Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 

OSIEDLE ŚRóDMIEŚCIE


Osiedle Śródmieście to 22 budynki rozrzucone w południowo-wschodniej części Katowic, poczynając od ul. Macieja 3-5 w Załężu, a kończąc dwoma budynkami przy ul. Francuskiej 61-65 oraz 61a-65a. Jakby nie patrzeć to prawie 1/3 Katowic. W samym śródmieściu to kwartał ulic Poniatowskiego 14a-d (tutaj też mieści się Administracja Osiedla), Mikołowska 40, Barbary 3-3a. Następnie dwa budynki przy ul. Szeligiewicza 6 i nr 20 (kiedyś należały do Spółdzielni Górnik), następnie budynek przy ul. Jordana 16a-c (będący wcześniej własnością nie istniejącej już Spółdzielni Południe) a także budynek przy ul. Podchorążych la, ponadto dwa najstarsze w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynki przy ul. Plebiscytowej 38a-42b i Kochanowskiego 1. Część lokatorów tych budynków to założyciele Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy jako pierwsi otrzymali klucze do mieszkań. Przedstawiając nasze zasoby należy wymienić jeszcze budynki przy ul. Wojewódzkiej 25, Reymonta 3, Kobylińskiego 2a, Szafranka 3 i 6, Francuska 18, jeden budynek przy ul. Sienkiewicza 42-48, Drzymały 17, a także największy w Osiedlu 11-kondygnacyjny 3-klatkowy budynek przy ul. Rybnickiej 13-15-17. Jego przeciwieństwem jest budynek przy ul. Bratków 3, który swoją konstrukcją przypomina dom jednorodzinny ogrodzony murem z dużą ilością ładnej zieleni. Ponadto Osiedle zarządza garażami wbudowanymi w strukturę budynków mieszkalnych a także parkingogarażem podziemnym, przy ul. Szafranka 2-4 i 6.


Mankamentem Osiedla Śródmieście jest jego rozproszenie. Nasze budynki w przeważającej części są tzw. "plombami" wciśniętymi w istniejącą już wcześniej zwartą zabudowę. Uciążliwością dla naszych mieszkańców pozostaje problem parkowania samochodów przy posesjach. Bywa, że bramy wjazdowe na podwórkach oraz wyjazdy z garaży zastawiane są przez obce samochody.
Staramy się ten proceder ograniczać. Udało nam się rozwiązać problem parkowania nieuprawnionych pojazdów wzdłuż budynku przy ul. Reymonta 3, ul. Szafranka 3 i ul. Francuskiej 61-65, 61a-65a a także poprzez zabudowę bramy wjazdowej do posesji przy ul. Drzymały 17.
W 2007 roku w Osiedlu został utworzony lokal integracyjny, w którym w ramach prowadzonej przez Osiedle działalności społeczno-kulturalnej odbywają się spotkania świąteczne, okolicznościowe, pogadanki i prelekcje. Jest to także miejsce, w którym nasi mieszkańcy przy kawie i herbatce, w miłej atmosferze, mogą sobie zwyczajnie poplotkować.


Głównym celem imprez odbywających się w salce, jest integracja mieszkańców (członków) Osiedla, którzy mogą zapoznać się ze sposobem działania sali, wnosić swoje propozycje co do form i tematów imprez planowanych z rocznym wyprzedzeniem w ramach planu działalności społeczno-kulturalnej. W ramy tu wpisuje się również wolontariat prowadzony przy udziale członków "o wrażliwym sercu". Wiele tych działań przyniosło wymierne efekty w postaci odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym.


Wszyscy członkowie Osiedla są informowani o spotkaniach i imprezach prowadzonych w ramach przedmiotowej działalności, w formie ogłoszeń wywieszanych w tablicach informacyjnych, znajdujących się na klatkach schodowych. Korzystając z tej okazji, prosimy zatem o uważne czytanie zawartych w nich informacji, ponieważ brak zainteresowania powoduje niepełne wykorzystanie oferty, którą Państwu przedstawiamy.
Mamy nadzieję, że zaplanowane imprezy oraz inne formy działalności społeczno-kulturalnej i wolontariatu, doprowadzą do zwiększenia integracji mieszkańców oraz aktywności członków naszej wspólnoty w zakresie uczestnictwa w życiu spółdzielczym.

 


 

Opłaty

 
Aby utrzymać płynność finansową osiedla musimy straty wynikające z zadłużeń ograniczać poprzez blokowanie części środków finansowych na funduszach remontowych część "B" osiedli, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia i spowolnienia robót remontowych w danym roku. Wbrew potocznej opinii zadłużeń nie generują tylko ludzie mniej zasobni (renciści, emeryci i osoby z tzw. "starego portfela"). Oni najpierw wpłacają czynsz, a dopiero później zastanawiają się ile im zostaje na przeżycie, min. dlatego, gdyż mają sentyment do Spółdzielni, byli jej założycielami, są aktywni społecznie. Rada Osiedla tzw. "czynnik społeczny" to ludzie z dużym bagażem doświadczenia, którzy wielokrotnie przez kilka kadencji biorą aktywny udział w życiu Spółdzielni. Nie jesteśmy bierni w stosunku do dłużników. Są oni zapraszani na rozmowy z Kierownictwem i Radą Osiedla, wzywani na posiedzenia Zarządu KSM, a w przypadku braku pozytywnej reakcji na posiedzenia Rady Nadzorczej, która to przy notorycznym uchylaniu się od obowiązku ponoszenia opłat podejmuje ostateczną decyzję o wykluczeniu z rejestru członków. Pozbawienie dłużnika mieszkania to bardzo trudny, długi i uciążliwy proces, który kończy się wyrokiem sądu, a w konsekwencji egzekucją komorniczą.


Zgodnie z obowiązującą ustawą trudno jest w tej chwili przeprowadzić eksmisję dłużnika z lokalu mieszkalnego na "bruk", gdyż podlegają ustawowej ochronie w przypadkach kiedy dotyczy to osób starszych, chorych, rodzin z małymi dziećmi. Egzekucja taka jest możliwa tylko wtedy, kiedy gmina dostarczy zastępczy lokal socjalny lub gdy dłużnik posiada udokumentowane prawo do innego lokalu mieszkalnego.

 


 

Remonty

 

W 2004 r. zostały docieplone ostatnie budynki w naszym Osiedlu, co przynosi wymierne efekty i korzyści w bilansie energetycznym osiedla oraz wpływa na wielkość ponoszonych przez lokatorów opłat z tego tytułu, które pomimo wzrostu cen ciepła nie powodują drastycznego wzrostu kosztów ogrzewania.


Na przełomie 2008-2010 zostały ocieplone (technologią derbigum, papą termozgrzewalną) powierzchnie stropodachów w 11 budynkach tj.: Jordana 16abc, Kobylińskiego 2a, Podchorążych 1a, Szeligiewicza 20, Mikołowska 40, Francuska 61-65 oraz Francuska 61a-65a, Reymonta 3, Szafranka 3 i Drzymały 17 i Poniatowskiego 14 abcd.


W roku ubiegłym kontynuowaliśmy wymianę oraz refundację wymiany stolarki okiennej. Charakterystyczne jest to, że przeważająca część wydatkowanych środków została przeznaczona na zwrot kosztów wymiany dokonanej przez mieszkańców we własnym zakresie tj. 44 szt. w 15 mieszkaniach. W ramach wymian realizowanych przez Spółdzielnię wymieniono 11 szt. w 4 mieszkaniach.


Dużym wydatkiem z funduszu remontowego w roku 2010 było wykonanie zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego nr 380/09 i 381/09 z dnia 12. 11. 2009 r. naprawy elementów konstrukcyjnych ścian fundamentowych piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Francuskiej 61-63-65 i 61a-63a-65a wraz z pełną izolacją pionową powłoki zewnętrznej. Ponadto rozpoczęliśmy roboty remontowe balkonów na największej nieruchomości w Osiedlu - ul. Rybnickiej 13-15-17 i ul. Francuskiej 61-63-65 i 61a-63a-65. Kontynuowaliśmy zarówno prace związane z modernizacją klatek schodowych - ul. Wojewódzka 25, ul. Drzymały 17 jak i dostosowaniem instalacji pożarowych w budynkach do aktualnie obowiązujących przepisów i norm (dot. budynku przy ul. Drzymały 17).

 

Ważnym zadaniem, którego się obecnie podjęliśmy jest sukcesywna wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach w Osiedlu (aktualnie budynek przy ul. Szeligiewicza 6, Reymonta 3).


Zakres rzeczowy planu remontów na rok 2010 został zrealizowany. Ponadto z rezerwy budżetowej Osiedla wykonano szereg dodatkowych napraw i remontów wynikłych w okresie eksploatacji budynków w roku ubiegłym, a wykazanych podczas okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektów - budynków mieszkalnych przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo Budowlane.


Nie da się pominąć faktu, że wykonanie założonego planu remontów uzależnione jest w dużej mierze od samych mieszkańców, a ściślej od terminowego regulowania opłat (zgodnie z terminami statutowymi), toteż zwracamy się z gorącym apelem o systematyczne i terminowe dokonywanie opłat za mieszkania, garaże i lokale użytkowe.


Pragniemy, korzystając z tej publikacji, zaapelować do naszych mieszkańców o zwracanie uwagi i reagowanie na próby dewastacji i kradzieży, gdyż koszty usuwania skutków wandalizmu i napraw ponoszą wszyscy, bowiem zmniejszają one wysokość dostępnych środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane na realizację robót remontowych, a także podwyższają koszty bieżącej eksploatacji.

 

Mamy nadzieję, że zaplanowane imprezy oraz inne formy działalności społeczno-kulturalnej i wolontariatu, doprowadzą do zwiększenia integracji mieszkańców oraz aktywności członków naszej wspólnoty w zakresie uczestnictwa w życiu Spółdzielni i interesowania się jej problemami.

  
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)