Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2013

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2020

 

Plan remontów na rok 2020 zatwierdzony uchwałą nr 6/52/2019 w dniu 14.11.2019 przez Radę Osiedla im. ks. F. Ścigały.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 26 200  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 12 600 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 13 600 IV
Wymiana stolarki drzwiowej Ogółem: 4 000  

Realizowana przez Spółdzielnię na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku

ul. Ścigały 36 4 000 I-II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 728 390  

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych - przeniesienie z 2019

ul. Ścigały 45, 45a, 45b, 45c 275 620 I-II

Kapitalny remont balkonów (6 szt.) - przeniesienie z 2019

ul. Ścigały 2a

42 770

I-II

Kapitalny remont balkonów (60 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych

ul. Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46

410 000

II-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 13 600  
Wymiana instalacji kanalizacyjnej (1 pionów) - przeniesienie z 2019 ul. Ścigały 27 13 600 II-III
Roboty elektryczne Ogółem: 5 000  
Remont instalacji odgromowej ul. Wajdy 23, 25 5 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 87 000  
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (strona zachodnia) ul. Wajdy 23, 25 35 000 II-III
Remont chodnika (kostka brukowa) ul. Ścigały 28, 30, 32, 34 25 000 II-III
Naprawa chodnika (ściana szczytowa) ul. Ścigały 46 5 000 II-III
Likwidacja progów przy wejściu do klatek schodowych (wyprofilowanie nawierzchni z kostki brukowej) ul. Ścigały 37a, 39a, 41a 6 000 II-III
Remont schodów terenowych i pochylni ul. Ścigały 45b, 47 16 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 30 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a (2 szt.)

ul. Ścigały 8a (1 szt.)

ul. Wróblewskiego 7a, 7b (2 szt.)

ul. Wajdy 23, 25, 27 (3 szt.)

30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 2/42/2018 w dniu 27.11.2018 przez Radę Osiedla im. ks. F. Ścigały.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 43 600  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 26 600 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 17 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 150 820  

Konserwacja dachu - przeniesienie z 2018

ul. Ścigały 35, 37, 39, 41 27 400 I-II

Konserwacja dachu - przeniesienie z 2018

ul. Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46 41 100 I-II

Konserwacja dachu - przeniesienie z 2018

ul. Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10 34 250 I-II

Konserwacja dachu - przeniesienie z 2018

ul. Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c 27 470 I-II

Konserwacja dachu - przeniesienie z 2018

ul. Markiefki 37, 39, 41 20 600 I-II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 535 000  

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych - przeniesienie z 2018

ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a 250 000 I-III

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych

ul. Ścigały 45, 45a, 45b, 45c

250 000

II-IV

Kapitalny remont balkonów (6 szt.)

ul. Ścigały 2a

35 000

II-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w. Ogółem: 281 000  
Wymiana instalacji kanalizacyjnej (18 pionów)

ul. Markiefki 32, 34, 36

ul. Kopalniana 2c 

190 000 II-III
Wymiana instalacji kanalizacyjnej (7 pionów) ul. Ścigały 27, 29, 31, 33 85 000 II-III
Naprawa wraz z regulacją studni kanalizacji sanitarnej ul. Nadgórników 12a, 12b 6 000 II-III
Mała architektura Ogółem: 31 000  
Naprawa urządzeń zabawowych place zabaw (teren osiedla) 2 000 II-III
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (strona zachodnia) ul. Wajdy 27 8 000 II-III
Demontaż wlotu kanału wentylacyjnego/wyjścia ewakuacyjnego (pomieszczenie po byłej budowli ochronnej) + wykonanie nawierzchni w ciągu komunikacyjnym miejsc postojowych ul. Markiefki 32, 34, 36 13 000 II-III
Remont podestu (do lokalu użytkowego) ul. Markiefki 41 4 000 II-III
Remont schodów terenowych ul. Markiefki 41 4 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 30 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a (2 szt.)

ul. Ścigały 8a (1 szt.)

ul. Wróblewskiego 7a, 7b (2 szt.)

ul. Wajdy 23, 25, 27 (3 szt.)

30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 17/37/2017 w dniu 28.11.2017 przez Radę Osiedla im. ks. F. Ścigały.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 16 500  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 11 000 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 5 500 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 261 000  

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Ścigały 35, 37, 39, 41 50 000 II-III

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46 77 000 II-III

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10 64 000 II-III

Konserwacja dachu

ul. Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c 40 000 II-III

Konserwacja dachu

ul. Markiefki 37, 39, 41 30 000 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 500 560  

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych - przeniesienie z 2017 r.

ul. Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a 250 560 I-II

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych

ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a

250 000

II-IV
Mała architektura Ogółem: 45 000  
Remont nawierzchni drogi (przy wpuście kanalizacji deszczowej) – ściana szczytowa ul. Ścigały 2a 15 000 II-III
Wykonanie odwodnienia na parkingu - kontynuacja ul. Wróblewskiego 7a, 7b 8 000 II-III
Utwardzenie nawierzchni pod odpady wielkogabarytowe ul. Markiefki 32, 34, 36 5 000 II-III
Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe  ul. Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a  12 000 II-III
Obudowa śmietnika (furtka i wypełnienie ścian) ul. Markiefki 33, 33a 5 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 30 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a (2 szt.)

ul. Ścigały 8a (1 szt.)

ul. Wróblewskiego 7a, 7b (2 szt.)

ul. Wajdy 23, 25, 27 (3 szt.)

30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  

 


 

PLAN REMONTÓW na rok 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 21.12.2016, Rada Osiedla im. ks. F. Ścigały na posiedzeniu w dniu 11.01.2017 zatwierdziła uchwałą Nr 1/21/2017 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 21 380  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 8 180 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 13 200 III-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 81 700  

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Ścigały 2, 2a, 4, 6, 8 81 700 II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 558 210  

Remont balkonów (wymiana balustrad + malowanie loggi - 24 szt.)

ul. Ścigały 2, 4, 6, 8 119 230 I

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych

ul. Ścigały 27, 29, 31, 33

249 700

II

Kapitalny remont balkonów (30 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych 

ul. Ścigały 27a, 29a, 31a 189 280 II
Roboty malarskie Ogółem: 252 000  
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku ul. Markiefki 37, 39, 41 72 000 II-III
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku ul. Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c 90 000 II-III
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a 90 000 II-III
Remont dźwigów Ogółem: 30 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a, ul.Wajdy 23, 25, 27

ul. Wróblewskiego 7a, 7b, ul. Ścigały 8a

30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 43 340  

 


 

PLAN REMONTÓW na rok 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 09.12.2015, Rada Osiedla im. ks. F. Ścigały na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 20/1/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 21 360  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 16 540 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 4 820 III-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 68 000  

Konserwacja dachu

ul. Ścigały 47, 47a, 47b, 47c 23 000 II

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a 45 000 II
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 348 000  
Remont wylewek w mieszkaniach ul. Ścigały 2, 2a, 4, 6, 8 7 000 II

Remont balkonów (wymiana balustrad + malowanie loggi - 24 szt.)

ul. Ścigały 2, 2a, 4, 6, 8 66 000 II

Kapitalny remont balkonów (40 szt.) wraz z położeniem płytek lastrico na podestach wejściowych do klatek schodowych

ul. Ścigały 27, 29, 31, 33

253 000

II

Położenie płytek na ścianach parterów klatek schodowych

ul. Ścigały 8a 22 000 II
Roboty malarskie Ogółem: 46 000  
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku ul. Ścigały 8a 46 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w.
Ogółem: 36 000  
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 40 (1 szt.) 12 000 III-IV
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 37a (1 szt.) 12 000 III-IV
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 45a (1 szt.) 12 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 81 000  

Wykonanie placu utwardzonego na samochody oraz schodków zejściowych od str. kl. Ścigały 34 w stronę ulicy Markiefki

ul. Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46 81 000 IV
Remont dźwigów Ogółem: 20 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a, ul.Wajdy 23, 25, 27

ul. Wróblewskiego 7a, 7b, ul. Ścigały 8a

20 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 43 330  

 PLAN REMONTÓW na rok 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 17.12.2014, Rada Osiedla im. ks. F. Ścigały na posiedzeniu w dniu 14.01.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 1/79/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 37 400  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 460 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 16 940 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 116 500  

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Kopalniana 2c 13 000 III

Konserwacja dachu z dociepleniem kominów

ul. Markiefki 32, 34, 36 34 500 III
Konserwacja dachu ul. Ścigały 45, 45a, 45b, 45c 22 000 III

Remont wiatrołapów (wejść do klatek schodowych łącznie z wymianą rynien i rur spustowych)

ul. Ścigały 27, 29, 31, 33

ul. Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a
ul. Ścigały 28, 30, 32, 34
ul. Ścigały 35, 37, 39, 41
ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a
ul. Ścigały 36, 38, 40, 42, 44, 46
ul. Ścigały 45, 45a, 45b, 45c
ul. Ścigały 47, 47a, 47b, 47c

ul. Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10

ul. Nadgórników 12, 12a, 12b, 12c
47 000  III-IV
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 15 000  
Remont wylewek w mieszkaniach ul. Ścigały 47, 47a, 47b, 47c 8 420 III-IV
Remont wylewek w mieszkaniach ul. Ścigały 2a, 2, 4, 6, 8 6 580 III-IV
Roboty malarskie Ogółem: 330 000  
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku (łącznie z kafelkowaniem ścian parterów klatek schodowych) ul. Wróblewskiego 7a, 7b 190 000 II
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku ul. Markiefki 33, 33a 140 000 II
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w.
Ogółem: 65 000  
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 42 (2szt.) 26 000 III-IV
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 44 (2szt.) 26 000 III-IV
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 36 (1szt.) 13 000 III-IV
Mała architektura Ogółem: 80 000  

Wykonanie placu utwardzonego na samochody

ul. Ścigały 36, 38 80 000 III
Remont dźwigów Ogółem: 20 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a, ul.Wajdy 23, 25, 27

ul. Wróblewskiego 7a, 7b, ul. Ścigały 8a

20 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  
Spłata rat pożyczki z funduszu interwencyjnego Ogółem: 43 320  

 PLAN REMONTÓW na rok 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 07.01.2014, Rada Osiedla im. ks. F. Ścigały na posiedzeniu w dniu 15.01.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 1/64/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej Ogółem: 28 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 12 900 I-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 15 100 I-IV
Roboty dekarskie Ogółem: 67 200  
Konserwacja dachu (smołowanie dachu + malowanie blacharki) ul. Ścigały 28, 30, 32, 34 22 400 III
Konserwacja dachu (smołowanie dachu + malowanie blacharki) ul. Ścigały 27, 29, 31, 33 22 400 III
Konserwacja dachu (smołowanie dachu + malowanie blacharki) ul. Ścigały 27a, 29a, 31a, 33a 22 400 III
Roboty murarsko-tynkarskie Ogółem: 42 400  
Remont tynków w mieszkaniach ul. Ścigały 2a, 2, 4, 6, 8  1 900 III
Remont wylewek w mieszkaniach ul. Ścigały 35a, 37a, 39a, 41a 5 450 III
Remont wylewek w mieszkaniach ul. Ścigały 2a, 2, 4, 6, 8  11 550 III

Wymiana płytek i naprawa schodów do budynku od strony

lokali użytkowych 

ul. Ścigały 8a 15 500 III
Naprawa i malowanie wejść do klatek schodowych oraz remont zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych ul. Ścigały 2a, 2, 4, 6, 8 8 000 III
Roboty malarskie Ogółem: 120 000  
Malowanie klatek schodowych + pomieszczeń ogólnego użytku (łącznie z kafelkowaniem ścian parterów klatek schodowych)  ul. Wajdy 23 120 000 I
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w.
Ogółem: 150 760  
Wymiana przykanalików do klatek schodowych ul. Ścigały 38 12 000 III
Wymiana przykanalików do klatek schodowych  ul. Ścigały 40 12 000 III
Wymiana przykanalików do klatek schodowych  ul. Ścigały 39a 12 000 III
Wymiana przykanalików do klatek schodowych  ul. Ścigały 35 12 000 III
Wymiana przykanalików do klatek schodowych  ul. Ścigały 45 12 000 III
Wymiana pionów kanalizacyjnych (10 szt.) ul. Nadgórników 2, 4, 6, 8, 10 90 760 II
Mała architektura Ogółem: 401 000  
Wykonanie placu postojowego  ul. Nadgórników 12 - od strony szczytowej budynku 46 000  III
Remont ulicy i parkingu (zamiana na kostkę brukową) ul. Markiefki 33, 33a - przed budynkiem do ul.Wróblewskiego 7a 355 000  III-IV
Remont dźwigów Ogółem: 35 000  
Bieżące naprawy dźwigów (9 szt.)

ul. Markiefki 33, 33a, ul.Wajdy 23, 25, 27

ul. Wróblewskiego 7a, 7b, ul. Ścigały 8a

35 000  I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 100  

 

Przedstawiony „Plan remontów na rok 2014" opracowany został na podstawie przeglądów rocznych budynków, przeglądów zasobów Osiedla przez Radę i Adm.Osiedla jak również uwag własnych Adm.Osiedla. Odpis na Fundusz Remontowy „B" od lipca 2002 r. do stycznia 2009 r. nie ulegał zmianie i wynosił 1,27 zł/m2. Dopiero od lutego 2009 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę o podwyższeniu tego odpisu do kwoty 1,43 zł/m2, co było konieczne do wykonania wszystkich zaplanowanych robót remontowych. W listopadzie 2009 r. Rada Osiedla podwyższyła odpis na FR "B" do kwoty 1,60 zł/m2, ale tylko dla nieczłonków KSM. Na wszystkie roboty remontowe przeprowadzane na Osiedlu organizowane są przez Spółdzielnię wybory wykonawców, w których uczestniczą również członkowie Rady Osiedla. O wyborze danego wykonawcy decyduje złożona oferta.

 


 

Ogólna informacja o Osiedlu Ścigały

 

W skład Osiedla Ścigały wchodzi 18 budynków zamieszkałych przez ok. 1691 osób. Budynki zlokalizowane są przy ulicach: Ścigały, Nadgórników, Kopalnianej, Wróblewskiego, Markiefki i Wajdy. W zasobach posiadamy:

11 budynków 4-ro piętrowych,

3 budynki 3-piętrowe,

3 budynki 10-piętrowe

1 budynek 7- piętrowy (przy ul.Ścigały 8a, który wchodzi w skład Osiedla od kwietnia 2008r, a wcześniej zarządzany był przez Centrum Zarządzająco-Usługowe przy ul.KLonowej 35c).

 

Zasoby Osiedla stanowią: mieszkania – 97,48%, lokale użytkowe 0,95%, kioski handlowe – 0,48%, garaże murowane – 0,57%, garaże blaszane – 0,52%

Na dzień 31.12.2013r, 419 mieszkań na Osiedlu posiada odrębną własność, co stanowi 53,93% wszystkich lokali mieszkalnych na Osiedlu. Odrębną własność posiadają również 2 lokale użytkowe oraz 1 garaż. Na 18 nieruchomości budynkowych 17 nieruchomości ma uregulowany stan prawny, natomiast dla nieruchomości budynkowej Markiefki 37-41 trwają prace związane z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych.

 

Na przestrzeni prawie 23 lat od czasu powstania Osiedla (a powstało ono w lipcu 1991r) przeprowadziliśmy w swoich zasobach szeroki zakres robót remontowych, które w znaczny sposób zmieniły oblicze naszego Osiedla i poprawiły warunki zamieszkiwania naszym mieszkańcom. I tak:

 • w 17 budynkach wymieniliśmy piony i poziomy zimnej wody, a w budynkach z c.c.w. również piony i poziomy cieplej wody,
 • na całym Osiedlu wymieniliśmy zewnętrzną sieć wodociągową (na rury z PCV),
 • w 17 budynkach wymieniliśmy instalację gazową (łącznie z przeniesieniem liczników gazowych na klatki schodowe),
 • wyminiliśmy przyłącza gazowe do budynku Ścigały 2a-2-8,
 • wymieniliśmy sieć kanalizacyjną zewnętrzną przy budynkach: Ścigały 2a-2-8, Ścigały 28-34, częściowo do budynku Markiefki 33-33a oraz11 przykanalików do innych budynków,
 • rozpoczęliśmy sukcesywną wymianę pionów kanalizacyjnych.

Do roku 2013 włącznie wymieniliśmy 49 pionów:

 • w budynku Ścigały 2a-2-8 - 11 pionów, w budynku Ścigały 36-46 - 10 pionów,
 • w budynku Ścigały 35-41 - 6 pionów, w budynku Ścigały 47-47c - 6 pionów,
 • w budynku Ścigały 45-45c - 8 pionów, w budynku Nadgórników 12-12c - 8 pionów,
 • wymieniliśmy pion kanalizacji deszczowej w kl.Wajdy 25,
 • w 3 budynkach dokonaliśmy wymiany instalacji elektrycznej łącznie z przeniesieniem liczników elektr. na klatki schodowe ( Markiefki 32-36, Kopalniana 2c, Ścigały 2a-2-8),
 • wymieniliśmy wszystkie drzwi wejściowe do klatek schodowych,
 • wymieniliśmy wewnętrzne stalowe drzwi na parterach budynku Wajdy 23-27 – na aluminiowe,
 • wymieniliśmy wszystkie drzwi do piwnic w budynku Wajdy 23-27 na drzwi p.pożarowe (dymoszczelne). Również drzwi dymoszczelne zamontowane zostały na przejściach ewakuacyjnych: na X p w budynkach: Markiefki 33-33a i Wróblewskiego 7a-7b oraz na Vp w budynku Wajdy 23-27,
 • wykonano nawodnienie instalacji p.poż w budynkach: Wajdy 23-27, Wróblewskiego 7a-7b, Markiefki 33-33a,
 • wymieniliśmy również okna na klatkach schodowych (na okna z PCV) w 16 budynkach, a w budynkach: Markiefki 32-36 i Kopalniana 2c również na strychach,
 • w roku 2011 wymieniliśmy 203 okienka piwniczne w budynkach: Nadgórników 2-10, 12-12c, Ścigały 27-33, 27a-33a, 35-41, 35a-41a, 45-45c, 47-47c, 28-34, 36-46 Łącznie do roku 2012 wymieniliśmy 246 okienek piwnicznych
 • do roku 2013 wymieniliśmy łącznie ok. 90% okien w mieszkaniach w zasobach całego Osiedla. Od roku 2007 okna montowane przez Spółdzielnię posiadają zamontowane nawietrzaki, które poprawiają skuteczność wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach. Ponieważ okna w latach wcześniejszych nie były wyposażane w nawietrzaki, od roku 2009 Adm.Osiedla przeprowadziła „akcję" montażu nawietrzaków, które w znaczny sposób zwiększają napływ powietrza do mieszkań. Ponieważ wielu lokatorów nie skorzystało z możliwości montażu nawietrzaków (bez dodatkowej opłaty – w ramach F.R.B") Adm. Osiedla w dalszym ciągu przyjmuje zgłoszenia na ich montaż, aby zminimalizować „kłopoty" związane z działaniem wentylacji grawitacyjnej. Duży bowiem wpływ na prawidłowe działanie tej wentylacji mają właśnie nadmiernie uszczelnione okna (niekiedy nawet bez mikrowentylacji – dotyczy to okien montowanych przez lokatorów we własnym zakresie), podwójne drzwi wejściowe do mieszkania jak również zaklejanie kratek wentylacyjnych oraz montowanie drzwi do łazienek bez odpowiedniego nawiewu, który wynosi min. 220cm2. Ponieważ problem wentylacji grawitacyjnej występuje na Osiedlu od dłuższego czasu, szczególnie w okresie zimowym, Spółdzielnia rozpoczęła „akcję" wymiany piecyków łazienkowych na instalację centralnej ciepłej wody. Roboty te prowadzone są już na innych Osiedlach KSM.
 • przeprowadziliśmy kapitalny remont 7 szt. dźwigów osobowych,
 • wyremontowaliśmy wszystkie dachy na budynkach - położono papę termozgrzewalną oraz podniesiono i ocieplono kominy,
 • wymieniono rynny na budynkach: Ścigały 2a-2-8, Markiefki 32-36, Kopalniana 2c,
 • na bieżąco malowane są klatki schodowe. Od 2005r Rada i Adm. Osiedla zdecydowały, aby przy malowaniu klatek schodowych wykładać płytkami partery klatek schodowych jak również wejścia do budynków. W ten sposób wykonanych mamy 15 budynków: Markiefki 37-41, Markiefki 33-33a, Markiefki 32-36, Kopalniana 2c, Nadgórników 2-10, Nadgórników 12-12c, Ścigały 35-41, Ścigały 35a-41a, Ścigały 28-34, Ścigały 36-46, Ścigały 27-33, Ścigały 27a-33a, Ścigały 2-8, Ścigał 45-45c, Ścigały 47-47c, Wajdy 25, 27,
 • zakończono remont i modernizację wentylacji w 2 budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną: Markiefki 37-41 i Wajdy 23-27 - ogółem 17 pionów),
 • mamy w Osiedlu ocieplonych 17 budynków,
 • na bieżąco remontujemy chodniki na Osiedlu ( wymieniamy chodniki asfaltowe na chodniki z kostki brukowej). W miarę potrzeb wykonujemy również dodatkowe chodniki np. przy budynkach: Markiefki 33-33a, Wróblewskiego 7a-7b, Wajdy 23-27 na bieżąco – na wniosek mieszkańców Osiedla, przeprowadzamy remont wylewek w mieszkaniach i na balkonach,
 • montujemy zadaszenia nad balkonami na ostatnich kondygnacjach. Do roku 2012 w takie zadaszenia wyposażonych jest 17 budynków,
 • wymieniamy na bieżąco stare kasety domofonowe. W pierwszej kolejności w budynkach, w których malowane są klatki schodowe,
 • wykonaliśmy obudowę 2 śmietników t.j przy budynku Wajdy 23-27 i obok budynku Ścigały 28-34,
 • w roku 2011 ogrodzono plac między budynkami Markiefki 32-36 i Kopalniana 2c. Umożliwiło to parkowanie samochodów na tym placu tylko i wyłącznie mieszkańcom tych budynków,
 • wykonano instalację oddymiania budynków: Wajdy 23-27, Markiefki 33-33a i Wróblewskiego 7a-7b  

Ważne sprawy dla Osiedla

 

Zadłużenia w opłatach wobec Spółdzielni

 

Zadłużenie z tytułu zaległych opłat na 31 grudnia 2013r wynosiło 181.825,33 zł i zmalało w stosunku do 31 grudnia 2012r o 90.089,07 zł. W celu zmniejszenia tego zadłużenia Rada i Administracja Osiedla przeprowadzają co miesiąc rozmowy z dłużnikami proponując im zamianę mieszkania na mniejsze lub rozłożenie zadłużenia na raty. Osoby zadłużone informowane są również o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub pomoc MOPS-u.

Dłużnicy uchylający się od rozmów z Radą Osiedla oraz dłużnicy notorycznie zalegający z opłatami kierowani są na rozmowy z Zarządem KSM i Radą Nadzorczą Spółdzielni celem dalszego postępowania egzekucyjnego do wykluczenia z członkostwa włącznie.

Zadłużenie mieszkańców ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową Osiedla jak i całej Spółdzielni – imniższe zadłużenie tym lepsza płynność finansowa.  

Kontynuacja robót remontowych w Osiedlu

 

W latach następnych Rada i Adm.Osiedla zamierzają kontynuować roboty:

 • wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach,
 • malowanie klatek schodowych łącznie z kafelkowaniem scian parterów klatek schodowych,
 • wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach,
 • remont głównych tablic elektrycznych w budynkach,
 • planujemy również wykonanie parkingów lub utwardzonych miejsc postojowych.

Potrzeb remontowych jest bardzo dużo, nie da się ich wykonać w szybkim tempie ze względu na ograniczenia finansowe, a przede wszystkim z powodu zaległości w opłatach wobec Spółdzielni. Zaległości te mają zasadniczy wpływ na gospodarkę Osiedla, w tym również na przeprowadzanie koniecznych remontów. Ważną pozycję w dochodach Osiedla stanowią wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu i najmu komórek gospodarczych. Przychody te mają wpływ na stabilność finansową Osiedla i zmniejszenie obciążeń dla członków Spółdzielni. Za rok 2013 wyniosły one 95.730,00zł.  

Działalność społeczno-kulturalna w Osiedlu

 

Osiedle nie posiada własnego klubu osiedlowego, a mimo to prowadzi działalność społeczno-kulturalną. Środki finansowe pochodzące z odpisów na tę działalność z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wydatkowane są na:

 • organizowanie imprez dla dzieci: Dzień Dziecka, Impreza Mikołajkowa. Do roku 2008 włącznie imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowaliśmy na boisku osiedlowym. W roku 2008 dokonano zbycia gruntu, na którym zlokalizowane było boisko. W związku z brakiem miejsca na Osiedlu, na którym moglibyśmy zorganizować takie imprezy, począwszy od roku 2009 Rada i Administracja Osiedla postanowiły dołączyć do Osiedla im.J.Kukuczki i wspólnie zorganizować imprezy dla dzieci. Duże imprezy plenerowe, których głównym organizatorem jest klub JUVENIA organizowane są na placu zabaw przy ul.Sandomierskiej. Od roku 2012, na wspomnianym placu zabaw, odbywają się również imprezy z okazji Rozpoczęcia wakacji.
 • ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy balkon – ogródek podokienny" , który organizowany jest od roku 1994. Wzorem naszego Osiedla takie konkursy organizowane są obecnie również na innych Osiedlach KSM.
 • częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców naszego Osiedla w imprezach organizowanych przez klub CENTRUM.
 • wycieczki dla mieszkańców na grzybobranie połączone ze zwiedzaniem okolic. Po raz pierwszy wycieczka taka na naszym Osiedlu zorganizowana została w roku 2012. W roku 2013zorganizowana została po raz drugi. Wycieczki były bardzo udane – dopisała zarówno pogoda jak i grzyby. Również w roku bieżącym Rada i Administracja Osiedla planują zorganizowanie takiej wycieczki. Mieszkańcy naszego Osiedla korzystają również z różnych form działalności społeczno-kulturalnej oferowanej przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM (wczasy dla seniorów w Kudowie Zdroju, wycieczki zarówno dla seniorów jak i młodzieży, zjazdy narciarskie, złazy rodzinne dla mieszkańców Osiedli, koncerty i inne).

Bardzo pozytywne są opinie tych mieszkańców, którzy brali udział w imprezach organizowanych przez ten Dział.

 


 

Dewastacje

 

Dewastacje na naszym Osiedlu niestety występują nadal. Najczęstsze z nich to: wybijanie szyb w drzwiach do klatek schodowych przez osiedlową jak i pozaosiedlową chuliganerię, niszczenie koszyków na reklamy przed klatkami schodowymi, niszczenie ławek osiedlowych, rozbijanie koszy na śmieci, malowanie grafitti na ścianach budynków, malowanie wulgarnych napisów na ścianach nowo wymienionych kabin dźwigów osobowych. W roku 2013 , na usuwanie szkod związanych z dewastacjami ponieśliśmy wydatki w kwocie 7.100,00 zł. Apelujemy, aby każdą dewastację mienia spółdzielczego przez osoby dorosłe zgłaszać bezpośrednio do Policji i Straży Miejskiej gdyż złapanie chuliganów na gorącym uczynku spowoduje, iż tylko i wyłącznie oni będą ponosić koszty napraw wyrządzonej szkody, a nie jak do tej pory wszyscy mieszkańcy Osiedla.

 

Zarówno Rada jak i Adm.Osiedla oczekują na propozycje i uwagi mieszkańców Osiedla odnośnie działalności gospodarczej – zarówno remontowej jak i społeczno-kulturalnej.

Co miesiąc odbywają się w biurze Adm.Osiedla dyżury członków Rady Osiedla, na których mieszkańcy mogą składać swoje uwagi na temat spraw dotyczących Osiedla.

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)