Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 4/26/2019 w dniu 13.11.2019 przez Radę Osiedla Haperowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 7 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 7 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 60 000  

Remont parteru

ul. Sokolska 33 60 000 I
Mała architektura Ogółem: 50 000  

Remont nawierzchni rampy i schodów zewnętrznych głównych i bocznych

ul. Sokolska 33

50 000

II-III
Remont dźwigów Ogółem:

20 000

 

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w 3-ch dźwigach

ul. Sokolska 33

20 000

I-IV

Inne roboty Ogółem: 30 000  
Usunięcie awarii oraz usterek po przeglądach rocznych budynku ul. Sokolska 33 30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 2 430  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 3/20/2018 w dniu 27.11.2018 przez Radę Osiedla Haperowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty elektryczne Ogółem: 86 400  

Wymiana instal. elektrycznej od pionów do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach - II etap

ul. Sokolska 33 86 400 I
Mała architektura Ogółem: 10 000  

Wykonanie robót zewnętrznych

ul. Sokolska 33

10 000

I-IV
Remont dźwigów Ogółem:

15 000

 

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w 3-ch dźwigach

ul. Sokolska 33

15 000

I-IV

Inne roboty Ogółem: 30 000  
Usunięcie awarii oraz usterek po przeglądach rocznych budynku ul. Sokolska 33 30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 6/16/2017 w dniu 29.11.2017 przez Radę Osiedla Haperowiec.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 5 000  

Naprawa kanału wylotowego w komorze zsypowej

ul. Sokolska 33 5 000 II
Roboty elektryczne Ogółem: 60 000  

Wymiana instal. elektrycznej od pionów do tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach

ul. Sokolska 33 60 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 10 000  

Wykonanie robót zewnętrznych

ul. Sokolska 33

10 000

III-IV
Remont dźwigów Ogółem:

15 000

 

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w 3-ch dźwigach

ul. Sokolska 33

15 000

I-IV

Inne roboty Ogółem: 35 000  

Modernizacja monitoringu

ul. Sokolska 33 20 000 III
Usunięcie awarii oraz usterek po przeglądach rocznych budynku ul. Sokolska 33 15 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 06.12.2016, Rada Osiedla Haperowiec na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 7/9/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 7 090  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 4 090 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 3 000 IV
Mała architektura Ogółem: 20 000  

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy schodach zewnętrznych i rampie

ul. Sokolska 33

20 000

II
Remont dźwigów Ogółem:

65 780

 

Finansowanie części kosztów modernizacji dźwigu „mały" (wyk. w 2015)

ul. Sokolska 33

65 780

II

Inne roboty Ogółem: 2 000  
Usunięcie awarii oraz usterek po przeglądach rocznych budynku ul. Sokolska 33 2 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem:

16 670

 
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 90  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 18.11.2015, Rada Osiedla Haperowiec na posiedzeniu w dniu 09.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 8/2/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 3 930  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 3 930 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 170 000  

Dokończenie wymiany 3 pionów kanalizacyjnych - pion mieszkań nr 6, 7, 8 (II etap)

ul. Sokolska 33

170 000

I
Remont dźwigów Ogółem:

72 000

 

Finansowanie części kosztów modernizacji dźwigu „mały" (wyk. w 2015)

ul. Sokolska 33

72 000

I

Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem:

16 670

 
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 110  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 03.12.2014, Rada Osiedla Haperowiec na posiedzeniu w dniu 07.01.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 2/18/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 111 990  

Dokończenie wymiany 2 pionów kanalizacyjnych - pion mieszkań nr 4, 10 (II etap)

ul. Sokolska 33

75 460

I

Wymiana 3 pionów kanalizacyjnych - pion mieszkań nr 6, 7, 8

(I etap - zakończenie robót w 2016)

ul. Sokolska 33 36 530 IV
Remont dźwigów Ogółem:

214 180

 

Przeróbka wysokości kabiny w dźwigu nr 3109009277 (środkowy)

ul. Sokolska 33

9 850

I

Wymiana dźwigu nr 1610 ul. Sokolska 33

194 480

II

Montaż wentylacji w maszynowni dźwigów ul. Sokolska 33 9 850 II
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem:

16 670

 
Odsetki dotyczące spłaty pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 150  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 21.11.2013, Rada Osiedla Haperowiec na posiedzeniu w dniu 12.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 5/11/13 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 67 300  

Wymiana 2 pionów kanalizacyjnych - pion mieszkania nr 4 i 10 (zakończenie robót w 2015)

 ul. Sokolska 33 67 300

IV

Remont dźwigów Ogółem: 223 140  
Dokończenie wymiany dźwigu nr 1608 (zakończenie robót 31.01.2014)  ul. Sokolska 33 50 810

I

Wymiana dźwigu nr 1610   ul. Sokolska 33 172 330 IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 1 900  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu Ogółem: 3 700  

 


 

Działalność społeczno-kulturalna Osiedla

 

W budynku na XI piętrze znajduje się sala integracyjna w której w ramach prowadzonej przez Osiedle działalności społeczno-kulturalnej odbywają się spotkania okolicznościowe, pogadanki i prelekcje. Jest to także miejsce, w którym nasi mieszkańcy przy kawie i herbatce, w miłej atmosferze, mogą sobie zwyczajnie poplotkować.

 


 

DOKONANIA

 

W 2008 r. budynek przeszedł kompleksową termomodernizację, dzięki czemu zyskał nową szatę elewacyjną, zdecydowanie odznaczającą się na tle innych nieruchomości. a sami mieszkańcy ukuli powiedzenie, że „mieszkają w nowym budynku pod starym adresem..."

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)