Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2022 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2023

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2021 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2022

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2020 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2021

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2019 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2020

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2018 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2019

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2017 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2018


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2016 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2017


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2015 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2016


Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2014 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2015

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2013 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2014

 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji za 2012 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na

 


 

Ze względu na wystąpienie Pandemia COVID-19 planowane roboty remontowe zostały przesunięte w czasie.

 

Plany remontów na kolejne lata będą publikowane powyżej w formie dodatku do gazety „Wspólne Sprawy” jako „Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla”.

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

 

Plan remontów na rok 2019 zatwierdzony uchwałą nr 4/26/2018 w dniu 28.11.2018 przez Radę Osiedla Śródmieście.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 22 600  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach ul. Sienkiewicza 46 2600 III-IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 232 000  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 IV
Naprawa murków oporowych ul. Podchorążych 1a 12 000 I-II
Wykonanie izolacji stropu parkingo - garżu II etap ul. Szafranka 6 100 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 320 000  

Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku

ul. Jordana 16a, 16b, 16c 150 000 III-IV
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku

ul. Poniatowskiego 14, 14a, 14b, 14c, 14d

170 000 III-IV
Remonty dźwigów Ogółem: 110 000  

Modernizacja dźwigu

ul. Wojewódzka 25 90 000 III-IV

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w dźwigach

Osiedle 20 000 I-IV

Inne roboty

Ogółem: 171 000  

Usunięcie awarii i usterek po przeglądach rocznych budynków

Osiedle 56 000 I-IV

Montaż balustrady na rampie zewn. i wykonanie obręczy do drabiny na dach

ul. Szafranka 6 5 000 II

Wykonanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji

ul. Francuska 61, 63, 65 50 000 III-IV

Wykonanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji

ul. Francuska 61a, 63a, 65a 60 000 III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  

 

Wykaz aktualnych robót dla wykonawców znajduję się w zakładce Szukamy solidnych wykonawców

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018

 

Plan remontów na rok 2018 zatwierdzony uchwałą nr 6/21/2017 w dniu 28.11.2017 przez Radę Osiedla Śródmieście.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 20 000  
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 20 000 IV
Roboty dekarskie Ogółem: 20 000  

Częściowa naprawa pokrycia dachowego (w miejscach przecieków)

ul. Reymonta 3 20 000 II
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 120 000  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 IV
Roboty malarskie Ogółem: 400 000  

Malowanie klatki schodowej wraz z robotami murarskimi i położeniem płytek na parterze

ul. Mikołowska 40 150 000 I-II
Malowanie klatek schodowych i położenie płytek ceramicznych na parterach ul. Reymonta 3 150 000 I-II
Malowanie klatek schodowych i położenie płytek ceramicznych na parterach ul. Jordana 16a, 16b, 16c 100 000 III-IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 120 000  

Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicy

ul. Szafranka 3 20 000 I
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku

ul. Barbary 3, 3a

100 000 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 55 000  

Wymiana dotychczasowego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic

Osiedle 55 000 I-IV
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 20 000  

Modernizacja domofonów

ul. Barbary 3, 3a

ul. Bratków 3
ul. Macieja 3, 5
ul. Francuska 18
ul. Szafranka 6
ul. Wojewódzka 25

20 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 20 000  

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w dźwigach

Osiedle 20 000 I-IV

Inne roboty

Ogółem: 50 000  

Usunięcie usterek po przeglądach rocznych budynków

Osiedle 50 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu ul. Kobylińskiego 2a 400  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2017

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2017 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 20.12.2016, Rada Osiedla Śródmieście na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 zatwierdziła uchwałą Nr 11/14/2016 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2017.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 16 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 6 800 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 9 200 IV
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 225 000  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 IV

Naprawa tynków i wykonanie izolacji czapek na kominach

ul. Mikołowska 40 20 000 III

Remont klatki schodowej - II etap

ul. Szeligiewicza 20 85 000 I
Roboty malarskie Ogółem: 140 000  
Malowanie klatki schodowej (bez parteru) ul. Szeligiewicza 6 30 000 II
Malowanie klatek schodowych i położenie płytek ceramicznych na parterach ul. Poniatowskiego 14, 14a, 14b, 14c, 14d 110 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 125 000  

Przeróbka instalacji p.poż. na odcinku od parteru do piwnicy wraz z montażem 2 szt. drzwi p.poż.

ul. Szafranka 3 15 000 I
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Francuska 61a, 63a, 65a 110 000 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 6 000  
Montaż systemu odmrażania rynien ul. Kochanowskiego 1 6 000 I
Remonty instalacji domofonowej Ogółem: 34 500  

Modernizacja domofonów

ul. Plebiscytowa 38a,38b,40a,40b,42a,42b 14 000 II

Modernizacja domofonów

ul. Poniatowskiego 14, 14a, 14b, 14c, 14d 8 000 III

Modernizacja domofonów

ul. Jordana 16a, 16b, 16c 7 000 II

Modernizacja domofonów

ul. Szafranka 3 5 500 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 100 000  
Remont schodów zewnętrznych i elewacji parteru ul. Drzymały 17 30 000 II
Naprawa belek stropowych na galeriach elewacji budynku ul. Podchorążych 1a 50 000 II
Konserwacja zamocowań balustrad balkonowych od podwórka ul. Kobylińskiego 2a 20 000 III
Remonty dźwigów Ogółem: 80 000  

Modernizacja dźwigu

ul. Podchorążych 1a 65 000 IV

Usunięcie awarii i zaleceń UDT w dźwigach

Osiedle 15 000 I-IV

Inne roboty

Ogółem: 80 000  

Usunięcie usterek po przeglądach rocznych budynków

Osiedle 50 000 I-IV

Częściowa naprawa nawierzchni nad parkingo-garażem

ul. Szafranka 6 30 000 III-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu ul. Kobylińskiego 2a 1 600  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2016 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 17.11.2015, Rada Osiedla Śródmieście na posiedzeniu w dniu 03.12.2015 zatwierdziła uchwałą Nr 9/3/2015 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2016.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 21 200  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 3 800 IV
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 17 400 IV
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 250 000  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 III-IV

Remont parteru

ul. Szeligiewicza 6 30 000 II

Remont klatki schodowej - I etap

ul. Szeligiewicza 20 100 000 IV
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 174 000  

Dokończenie wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku - II etap

ul. Podchorążych 1a 74 000 I
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Francuska 61, 63, 65 60 000 IV
Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Mikołowska 40 40 000 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 40 000  
Wymiana oświetlenia na LED Osiedle 40 000 IV
Roboty elewacyjne Ogółem: 237 000  

Dokończenie remontu 5 szt. balkonów-loggii od strony zachodniej

ul. Szeligiewicza 20 49 000 I

Dokończenie remontu 15 szt balkonów od strony zachodniej

ul. Plebiscytowa 38a, 38b 68 000 I

Remont balkonów i elewacji

ul. Plebiscytowa 40a, 40b 100 000 II-III

Remont schodów zewnętrznych i części elewacji od strony ulicy

ul. Drzymały 17 20 000 II
Remonty dźwigów Ogółem: 118 000  

Finansowanie części kosztów modernizacji dźwigu zrealizowanej w 2015

ul. Szeligiewicza 6 118 000 I-IV

Inne roboty

Ogółem: 45 000  

Usunięcie usterek po przeglądach rocznych budynków

Osiedle 45 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego

ul. Drzymały 17, ul. Szafranka 3

22 220  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu ul. Kobylińskiego 2a 1 600  

 


 

PLAN REMONTÓW NA ROK 2015

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2015 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 19.11.2014, Rada Osiedla Śródmieście na posiedzeniu w dniu 17.12.2014 zatwierdziła uchwałą Nr 8/26/2014 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2015.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 31 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach  Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 23 800 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 7 200 IV
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 120 000  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 331 110  
Wymiana wszystkich pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Podchorążych 1a 110 000 III
Wymiana 16 pionów instalacji kanalizacyjnej w trzech klatkach ul. Plebiscytowa 40a, 40b, 42a 221 110 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 30 480  
Wymiana instalacji odgromowej ul. Mikołowska 40 12 480 II

Montaż instalacji odgromowej

ul. Macieja 3, 5 18 000 III
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 9 000  
Remont domofonów ul. Sienkiewicza 42, 44, 46, 48 9 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 10 000  

Naprawa balkonu mieszkania nr 32

ul. Szafranka 3 10 000 I-II

Mała architektura

Ogółem: 6 000  

Montaż ogrodzenia od strony południowej

ul. Bratków 3 6 000 II-III
Remonty dźwigów Ogółem: 65 000  

Wymiana dźwigu

ul. Szeligiewicza 6 65 000 IV

Inne roboty

Ogółem: 30 000  

Usunięcie usterek po przeglądach rocznych budynków

Osiedle 30 000 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego

ul. Drzymały 17, ul. Szafranka 3

33 340  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu Ogółem: 2 200  

 PLAN REMONTÓW NA ROK 2014

 

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu Planu remontów na rok 2014 w trakcie Zebrania Osiedlowego, które odbyło się dnia 11.12.2013, Rada Osiedla Śródmieście na posiedzeniu w dniu 18.12.2013 zatwierdziła uchwałą Nr 5/17/13 niżej wymieniony Plan remontów na rok 2014.

 

Rodzaj i opis robót Adres budynku Wartość robót [zł] Termin wykonania (kwartał)
Wymiana stolarki okiennej
Ogółem: 27 000  
Realizowana przez Spółdzielnię w mieszkaniach  Zał. Nr 1 dostępny w Administracji 9 000 III
Na klatkach i w pomieszczeniach ogólnego użytku Zał. Nr 2 dostępny w Administracji 8 000 III
Realizowana we własnym zakresie – koszty refundacji Zał. Nr 3 dostępny w Administracji 10 000 IV
Roboty dekarskie
Ogółem: 14 230  
Usunięcie usterek dekarskich po przeglądach Osiedle 14 230 II-III
Roboty murarsko-tynkarskie
Ogółem: 223 720  
Likwidacja części wymiennika (znajdująca się poza obrysem budynku) ul. Francuska 61 120 000 II-III
Wykonanie śmietnika wolnostojącego ul. Szafranka 3 30 000 III
Likwidacja murków oporowych i schodów do komór zsypowych ul. Szafranka 3 50 000 III
Wykonanie robót murarskich po przeglądach Osiedle 23 720 II-III
Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.c.w., p.poż Ogółem: 187 680  
Wymiana wszystkich pionów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Kobylińskiego 2a 113 960 II
Wymiana 4 pionów instalacji kanalizacyjnej w jednej klatce ul. Plebiscytowa 42b 49 800 IV
Montaż systemu oddymiania (p.poż.) ul. Rybnicka 17 23 920 IV
Roboty elektryczne Ogółem: 11 680  
Wymiana instalacji odgromowej ul. Szafranka 6 11 680 III
Remont instalcji domofonowej Ogółem: 12 000  
Remont domofonów ul. Francuska 61, 63, 65 6 000 II
Remont domofonów ul. Francuska 61a, 63a, 65a 6 000 II
Roboty elewacyjne Ogółem: 115 000  
Naprawa balkonów  ul. Francuska 61a, 63a, 65a 30 000 II
Naprawa balkonów od strony południowej budynku ul. Szeligiewicza 20 85 000 III
Inne roboty Ogółem: 14 230  
Wykonanie robót ślusarskich po przeglądach rocznych Osiedle  14 230 I-IV
Odpis na fundusz interwencyjny Ogółem: 10 200  
Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego

ul. Drzymały 17, ul. Szafranka 3

33 340  
Odsetki dotyczące spłaty kredytu na wymianę dźwigu Ogółem: 4 000  

 


 

OSIEDLE ŚRóDMIEŚCIE


Osiedle Śródmieście to 22 budynki rozrzucone w południowo-wschodniej części Katowic, poczynając od ul. Macieja 3-5 w Załężu, a kończąc dwoma budynkami przy ul. Francuskiej 61-65 oraz 61a-65a. Jakby nie patrzeć to prawie 1/3 Katowic. W samym śródmieściu to kwartał ulic Poniatowskiego 14a-d (tutaj też mieści się Administracja Osiedla), Mikołowska 40, Barbary 3-3a. Następnie dwa budynki przy ul. Szeligiewicza 6 i nr 20 (kiedyś należały do Spółdzielni Górnik), następnie budynek przy ul. Jordana 16a-c (będący wcześniej własnością nie istniejącej już Spółdzielni Południe) a także budynek przy ul. Podchorążych la, ponadto dwa najstarsze w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynki przy ul. Plebiscytowej 38a-42b i Kochanowskiego 1. Część lokatorów tych budynków to założyciele Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy jako pierwsi otrzymali klucze do mieszkań. Przedstawiając nasze zasoby należy wymienić jeszcze budynki przy ul. Wojewódzkiej 25, Reymonta 3, Kobylińskiego 2a, Szafranka 3 i 6, Francuska 18, jeden budynek przy ul. Sienkiewicza 42-48, Drzymały 17, a także największy w Osiedlu 11-kondygnacyjny 3-klatkowy budynek przy ul. Rybnickiej 13-15-17. Jego przeciwieństwem jest budynek przy ul. Bratków 3, który swoją konstrukcją przypomina dom jednorodzinny ogrodzony murem z dużą ilością ładnej zieleni. Ponadto Osiedle zarządza garażami wbudowanymi w strukturę budynków mieszkalnych a także parkingogarażem podziemnym, przy ul. Szafranka 2-4 i 6.


Mankamentem Osiedla Śródmieście jest jego rozproszenie. Nasze budynki w przeważającej części są tzw. "plombami" wciśniętymi w istniejącą już wcześniej zwartą zabudowę. Uciążliwością dla naszych mieszkańców pozostaje problem parkowania samochodów przy posesjach. Bywa, że bramy wjazdowe na podwórkach oraz wyjazdy z garaży zastawiane są przez obce samochody.
Staramy się ten proceder ograniczać. Udało nam się rozwiązać problem parkowania nieuprawnionych pojazdów wzdłuż budynku przy ul. Reymonta 3, ul. Szafranka 3 i ul. Francuskiej 61-65, 61a-65a a także poprzez zabudowę bramy wjazdowej do posesji przy ul. Drzymały 17.
W 2007 roku w Osiedlu został utworzony lokal integracyjny, w którym w ramach prowadzonej przez Osiedle działalności społeczno-kulturalnej odbywają się spotkania świąteczne, okolicznościowe, pogadanki i prelekcje. Jest to także miejsce, w którym nasi mieszkańcy przy kawie i herbatce, w miłej atmosferze, mogą sobie zwyczajnie poplotkować.


Głównym celem imprez odbywających się w salce, jest integracja mieszkańców (członków) Osiedla, którzy mogą zapoznać się ze sposobem działania sali, wnosić swoje propozycje co do form i tematów imprez planowanych z rocznym wyprzedzeniem w ramach planu działalności społeczno-kulturalnej. W ramy tu wpisuje się również wolontariat prowadzony przy udziale członków "o wrażliwym sercu". Wiele tych działań przyniosło wymierne efekty w postaci odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym.


Wszyscy członkowie Osiedla są informowani o spotkaniach i imprezach prowadzonych w ramach przedmiotowej działalności, w formie ogłoszeń wywieszanych w tablicach informacyjnych, znajdujących się na klatkach schodowych. Korzystając z tej okazji, prosimy zatem o uważne czytanie zawartych w nich informacji, ponieważ brak zainteresowania powoduje niepełne wykorzystanie oferty, którą Państwu przedstawiamy.
Mamy nadzieję, że zaplanowane imprezy oraz inne formy działalności społeczno-kulturalnej i wolontariatu, doprowadzą do zwiększenia integracji mieszkańców oraz aktywności członków naszej wspólnoty w zakresie uczestnictwa w życiu spółdzielczym.

 


 

Opłaty

 
Aby utrzymać płynność finansową osiedla musimy straty wynikające z zadłużeń ograniczać poprzez blokowanie części środków finansowych na funduszach remontowych część "B" osiedli, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia i spowolnienia robót remontowych w danym roku. Wbrew potocznej opinii zadłużeń nie generują tylko ludzie mniej zasobni (renciści, emeryci i osoby z tzw. "starego portfela"). Oni najpierw wpłacają czynsz, a dopiero później zastanawiają się ile im zostaje na przeżycie, min. dlatego, gdyż mają sentyment do Spółdzielni, byli jej założycielami, są aktywni społecznie. Rada Osiedla tzw. "czynnik społeczny" to ludzie z dużym bagażem doświadczenia, którzy wielokrotnie przez kilka kadencji biorą aktywny udział w życiu Spółdzielni. Nie jesteśmy bierni w stosunku do dłużników. Są oni zapraszani na rozmowy z Kierownictwem i Radą Osiedla, wzywani na posiedzenia Zarządu KSM, a w przypadku braku pozytywnej reakcji na posiedzenia Rady Nadzorczej, która to przy notorycznym uchylaniu się od obowiązku ponoszenia opłat podejmuje ostateczną decyzję o wykluczeniu z rejestru członków. Pozbawienie dłużnika mieszkania to bardzo trudny, długi i uciążliwy proces, który kończy się wyrokiem sądu, a w konsekwencji egzekucją komorniczą.


Zgodnie z obowiązującą ustawą trudno jest w tej chwili przeprowadzić eksmisję dłużnika z lokalu mieszkalnego na "bruk", gdyż podlegają ustawowej ochronie w przypadkach kiedy dotyczy to osób starszych, chorych, rodzin z małymi dziećmi. Egzekucja taka jest możliwa tylko wtedy, kiedy gmina dostarczy zastępczy lokal socjalny lub gdy dłużnik posiada udokumentowane prawo do innego lokalu mieszkalnego.

 


 

Remonty

 

W 2004 r. zostały docieplone ostatnie budynki w naszym Osiedlu, co przynosi wymierne efekty i korzyści w bilansie energetycznym osiedla oraz wpływa na wielkość ponoszonych przez lokatorów opłat z tego tytułu, które pomimo wzrostu cen ciepła nie powodują drastycznego wzrostu kosztów ogrzewania.


Na przełomie 2008-2010 zostały ocieplone (technologią derbigum, papą termozgrzewalną) powierzchnie stropodachów w 11 budynkach tj.: Jordana 16abc, Kobylińskiego 2a, Podchorążych 1a, Szeligiewicza 20, Mikołowska 40, Francuska 61-65 oraz Francuska 61a-65a, Reymonta 3, Szafranka 3 i Drzymały 17 i Poniatowskiego 14 abcd.


W roku ubiegłym kontynuowaliśmy wymianę oraz refundację wymiany stolarki okiennej. Charakterystyczne jest to, że przeważająca część wydatkowanych środków została przeznaczona na zwrot kosztów wymiany dokonanej przez mieszkańców we własnym zakresie tj. 44 szt. w 15 mieszkaniach. W ramach wymian realizowanych przez Spółdzielnię wymieniono 11 szt. w 4 mieszkaniach.


Dużym wydatkiem z funduszu remontowego w roku 2010 było wykonanie zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego nr 380/09 i 381/09 z dnia 12. 11. 2009 r. naprawy elementów konstrukcyjnych ścian fundamentowych piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Francuskiej 61-63-65 i 61a-63a-65a wraz z pełną izolacją pionową powłoki zewnętrznej. Ponadto rozpoczęliśmy roboty remontowe balkonów na największej nieruchomości w Osiedlu - ul. Rybnickiej 13-15-17 i ul. Francuskiej 61-63-65 i 61a-63a-65. Kontynuowaliśmy zarówno prace związane z modernizacją klatek schodowych - ul. Wojewódzka 25, ul. Drzymały 17 jak i dostosowaniem instalacji pożarowych w budynkach do aktualnie obowiązujących przepisów i norm (dot. budynku przy ul. Drzymały 17).

 

Ważnym zadaniem, którego się obecnie podjęliśmy jest sukcesywna wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach w Osiedlu (aktualnie budynek przy ul. Szeligiewicza 6, Reymonta 3).


Zakres rzeczowy planu remontów na rok 2010 został zrealizowany. Ponadto z rezerwy budżetowej Osiedla wykonano szereg dodatkowych napraw i remontów wynikłych w okresie eksploatacji budynków w roku ubiegłym, a wykazanych podczas okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów - budynków mieszkalnych przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.


Nie da się pominąć faktu, że wykonanie założonego planu remontów uzależnione jest w dużej mierze od samych mieszkańców, a ściślej od terminowego regulowania opłat (zgodnie z terminami statutowymi), toteż zwracamy się z gorącym apelem o systematyczne i terminowe dokonywanie opłat za mieszkania, garaże i lokale użytkowe.


Pragniemy, korzystając z tej publikacji, zaapelować do naszych mieszkańców o zwracanie uwagi i reagowanie na próby dewastacji i kradzieży, gdyż koszty usuwania skutków wandalizmu i napraw ponoszą wszyscy, bowiem zmniejszają one wysokość dostępnych środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane na realizację robót remontowych, a także podwyższają koszty bieżącej eksploatacji.

 

Mamy nadzieję, że zaplanowane imprezy oraz inne formy działalności społeczno-kulturalnej i wolontariatu, doprowadzą do zwiększenia integracji mieszkańców oraz aktywności członków naszej wspólnoty w zakresie uczestnictwa w życiu Spółdzielni i interesowania się jej problemami.

  
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)