2015-03-18

Analiza oraz przyjęcie sprawozdań i planów

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Kolejna porcja elektroniki, która wkroczyła do naszych mieszkań w postaci podzielników kosztów ciepła i wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu, stworzyła nie tylko warunki do dokonywania odczytów zużycia tych mediów bez potrzeby udostępniania wstępu do mieszkań ekipom pomiarowców (co stanowi niewątpliwie największą zaletę tego rozwiązania), ale też możliwość częstszych odczytów kontrolnych właściwego funkcjonowania tych urządzeń i dokonywania analizy zużycia mediów przez poszczególnych lokatorów budynku.

 

Odczyty z końcem okresu rozliczeniowego dokonywane są dwukrotnie w przypadku wody, zaś raz w ciągu roku w przypadku ciepła. W trakcie odczytu zużycia wody firma rozliczeniowa, korzystając z okazji, dokonuje również odczytu kontrolnego zużycia ciepła. Do jakich wniosków w trakcie analizy tego kontrolnego odczytu można dojść? Przede wszystkim ujawni się ewentualne niefunkcjonowanie któregoś z podzielników. Wymiana wadliwego urządzenia może nastąpić odpowiednio wcześniej. W przypadku podzielników, póki co, to absolutna rzadkość. Analiza porównawcza zużycia ciepła, ta na podstawie odczytów końcowych czy pośrednich, pozwala na wyciągnięcie stosownych wniosków co do zachowań poszczególnych użytkowników systemu indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Od lat obserwujemy duże zróżnicowanie w korzystaniu z dostarczanego ciepła do budynków. W jednym z naszych spółdzielczych osiedli dokonano odczytów kontrolnych w samym „środku ciężkości" sezonu grzewczego, tj. w połowie stycznia br. Są tu przypadki poboru ciepła rejestrowanego przez podzielniki na poziomie zerowym, kilkuset, a nawet kilku tysięcy impulsów (wg nazewnictwa Brunaty – jednostek). Takie ekstremalne zachowania psują system. Wybitni oszczędzacze zapłacą nieproporcjonalnie niższe rachunki. W konsekwencji ciepłolubni – zawyżone.

 

Niestety system rozliczania kosztów oparty o wskazania nagrzejnikowych podzielników za precyzyjny nie jest. Dobrze jednak, że jest. Stwarza motywację do oszczędzania ciepła. Rzadko w życiu zdarza się coś idealnego. Tam gdzie koszty ciepła rozlicza się jeszcze w proporcji do metrażu mieszkania, średnie jednostkowe koszty ciepła przekraczają 4 zł za m2 miesięcznie. W naszej Spółdzielni, mimo wprowadzonych nam parokrotnych w ciągu roku podwyżek ceny, aktualnie koszty ciepła kształtują się na poziomie 2,07 zł za m2 miesięcznie. A są też osiedla (Gwiazdy, Giszowiec, im. Kukuczki, im. Ścigały, Janów i Szopienice) gdzie średni koszt jest poniżej 2 zł.

 

Rzut okiem na omawiane wyniki odczytów pozwala na wyciągnięcie jeszcze innego ważnego wniosku. Mianowicie takiego, że wielu mieszkańców stosuje taktykę pseudooszczędnościową. Jeżeli np. w mieszkaniu są cztery kaloryfery, to okazuje się, że użytkownik lokalu ciepło pobiera tylko z dwu grzejników, sądząc zapewne, że obniży zużycie ciepła o 50%. Nic bardziej mylnego. Dla uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego w mieszkaniu czynne grzejniki będą pracowały pełną powierzchnią i podzielnik rejestrować będzie duże zużycie, które przecież jest jednym z kluczowych elementów wpływających na koszt ciepła. Znacznie korzystniejsze dla kieszeni jest czerpanie ciepła z wszystkich grzejników w mieszkaniu, ale w sposób umiarkowany. Po to w końcu są głowice termostatyczne, by korzystać z ich dobrodziejstwa.

 

Nasze wszystkie budynki są już ocieplone, a wymiana stolarki okiennej jest bardzo zaawansowana, tak więc w warunkach znacznie podniesionej izolacyjności budynku grzejniki są przedymensjonowane (tj. przewymiarowane). Wszak projektowane były przed laty na znacznie gorsze warunki temperatur zewnętrznych, jak i zdecydowanie większych ubytków ciepła z mieszkań. Na ma potrzeby wykorzystywania ich pełnej mocy. Nie jest to niestety jedyny zły nawyk z gatunku pseudooszczędnościowych. Tych nie wykaże jednak analiza zużycia ciepła dokonywana w trakcie omawianych odczytów końcowych czy pośrednich. Przy przerzucaniu części kosztów na sąsiadów trzeba się mocno natrudzić.

 

Dobra wiadomość jest taka, że w połowie marca możemy powiedzieć, iż najgorsze za nami. Zużycie ciepła będzie już niewielkie i przy przemyślanym sposobie korzystania z niego, podzielniki nie będą się już „kręciły". Oczywiście dostawca ciepła też myśli jak przechytrzyć odbiorców i wyjść na swoje. Trwa więc stale walka: „kto kogo?" – a to jest hasło żywcem wzięte z okresu bezpośrednio po rewolucji bolszewickiej 1917 roku, więc może lepiej dajmy spokój dalszemu drążeniu tego tematu.

 

Relacjonując zaś działania Rady Nadzorczej informuję, że w lutym odbyła jedno posiedzenie, poprzedzone pracami wszystkich komisji branżowych, gdyż głównym zadaniem Rady było przyjęcie „Zbiorczego planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2015 rok".

 

Oczywiście posiedzenie rozpoczęło jak zwykle omawianie spraw członkowskich. Według informacji Zarządu zaległości we wnoszeniu opłat 31 stycznia br. wyniosły 10 mln 750 tys. zł, co stanowiło 7,82% naliczeń średniorocznych, czyli było poniżej jednomiesięcznych opóźnień we wnoszeniu należności.

 

Zaległości w stosunku do grudnia ubiegłego roku zwiększyły się co prawda o 88 tys. zł, ale jednocześnie niedopłaty z rozliczeń mediów stanowiły kwotę ok. 236 tys. zł. Oznacza to więc, że trudno w tej sytuacji mówić o zwiększeniu zadłużenia. Te niedopłaty zostaną uregulowane w najbliższych miesiącach.

 

W układzie rodzajowym zadłużenia kształtowały się następująco: 

 • mieszkania 7 mln 70 tys. zł,
 • pawilony 2,37 mln zł,
 • lokale użytkowe 1,19 mln zł,
 • garaże 119 tys. zł.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd skierował 14 wniosków o wykreślenie w związku z niewnoszeniem opłat za korzystanie z lokalu. I tym razem część członków spłaciła swoje zadłużenie przed posiedzeniem. Ostatecznie Rada rozpatrywała już 10 wniosków. Z tej ilości tylko w jednym przypadku Rada uznała deklarację spłaty zaległości za wiarygodną, odraczając podjęcie decyzji. Pozostałych 9 osób zostało pozbawionych praw członkowskich.

 

Część gospodarczą posiedzenia Rada rozpoczęła od omówienia realizacji Strategii Ekonomicznej w 2014 roku w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji finansowanych z funduszu „A" oraz przyjęcie planu z tego zakresu na 2015 r.

 

Do prognoz wykonania planowanego zakresu robót za 2014 r. Rada nie wniosła zastrzeżeń. Znacznie więcej czasu pochłonęło przyjęcie założeń do planowanego zakresu robót z funduszu „A" na 2015 rok.

 

Plan nakładów na rok bieżący przekracza bowiem wielkość planowanych wpływów na ten fundusz, co oznacza dalsze powiększanie niebilansowania się wpływów i wydatków na tym funduszu. Mimo tych zastrzeżeń Rada Nadzorcza tę pozycję planu przyjęła, gdyż jednym z głównych punktów Walnego Zgromadzenia będzie przyjęcie Aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2015-2024, w której realizacji robót z funduszu „A" zostanie uszczegółowiona. Ponadto Zarząd ma do końca marca przedłożyć Radzie harmonogram wieloletniego stopniowego zmniejszania zadań finansowanych z funduszu „A".

 

W dalszej części posiedzenia omawiano poszczególne pozycje planu na 2015 rok. Są to:

 • projekt planu Centrum Zarządzająco-Usługowego,
 • zadania inwestycyjne,
 • fundusz interwencyjny,
 • fundusz inwestycyjny,
 • gospodarka funduszem remontowym część „B",
 • fundusz gruntów,
 • fundusz na działalność społeczno-kulturalną,
 • plany działalności Zakładów Celowych,
 • działalność w zakresie eksploatacji w osiedlach.

 

W efekcie „Zbiorczy plan gospodarczy oraz program działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2015 rok" Rada Nadzorcza przyjęła.

 

Z kolei Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2014 r. Sprawozdanie to będzie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie stosowną uchwałą.

 

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia Rada zapoznała się z analizą skarg i wniosków wniesionych do Spółdzielni na przestrzeni 2014 roku oraz oceniła sposób ich załatwienia. Jeżeli chodzi o skargi kierowane na pracę poszczególnych jednostek Spółdzielni, to w 2014 roku wpłynęło ich 11, podczas gdy w roku 2013 było ich 18. Zmalała również ilość uwag o charakterze wniosków. W 2014 wpłynęło ich 23, a w 2013 było 47. Na identycznym poziomie 30 skarg zamknęła się lista zażaleń na zachowania sąsiadów zakłócających porządek i zasady współżycia. Oczywiście spadki skarg na działalność komórek organizacyjnych Spółdzielni uznać należy za zjawisko pozytywne.

 

Rada nie wniosła zastrzeżeń do sposobu załatwienia skarg i wniosków, które w 2014 r. płynęły do Spółdzielni.

 

W ostatnim punkcie porządku obrad Rada podjęła dwie uchwały dotyczące gruntu. Pierwsza dotyczyła zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania terenu o pow. 4.291 m2 pod budowę garażu wielopoziomowego przy ul. Podhalańskiej. Druga nabycia udziału we własności kilku działek pod budynek przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b i 8.

 

Jak zwykle posiedzenie zakończyło rozpatrywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w lutym wyjątkowo skromnej.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)