźwigów Ogółem: 264 900  
Remont dźwigu Nr I (spłata ratalna) ul. Uniwersytecka 29 31 100 I-IV
Remont dźwigu Nr II al. Roździeńskiego 90 200 000 I-IV
Spłata kredytu (kontynuacja) al. Roździeńskiego 86/III, 88/III 8 800 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 20 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 5 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 15.12.2014, Rada Osiedla Gwiazdy na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 181/3/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 15 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 5 000 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 10 000 I-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 170 000  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29 

5 000 I-IV

Remont tarasu 2 szt.                   

al. Roździeńskiego 86a / IV

al. Roździeńskiego 88 / V

30 000 II-IV
Naprawa balkonów i balustrad  al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90  130 000 II-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego” i z Protokołów konieczności

al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25, 29

5 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 592 400  
Spłata rat kredytu i odsetki ul. Uniwersytecka 25 62 760 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 86 133 700 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 86a 133 700 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 88 131 120 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki                    al. Roździeńskiego 90 131 120 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 143 000  
Wymiana pionów wód opadowych - deszczówki (I etap) al. Roździeńskiego 86, 90 25 000 I-IV
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 20 000 I-IV
Naprawa kanalizacji zewnętrznej (metodą bezwykopową na bazie żywic epoksydowych) ul. Uniwersytecka 25 98 000 II-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 10 000  
Modernizacja tablic bezpiecznikowych ul. Uniwersytecka 25, 29 10 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 80 000  
Remont chodników

al. Roździeńskiego 86

ul. Uniwersytecka 25
80 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 299 450  
Remont dźwigu Nr I ul. Uniwersytecka 29 90 450 IV
Remont dźwigu Nr I al. Roździeńskiego 90 175 000 I
Spłata kredytu al. Roździeńskiego 86/III, 88/III, 29/I 19 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86, 86a, 88, 90 10 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25, 29 5 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 11.12.2013, Rada Osiedla Gwiazdy na posiedzeniu w dniu 18.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 176/5/2013 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku

Wartość robót [zł]

Termin wykonania (kwartał)

Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 43 050  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 35 850 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 7 200 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 76 000  
Remont dachu  al. Roździeńskiego 88 76 000 II-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 140 000  
Wykonanie zaleceń kominiarskich

al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25 i 29 

10 000 I-IV

Remont tarasu 1 szt. pion IV, 1 szt. pion V                    

al. Roździeńskiego 88, 90

35 000 II-IV
Naprawa balkonów i balustrad  al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90  85 000 II-IV
Wykonanie prac wynikających z „Protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu-budynku mieszkalnego.”

al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90 

ul. Uniwersytecka 25 i 29

10 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 592 400  
Spłata rat kredytu i odsetki ul. Uniwersytecka 25   62 760 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 86A 133 700 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 86 133 700 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki al. Roździeńskiego 88 131 120 I-IV
Spłata rat kredytu i odsetki                    al. Roździeńskiego 90 131 120 I-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 135 000  
Wymiana pionów kanalizacyjnych (segment od str. Roździeńskiego – północny) ul. Uniwersytecka 25  75 000 I-II
Wymiana pionów wodnych al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90 40 000 I-IV
Naprawa kanalizacji zewnętrznej (metodą bezwykopową na bazie żywic epoksydowych) ul. Uniwersytecka 25  20 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 159 100  
Remont dźwigu Nr III ul. Uniwersytecka 29 80 000 IV
Remont dźwigu Nr I - kontynuacja robót z 2013 r. al. Roździeńskiego 86A 50 000 I
Spłata kredytu al. Roździeńskiego 86/III, 88/III, 86A/I  19 100 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90 5 000 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów ul. Uniwersytecka 25 i 29 5 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 13 500  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)