2015-01-15

8.100 użytkowników lokali zadłużonych w opłatach miesięcznych na kwotę 11 mln 265 tys. zł

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Praktycznie każde posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczynają tzw. sprawy członkowskie, a więc rozpatrywanie wniosków Zarządu o wydalenie bądź wykreślenie z członkostwa osób łamiących zasady współżycia, a głównie uchylających się od obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Wynika to z przyczyn organizacyjnych. Każdy z członków Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady, gdy dotyczy to jego osoby. Nie wszyscy z tego prawa korzystają, widocznie uznają, że jedynym argumentem, który przekonałby Radę za pozostawieniem ich w gronie członków, jest i tak szybka spłata zadłużenia, a z uczynieniem tego z różnych względów się nie kwapią.

 

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie zawsze powodem powstałego zadłużenia jest trudna sytuacja materialna. Niestety dużą grupę dłużników stanowią zwykli cwaniacy, którzy traktują Spółdzielnię jak... bank o przyjaznym oprocentowaniu kredytu. Dopiero gdy sprawa wypowiedzenia tego „kredytu" trafić ma pod obrady Rady, z konsekwencjami łatwymi do przewidzenia, następuje szybka spłata zadłużenia. Ilość wniosków Zarządu o pozbawienie członkostwa maleje tuż przed posiedzeniem. Tak jest co miesiąc.

 

Bardzo niedawno pod obrady Rady skierowano wniosek o wykreślenie z członkostwa właściciela kilku mieszkań. Widząc, że żarty się skończyły, osoba ta wpłaciła jednorazowo kwotę 8.000 zł. To chyba dostateczny dowód na to, że nie trudna sytuacja materialna była powodem utrzymującego się zadłużenia.

 

Najtrudniejszą grupę dłużników stanowią osobnicy, dla których pojęcie honoru i godności jest absolutnie obce. Ci nie mają najmniejszych skrupułów, by żyć na koszt sąsiadów. Nie reagują na żadne wezwania. Ich nigdy nie ma w domu. Tak jak w tej telewizyjnej reklamie ustalają dla wtajemniczonych „kod pukania".

 

Problem nie sprowadza się tylko do nie wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Służby techniczne Spółdzielni nie mają możliwości dokonania okresowych kontroli, chociażby stanu szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu. Czym grozi nagromadzenie gazu ziemnego (metanu) najlepiej obrazuje przypadek niedawnej katastrofy budowlanej w budynku przy ul. Chopina w Katowicach. By móc przeprowadzić taką kontrolę trzeba by dokonać siłowego wejścia do lokalu, uzyskując uprzednio zgodę prokuratury bądź sądu. Wszystko to wymaga czasu, dodatkowych zabiegów i ponoszenia kosztów. Ochrona prawa lokatora w takim przypadku jest cynicznie nadużywana. A to, że powodem podobnych zachowań nie była mizeria finansowa, niech świadczy fakt, że lokator ten używa samochodu zachodniej marki i korzysta z telewizji satelitarnej.

 

Sądy nasze do najszybciej orzekających nie należą. Gdy jest już wyrok, to i tak pozostaje kwestia jego wyegzekwowania. Jak komornik może go wyegzekwować, gdy mieszkańca „nigdy nie ma w domu"?

 

I takimi ordynarnymi chwytami ten i ów gra Spółdzielni na nosie. Tak naprawdę to niektórzy dłużnicy kpią sobie przede wszystkim z sąsiadów, pasożytując na nich przez lata. Roztaczanie parasola ochronnego nad lokatorami ma też i ujemne strony, a może nawet głównie negatywne.

 

Może po tym wstępie przejdźmy do oceny aktualnej sytuacji zadłużeniowej, a więc danych na koniec listopada 2014 roku. Zadłużenie w opłatach wyniosło 11 mln 265 tys. zł. Wartość ta stanowi sumę długów blisko 8.100(!) użytkowników lokali. I to jest najbardziej zastanawiąjące. Zadłużenie w listopadzie w stosunku do października wzrosło o 92,5 tys. zł.

 

Zauważywszy, że w całkowitej kwocie zadłużenia aż 685 tys. zł stanowiły niedopłaty z rozliczeń kosztów mediów, które zwykle są szybko regulowane, można uznać, że nastąpiło realne zmniejszenie zadłużenia. Miesiąc grudzień tradycyjnie już wyniku nie poprawia. Powód oczywisty.

 

W strukturze rodzajowej zadłużenia kształtowały się następująco: mieszkania 7,47 mln zł, pawilony 2,4 mln zł, lokale użytkowe 1,27 mln zł, garaże 138 tys. zł. Optymiści uznaliby sytuację za niezłą. Zadłużenie od dłuższego czasu utrzymuje się na tym samym poziomie. Pesymiści, że jest stanowczo za wysokie i stwarzające zagrożenie dla racjonalnej gospodarki Spółdzielni. W końcu to przeszło 11 mln zł.

 

Na grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej, Zarząd skierował 8 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. Rada rozpatrywała w efekcie tylko 3 wnioski, gdyż część dłużników jak to zwykle bywa dokonała spłaty zadłużenia. Z tych 3 wniosków Rada odroczyła rozpatrywanie 2, a jeden członek został wykreślony z rejestru Spółdzielni. Ma teraz 6 tygodni na likwidację zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przywróceniem członkostwa. Może również odwołać się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Ta droga jednak rzadko kończy się sukcesem.

 

Część gospodarczą posiedzeń rozpoczęło rozpatrywanie informacji o przewidywanym wykonaniu kosztów Centrum Zarządzająco-Usługowego za 2014 rok i o projekcie planu na rok 2015.

 

Prognoza do końca 2014 roku przewiduje wykonanie wpływów na poz. 96% planu i kosztów na poz. 98% planu. Nadwyżka kosztów nad wpływami przekroczona może zostać o 1,8%.

 

Rada nie wniosła zastrzeżeń do poszczególnych pozycji planu, na których prawdopodobnie nastąpią te niewielkie przekroczenia kosztów w stosunku do wpływów, uznając je za uzasadnione.

 

Plan roku 2015 przewiduje wzrost wpływów w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 roku o 5,2%, a kosztów odpowiednio o 3,2%.

 

Największą dynamikę wpływów przewiduje się na pozycji działalność inwestycyjna. Rada uznała za sprawę pilną podjęcie decyzji w sprawie realizacji 2 etapu obiektów mieszkaniowych w ramach tzw. „Rekreacyjnej Doliny – Duży Staw". Walne Zgromadzenie w czerwcu 2014 r. wyraziło zgodę na zaciągnięcie przez Spółdzielnię najwyższej sumy zobowiązań, nie przesądzając jednak o rozpoczęciu inwestycji. Określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia, należy do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia, stąd ze względów organizacyjnych została przez tę najwyższą władzę Spółdzielni zaakceptowana w rozwiązaniu alternatywnym. Problem wyboru rozwiązania powinien zostać dokonany na przestrzeni pierwszego kwartału 2015 roku.

 

Plan roku 2015 dla Centrum Usługowo-Zarządzającego został przez Radę przyjęty z powyższym uwarunkowaniem, co tak naprawdę oznacza, że zadecyduje o tym sytuacja finansowa Spółdzielni.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia aneksu do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Przyjęcie aneksu stanowiło konsekwencję wcześniejszej decyzji Rady o włączeniu kosztów informowania członków (głównie koszty wydawania „Wspólnych Spraw") do kosztów eksploatacji. Aktualnie koszt ten kształtuje się na poziomie 0,03 zł/m2/miesięcznie, co daje koszt przypadający na statystyczne mieszkanie w Spółdzielni w wysokości 1,50 zł/miesięcznie. Nie musi to jednak oznaczać zwiększenia obciążenia mieszkańców tą symboliczną raczej kwotą. „Wspólne Sprawy" trafiają do naszych mieszkań już od ponad dwudziestu lat. Spółdzielnia ponosi koszty wydawania tej naszej gazety, a po tej zmianie zostaną one zaszeregowane we właściwej pozycji wydatków i nie będą jak dotąd obciążać działalności Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa, którego wyniki ekonomiczne stanowią element składowy całościowej gospodarki Spółdzielni. Kto łoży na działalność Spółdzielni wiemy wszyscy.

 

Z kolei Zarząd przedłożył Radzie pisemną informację o stanie procesu sądowego, który toczy się pomiędzy Spółdzielnią a Tauronem o odszkodowania za służebność terenu i korzystanie z pomieszczeń stanowiących własność Spółdzielni. Proces ten znajduje się raczej w początkowej fazie. Powoływani są biegli, którzy ustalają wielkości terenu zajętego przez Tauron, co stanowić będzie podstawę do określenia wartości roszczeń Spółdzielni. Nic nie wskazuje na szybkie zakończenie procesu.

 

Posiedzenie tradycyjnie zakończyło rozpatrywanie korespondencji. W tej przychodzącej dominowały życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)