Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 8/34/2019 w dniu 11.12.2019 przez Radę Osiedla Centrum-I.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Osiedle 10 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 43 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych (drzwi wejściowe)

ul. Grażyńskiego 11, 11a
ul. Grażyńskiego 13, 13a

ul. Grażyńskiego 15, 15a

ul. Sokolska 46, 48

ul. Katowicka 65
42 000 I-IV
Realizowana przez Spółdzielnię do piwnicy - ppoż. ul. Czerwińskiego 8 1 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 20 000  
Malowanie klatki schodowej - parter ul. Katowicka 65 20 000 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 1 465 000  
Naprawy bieżące Osiedle 15 000 I-IV
Remont balkonów i elewacji ul. Grażyńskiego 7, 7a 1 450 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 105 000  
Remont podjzadu do garaży wbudowanych (str. zachodnia) ul. Sokolska 46, 48 25 000 II-IV
Remont tarasu i schodów ul. Czerwińskiego 8 80 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 30 000  
Naprawy bieżące dźwigów osobowych wynikające z awarii i zaleceń UDT Osiedle 30 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 17 000  
Awarie pionów wod–kan oraz doraźne naprawy pokryć dachowych Osiedle 17 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 14 150  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 3/24/2018 w dniu 21.11.2018 przez Radę Osiedla Centrum-I.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Osiedle 10 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 16 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku (wiatrołap)

ul. Ordona 20

ul. Ordona 20a

11 000 I-IV
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań wg protokołów oceny technicznej Osiedle 5 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 150 000  
Remont dachu ul. Grażyńskiego 11, 11a 150 000 II-III
Roboty elewacyjne Ogółem: 810 000  
Naprawy bieżące Osiedle 10 000 I-IV
Remont balkonów ul. Grażyńskiego 7, 7a 800 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 200 000  
Remont podjzadu do garaży wbudowanych ul. Grażyńskiego 15, 15a 20 000 II-IV
Wykonanie nowej nawierzchni alejek parkowych pomiędzy budynkami ul. Grażyńskiego 7, 7a
ul. Grażyńskiego 9, 9a
ul. Grażyńskiego 11, 11a
ul. Grażyńskiego 13, 13a
180 000 II-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 25 000  
Naprawy bieżące dźwigów osobowych wynikające z awarii i zaleceń UDT Osiedle 25 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 15 000  
Awarie pionów wod–kan oraz doraźne naprawy pokryć dachowych Osiedle 15 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 11/19/2017 w dniu 22.11.2017 przez Radę Osiedla Centrum-I.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 10 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Osiedle 10 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 10 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku ul. Ordona 20 5 000 I-IV
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań wg protokołów oceny technicznej Osiedle 5 000 I-IV
Roboty stolarskie Ogółem: 2 000  
Wymiana drzwi do głównej komory zsypowej ul. Czerwińskiego 8 2 000 I-III
Roboty dekarskie Ogółem: 270 000  
Remont dachu  ul. Grażyńskiego 7, 7a 150 000 II-III
Remont dachu  ul. Ordona 20a 120 000 II-III
Roboty malarskie Ogółem: 124 200  
Malowanie klatek schodowych - kontynuacja ul. Grażyńskiego 7, 7a 124 200 I-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 281 000  
Wymiana instalacji c.c.w.

ul. Katowicka 65

280 000 I-IV
Wymiana skrzynki gazowej zaworu odcinającego budynek

ul. Ordona 20

500 I-III
Wymiana skrzynki gazowej zaworu odcinającego budynek

ul. Ordona 20a

500 I-III
Roboty elewacyjne Ogółem: 10 000  
Naprawy bieżące Osiedle 10 000 I-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 187 900  
Spłata kredytu – wymiana dźwigów Osiedle 162 900 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów osobowych wynikające z awarii i zaleceń UDT Osiedle 25 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 15 000  
Awarie pionów wod–kan oraz doraźne naprawy pokryć dachowych Osiedle 15 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 23.11.2016, Rada Osiedla Centrum-I na posiedzeniu w dniu 07.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 6/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 70 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Osiedle 30 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 20 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Osiedle 20 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 8 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 3 000 I-IV
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań wg protokołów oceny technicznej Osiedle 5 000 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 130 000  
Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi ul. Katowicka 65 90 000 II-III
Wymiana nasad kominowych przewodów wentylacyjnych na obrotowe ul. Ordona 20 20 000 II-III
Wymiana nasad kominowych przewodów wentylacyjnych na obrotowe ul. Ordona 20a 20 000 II-III
Roboty malarskie Ogółem: 240 000  
Malowanie klatek schodowych ul. Grażyńskiego 11, 11a 120 000 I-IV
Malowanie klatek schodowych ul. Grażyńskiego 13, 13a 120 000 I-IV
Roboty elektryczne Ogółem: 240 000  
Wymiana aluminiowych pionów elektrycznych na miedziane

ul. Ordona 20

120 000 I-III
Wymiana aluminiowych pionów elektrycznych na miedziane

ul. Ordona 20a

120 000 I-III
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 31 000  
Wymiana kaset domofonowych ul. Grażyńskiego 7, 7a 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Grażyńskiego 9, 9a 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Grażyńskiego 11, 11a 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Grażyńskiego 13, 13a 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Grażyńskiego 15, 15a 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Sokolska 46, 48 4 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Czerwińskiego 8 2 000 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Ordona 20 2 500 I-IV
Wymiana kaset domofonowych ul. Ordona 20a 2 500 I-IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 30 000  
Naprawy bieżące Osiedle 10 000 I-IV
Wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Grażyńskiego 7a 5 000 I-III
Wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Grażyńskiego 9, 9a 10 000 I-III
Wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Grażyńskiego 11 5 000 I-III
Mała architektura Ogółem: 116 000  
Wymiana ławek parkowych na terenach zielonych Osiedle 10 000 II-III
Wykonanie nowej nawierzchni podjazdu do garaży wbudowanych ul. Czerwińskiego 8 50 000 II-III
Wykonanie nowej nawierzchni podjazdu do garaży wbudowanych ul. Katowicka 65 50 000 II-III
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw ul. Grażyńskiego 9, 9a, 11, 11a 6 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 112 200  
Przebudowa dźwigu towarowego (bez wciągarki, lin i tablicy sterującej) ul. Katowicka 65 80 000 I-IV
Spłata kredytu – wymiana dźwigów ul. Grażyńskiego 15
ul. Sokolska 48
2 200 I-IV
Naprawy bieżące dźwigów osobowych wynikające z awarii i zaleceń UDT Osiedle 30 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 20 000  
Awarie pionów wod–kan oraz pokryć dachowych po upływie gwarancji Osiedle 20 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 23.11.2015, Rada Osiedla Centrum-I na posiedzeniu w dniu 02.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 1/4/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 85 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 50 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 35 000 III-IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 30 000  
Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku Osiedle 25 000 I-IV
Realizowana przez Spółdzielnię do mieszkań (dotyczy drzwi zewnętrznych wejściowych) wg protokołów oceny technicznej Wykaz dostępny w Administracji 5 000 I-IV
Roboty malarskie Ogółem: 230 000  
Remont klatek schodowych ul. Grażyńskiego 15, 15a 115 000 I-II
Remont klatek schodowych ul. Sokolska 46, 48 115 000 I-II
Roboty elektryczne Ogółem: 157 920  
Wymiana aluminiowych pionów elektrycznych na miedziane z wyprowadzeniem liczników energii elektrycznej z mieszkań na klatki schodowe

ul. Grażyńskiego 15, 15a

ul. Ordona 20

ul. Ordona 20a
157 920 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 50 000  
Naprawy po dewastacjach Osiedle 20 000 I-IV
Wymiana ślusarki stalowej w elewacji frontowej ul. Katowicka 65 30 000 I
Mała architektura Ogółem: 25 000  
Renowacja terenów zielonych ul. Grażyńskiego 9, 9a, 11, 11a 15 000 II-III
Doposażenie terenów zielonych w ławki parkowe i kosze betonowe na odpady Osiedle 10 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 336 100  
Wymiana dźwigu osobowego ul. Grażyńskiego 7a 65 000 I-IV
Modernizacja dźwigu osobowego (bez wciągarki) ul. Grażyńskiego 9 55 000 I-IV
Modernizacja dźwigu osobowego (bez wciągarki) ul. Grażyńskiego 11 55 000 I-IV
Modernizacja dźwigu osobowego w 2015 (spłata rat)

ul. Grażyńskiego 13, 15a

ul. Ordona 20
87 000 I-IV
Modernizacja dźwigu osobowego w 2015 (spłata rat) ul. Grażyńskiego 11a
ul. Sokolska 48
40 600 I-IV
Spłata kredytu – wymiana dźwigów ul. Grażyńskiego 15
ul. Sokolska 48
3 500 I-IV
Remonty bieżące dźwigów osobowych wynikające z awarii i zaleceń UDT Osiedle 30 000 I-IV
Inne roboty Ogółem: 50 000  
Awarie pionów wod–kan oraz pokryć dachowych po upływie gwarancji Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 27.11.2014, Rada Osiedla Centrum-I na posiedzeniu w dniu 10.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 11/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 46 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 15 000 III-IV
Realizowana przez Spółdzielnię w lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnego użytku Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 6 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 25 000 III-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 18 000  
Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych ul. Grażyńskiego 15, 15a 9 000 III
Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych ul. Sokolska 46, 48 9 000 III
Roboty malarskie Ogółem: 180 000  
Remont korytarzy i klatki schodowej – piętra od XVI do IX włącznie ul. Katowicka 65 180 000 I-II
Roboty elewacyjne Ogółem: 15 000  
Naprawy po dewastacjach Osiedle 15 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 202 000  
Remont podjazdu do garaży wbudowanych (strona północna) oraz chodnika do zsypu (strona zachodnia) ul. Sokolska 46, 48 30 000 III
Remont chodników oraz schodów terenowych ul. Ordona 20 25 000 III
Wymiana piaskownic ul. Grażyńskiego 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a 12 000 II
Renowacja terenów zielonych ul. Grażyńskiego 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a 45 000 II
Remont podjazdu do garaży wbudowanych (strona wschodnia) oraz chodników wokół budynku ul. Ordona 20a 90 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 538 430  
Wymiana dźwigu osobowego ul. Sokolska 46 120 000 I-IV
Wymiana dźwigu osobowego ul. Sokolska 11a 120 000 I-IV
Wymiana dźwigu osobowego ul. Grażyńskiego 13 72 850 I
Wymiana dźwigu osobowego ul. Grażyńskiego 15a 72 850 I
Wymiana dźwigu osobowego ul. Ordona 20 107 730 I
Spłata kredytu – wymiana dźwigów ul. Grażyńskiego 15
ul. Sokolska 48
5 000 I-IV
Remonty bieżące dźwigów osobowych wynikające z zaleceń UDT Osiedle 40 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 15.01.2014, Rada Osiedla Centrum-I na posiedzeniu w dniu 17.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 1/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 55 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 15 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 40 000 III-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 260 000  
Remont dachu ul. Grażyńskiego 15, 15a 130 000 II-III
Remont dachu ul. Grażyńskiego 9, 9a 130 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 38 000  
Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych ul. Grażyńskiego 9, 9a 9 000 III
Remont podestów przed wejściami do klatek schodowych ul. Grażyńskiego 13, 13a 9 000 III
Remont kominów (tynki trzonów i czapy kominowe, nasady kominowe, izolacja) ul. Grażyńskiego 11, 11a 10 000 III
Remont kominów (tynki trzonów i czapy kominowe, nasady kominowe, izolacja) ul. Ordona 20 10 000 III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 20 000  
Wykonanie sieci kanalizacyjnej i zlewni wody opadowej zalewającej garaże i miejsca postojowe od strony południowej ul. Czerwińskiego 8 20 000 II-III
Roboty elektryczne Ogółem: 61 900  

Wymiana oświetlenia korytarzy, klatki schodowej i piwnic

(na energooszczędne)

ul. Katowicka 65 44 000 I

Wymiana oświetlenia piwnic (na energooszczędne)

ul. Ordona 20 2 100 I

Wymiana oświetlenia korytarzy, klatki schodowej i piwnic

(na energooszczędne)

ul. Czerwińskiego 8 12 000 I
Wymiana oświetlenia piwnic (na energooszczędne) ul. Ordona 20a 1 800 I
Montaż kamer w poziomie „ -1 „ ul. Katowicka 65 2 000 I
Roboty elewacyjne Ogółem: 20 000  
Naprawy po dewastacjach Osiedle  20 000 I-IV
Mała architektura Ogółem: 170 000  
Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy budynkami (chodniki, miejsca postojowe) ul. Grażyńskiego 15, 15a
ul. Sokolska 46, 48
120 000 II-III
Remont podjazdu do garaży wbudowanych (strona północna) i przyległych chodników (strona wschodnia i zachodnia) ul. Grażyńskiego 7, 7a 50 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 184 800  
Wymiana dźwigu osobowego ul. Grażyńskiego 13 55 000 I-IV
Wymiana dźwigu osobowego ul. Ordona 20 70 000 I-IV
Spłata kredytu – wymiana dźwigów ul. Grażyńskiego 7a, 9a, 13a, 15
ul. Sokolska 48
9 800 I-IV
Remonty bieżące dźwigów osobowych wynikające z zaleceń UDT Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 870  

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)