2015-05-14

Można uniknąć niektórych kłopotów przy remoncie mieszkań

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Tak jak przewidywałem w marcowym numerze „Wspólnych Spraw" – z wiosną ruszył sezon prac remontowych, drobnych napraw, malowania i konserwacji, ale również poważnych przebudów i modernizacji lokali mieszkalnych. Nic dziwnego, bowiem mieszkania pochodzą z różnych lat wieku XX, a obecnie mamy przecież już rok 2015 i sporo nowych możliwości prawdziwie XXI-wiecznego urządzenia swych siedzib. Że z pracami remontowymi wiąże się sporo kłopotów wszyscy wiedzą i ja też o tym pisałem. Teraz istotne uzupełnienie informacji.

 

NA NASZ REMONT MUSZĄ SIĘ ZGODZIĆ WSPÓŁWŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

 

Na początek przypominam, że spośród wielu rodzajów prac remontowych tylko niektóre wymagają zgody Spółdzielni, a jeszcze mniejsza liczba rodzajów robót wymaga ich zgłoszenia do Wydziału Budownictwa Urzędu miasta Katowice. Są jednak takie prace, które pomimo tego, że są realizowane wewnątrz lokalu mieszkalnego wymagają – zgodnie z Prawem Budowlanym – pozwolenia na budowę wydawanego również przez Wydział Budownictwa UM na podstawie wniosku i skompletowanej wymaganej w danej sprawie dokumentacji.

 

Jednym z wymaganych dokumentów jest „Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane", w którym wnioskujący musi ujawnić czy jest właścicielem nieruchomości czy też współwłaścicielem. Jeżeli jest współwłaścicielem powinien przedłożyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację prac budowlanych, których wniosek dotyczy. W tym miejscu przyda się przykład.

 

Planujecie Państwo naruszenie części konstrukcyjnej budynku, jaką jest ściana nośna, która pomimo tego, że znajduje się wewnątrz waszego lokalu, uznawana jest za część wspólną nieruchomości i nie ma tu znaczenia czy lokal jest wyodrębnioną własnością czy też macie Państwo do niej inne prawo (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe czy też najem). Dla realizacji tego typu prac potrzebne jest pozwolenie na budowę, a dla jego uzyskania potrzebna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli części wspólnej nieruchomości wielolokalowej.

 

I tu zaczynają się przysłowiowe „schody", no bo skąd i jak się dowiedzieć kto jest współwłaścicielem, to znaczy kim są właściciele pozostałych mieszkań w budynku i jak uzyskać ich dane, a następnie ich zgodę?! Bywa, że liczba współwłaścicieli to kilka osób, ale nierzadko liczba ta sięga kilkudziesięciu, a czasem kilkuset osób. Do naszej Spółdzielni kierowane są wnioski o udostępnienie takich danych, czemu nie możemy uczynić zadość. Istnieją bowiem ustawowe przepisy o ochronie danych osobowych oraz znaczne obostrzenia i ograniczenia w udostępnianiu takich danych przez ich administratora, jakim jest Spółdzielnia.

 

Ponadto dynamicznie rozwijający się obrót nieruchomościami mieszkaniowymi (bez udziału w nim Spółdzielni) oraz inne przyczyny powodują nieustanne zmiany i dezaktualizację danych posiadanych pierwotnie przez Spółdzielnię. Jest to problem niemały i coraz częstszy.

 

Chcąc Państwu ułatwić skomplikowaną drogę do pozyskania potrzebnych danych proponuję korzystanie z jawnych danych zawartych w księgach wieczystych sądów rejonowych. Jeszcze prostszym sposobem pozyskania danych jest skorzystanie poprzez internet z danych powszechnie dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – elektroniczne księgi wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html Informacje o numerze księgi, w której zawarte są poszukiwane dane, macie Państwo jako odrębni właściciele w swoich aktach notarialnych. Jeżeli zaś wasz lokal nie jest wyodrębniony możecie potrzebny numer księgi wieczystej uzyskać od Spółdzielni. Mam nadzieję, że wskazana droga pozyskania danych znacznie uprości procedurę i skróci czas konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Dla ułatwienia poszukiwania adres strony z elektronicznymi księgami wieczystymi zamieściliśmy na naszej stronie w zakładce Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

 

Inną kwestią, ale mam nadzieję oczywistą i zrozumiałą, jest realizacja prac pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane i postępowania zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w pozwoleniu oraz innymi przepisami prawa.

 

WARTO SKORZYSTAĆ Z SERWISU TECHNICZNEGO KSM

 

A teraz garść informacji o jednym z Zakładów Celowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a mianowicie o Serwisie Technicznym. Pomimo upływu już blisko ćwierćwiecza od powołania Serwisu spotykam się często z brakiem wiedzy o jego istnieniu oraz o bardzo szerokim zakresie realizowanych przez ten Zakład zadań i usług, między innymi wymiany, naprawy, regulacji instalacji i urządzeń gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, kontroli szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej, pomiarów instalacji elektrycznej, usług ślusarskich oraz prac wykonywanych koparko-ładowarką HSW 50. Zdecydowana większość z tych usług przydatna jest w najrozmaitszych pracach remontowych wykonywanych przez Państwa w swoich lokalach.

 

W strukturze Serwisu Technicznego funkcjonuje także – dawniej samodzielny – Zakład Transportu obsługujący potrzeby pozostałych jednostek organizacyjnych Spółdzielni. Niezmiernie ważnym zadaniem realizowanym przez Serwis jest utrzymywanie całodobowego Pogotowia Technicznego. W skali kraju tylko niewielu dysponentów i zarządców nieruchomości posiada taką – jak Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – zdolność utrzymywania tego typu służb, zabezpieczających możliwość ochrony mienia i ludzi w sytuacjach awaryjnych bez względu na porę dnia i nocy.

 

Przez lata nagromadziło się wiele przykładów uzasadniających powołanie i utrzymywanie Pogotowia. Awarie mają to do siebie, że nigdy nie można przewidzieć ich miejsca i czasu wystąpienia, można natomiast ograniczyć ich skutki poprzez szybkie i sprawne ich usuwanie oraz zabezpieczenie do czasu pełnej naprawy uszkodzeń które powstały.

 

Wracając do Serwisu Technicznego jako całości – warto przytoczyć nieco danych liczbowych, ilustrujących tylko ubiegłoroczny zakres rzeczowy i finansowy realizowanych przez niego zadań. Zawarte są one w tabelach zamieszczonych poniżej.

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaję sobie sprawę, że powyższe wycinkowe dane, tylko w niewielkim stopniu mogą dać Państwu wyobrażenie o roli Serwisu Technicznego w utrzymaniu na prawidłowym poziomie stanu technicznego eksploatowanych w ruchu ciągłym zasobów Spółdzielni. Nie do przecenienia jest też jego rola w zagwarantowaniu bezpieczeństwa zamieszkiwania.

 

Z przytoczonych danych wynika, że struktura sprzedaży ogółem wg rodzaju usługobiorców jest następująca:

  • osiedla 2.014.305 zł, tj. 74,84% ogółu sprzedaży,
  • Centrum Zarządzająco-Usługowe (łącznie z pawilonami) 302.286 zł, tj. 11,23% ogółu sprzedaży,
  • Zakłady Celowe 260.212 zł, tj. 9,67% ogółu sprzedaży,
  • indywidualni zleceniodawcy i jednostki zewnętrzne 114.748 zł, tj. 4,26% ogółu sprzedaży.

 

Usługi transportowo-sprzętowe oraz usługi serwisowe Zakład zgodnie z założeniami realizuje głównie na potrzeby własne Spółdzielni, bowiem stanowiły one przykładowo w 2014 roku:

  • 93,94% wartości sprzedanych usług transportowo-sprzętowych,
  • 96,31% wartości sprzedanych usług serwisowych. W ramach tychże usług Zakład wykonał zadania o wartości 655.355 zł, z czego, analizując sprzedaż wg odbiorców usług na poszczególne jednostki strukturalne Spółdzielni przypada na:
  • osiedla 147.516 zł, tj. 22,51% ogółu sprzedaży,
  • Centrum Zarządzająco-Usługowe (łącznie z pawilonami) 236.695 zł, tj. 36,12% ogółu sprzedaży,
  • Zakłady Celowe 231.392 zł, tj. 35,31% ogółu sprzedaży,
  • indywidualni zleceniodawcy i jednostki zewnętrzne 39.752 zł, tj. 6,06% ogółu sprzedaży.

 

Nawiązując do powyżej przedstawionych danych w pozycjach „indywidualni zleceniodawcy" chciałbym zachęcić Państwa do korzystania w większym zakresie z usług Serwisu Technicznego przy realizacji różnego rodzaju prac w Waszych lokalach. Fachowość i solidność pracowników zatrudnionych w Serwisie wielokrotnie była i jest dostrzegana i doceniana przez naszych mieszkańców.

 

Podsumowując myślę, że warto było spróbować przybliżyć Państwu garść informacji o zadaniach realizowanych przez Serwis Techniczny KSM w standardzie obsługi oczekiwanym przez mieszkańców.

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)