2015-01-14

KOMUNIKAT O WYBORACH
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice
nr 12 Koszutka
w dniu 1 marca 2015 r.


Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice LVI/1315/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów m.in. do Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka, na dzień 1 marca 2015 r., informuję:


Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Grażyńskiego nr 47 (siedziba Miejskiego Domu Kultury „Koszutka"), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka w dniach:
- 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 i 29 stycznia 2015 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00,
- 30 stycznia 2015 r. w godz. od 11:00 do 12:00.


W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 12: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Koszutki i figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 12, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Koszutki - oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 12, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 9 lutego 2015 r.

 

4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 1 marca 2015 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00 w 5 lokalach wyborczych:

 

Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Iłłakowiczówny 13

Połączone w 1 obwód Obwody nr 127/128 dla mieszkańców ulic: Broniewskiego nr parzyste od 18-końca i nr nieparzyste od 7-końca, Górnika, Iłłakowiczówny, Al. Korfantego nr parzyste od 66-112, Słonimskiego, Wyszyńskiego, Broniewskiego nr nieparzyste od 1-5, Pl. Grunwaldzkiego, Al. Korfantego nr parzyste od 56-64, Misjon. Oblatów MN, Sokolskiej nr nieparzyste od 59-końca.

 

Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - Świetlica - przy ul. Grażyńskiego 5
Obwód nr 129 dla mieszkańców ulic: Chorzowskiej nr nieparzyste od 1-11, Czerwińskiego, Grażyńskiego nr parzyste od 2-18 i nr nieparzyste od 5-13a, Al. Korfantego nr parzyste od 34-48, Morcinka nr nieparzyste od 1-17a i Sokolskiej nr nieparzyste od 43-57.

 

Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 11 przy ul. Grażyńskiego 47
Obwód nr 130 dla mieszkańców ulic: Park Budnioka, Chorzowskiej nr nieparzyste od 13-69, Dunikowskiego, Grażyńskiego nr parzyste od 20-końca i nr nieparzyste od 15-końca, Morcinka nr nieparzyste od 19-końca, Okrzei, Sokolskiej nr parzyste od 46-końca i Stęślickiego.


Głównym Instytucie Górnictwa przy Pl. Gwarków 1
Obwód nr 131 dla mieszkańców ulic: Al. Roździeńskiego 1, Pl. Gwarków, Katowickiej nr parzyste od 52-końca i nr nieparzyste od 37-końca, Al. Korfantego nr nieparzyste od 35-63, Olimpijskiej nr parzyste, Ordona i Skrzypka (część północna).


IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej nr 54
Obwód nr 132 dla mieszkańców ulic: Brzozowej nr parzyste od 2-końca, Cedrowej, Grabowej, Jesionowej nr nieparzyste od 1-końca, Kaktusów, Klonowej, Al. Korfantego nr nieparzyste od 65-105, Morwowej, Osikowej,
Topolowej i Wierzbowej.


5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 

 

KOMUNIKAT O WYBORACH
do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice
nr 17 Giszowiec
w dniu 1 marca 2015 r.


Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice LVI/1316/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec, na dzień 1 marca 2015 r., informuję:


Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy pl. Pod Lipami 1 i 3-3a (siedziba Filii nr 2 Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec") tzw. Gawlikówka, będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec w dniach:
- 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 i 29 stycznia 2015 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00,
- 30 stycznia 2015 r. w godz. od 11:00 do 12:00.

 

W tym samym czasie i miejscu Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących do RJP nr 17: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).


1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Giszowica i figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.


2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 17, poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Giszowca - oraz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych można dokonywać na specjalnych drukach, które są do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Wybory/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.

 

3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 17, zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 9 lutego 2015 r.

 

4. Wybory poprzez głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 1 marca 2015 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00 w 4 lokalach wyborczych:


Gimnazjum nr 15 przy ul. Karliczka 15
Połączone w 1 obwód obwody nr 52/53 dla mieszkańców ulic: Ceramicznej, Mysłowickiej nr parzyste od 2-40 i nr nieparzyste od 1a-35a, Karliczka, Mysłowickiej nr parzyste od 42-końca i nr nieparzyste od 37-końca.


Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Przyjaznej nr 7a
Połączone w 1 obwód obwody nr 54/55 dla mieszkańców ulic: Miłej, Adama nr nieparzyste od 3-7, Agaty, Antoniego, Działkowej, Ewy, Górniczego Stanu, Kosmicznej, Kwiatowej, Pod Kasztanami, Przyjaznej, Przyjemnej, Sosnowej, Sputników i Wesołowskiej.


Przedszkolu nr 91 przy ul. Adama 33
Obwód nr 56 dla mieszkańców ulic: Adama nr parzyste od 6-końca i nr nieparzyste od 9-końca.


Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha nr 9
Połączone w 1 obwód obwody nr 57/58/59 dla mieszkańców ulic: Park Giszowiecki, Gościnnej, Kolistej, Młodzieżowej, Pl. Pod Lipami, Radosnej, Barbórki, Granica Wesołej, Karolinki, Pszczyńskiej, Wojciecha nr nieparzyste od 1-19d, Batalionów Chłopskich, Wojciecha nr parzyste od 28-końca i nr nieparzyste od 21-końca.


5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

 

Prezydent Miasta Katowice

(-) Marcin Krupa


Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r.     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)