2014-05-21

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

W połowie kwietnia, w spokojny raczej nurt życia mieszkańców naszej Spółdzielni, wkradł się pewien niepokój. Tzw. „środki masowego przekazu", doniosły o konflikcie na tle regulowania należności za dostarczaną energię cieplną, między Tauronem, a naszą Spółdzielnią. Dokładną informację o przyczynach tego konfliktu i jego stanie można znaleźć w artykule wiceprezesa Zarządu KSM na str. 7 gazety "Wspólne Sprawy". Wcześniej i niezwłocznie stanowisko Spółdzielni zamieszczone zostało na stronie internetowej KSM. Tu zastanówmy się, jak tworzy się poczucie grozy i sensacji, co burzy tak potrzebną atmosferę spokoju i stabilizacji.


Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rzekomo grozić miała możliwość odcięcia dopływu ciepła do ok. 40.000 mieszkańców. Tyle bowiem (wg szacunków) mieszka osób w naszych zasobach. Szacunków, bo wobec rozluźnienia wymogów meldunkowych trudno teraz mieć pewne dane w tym zakresie.


Odcięcie dopływu ciepła o tej porze roku, to już naprawdę tylko problem dla mieszkańców korzystających z centralnej ciepłej wody. Póki co w naszej Spółdzielni ciepłą wodę większość mieszkańców tworzy za pomocą gazowych podgrzewaczy tzw. „Junkersów". To po pierwsze. Po drugie, Tauron jest jednym z czterech dostawców ciepła, co prawda największym, ale nie jedynym. Tak więc ten bolesny krok mógłby dotknąć znaczną mniejszość mieszkań niż ta powtarzana bezkrytycznie przez gazety, radio i stacje telewizyjne różnych anten.


Tak naprawdę to rozważania ściśle teoretyczne. Pozbawienie dostawy ciepła przez Tauron to trochę jak z tym powiedzeniem: „na złość babci odmrożę sobie uszy". Dostawca ciepła nie będzie działał przeciwko swojemu oczywistemu interesowi, tj. zwiększaniu sprzedaży i poprawie sytuacji ekonomicznej swojej firmy. Póki co Tauron podawał ciepło w nadmiarze, o czym była wzmianka w kwietniowym wydaniu „Wspólnych Spraw". Ponadto jest mało prawdopodobne, by zdobywać się na krok o jednoznacznie wrogiej wymowie wobec tak dużego i wieloletniego klienta, jakim jest nasza Spółdzielnia. Istniejący konflikt interesów o pokrywanie wzajemnych zobowiązań znajdzie na pewno pomyślne rozwiązanie. Co już jednak zdaje się być pewne: beneficjentami tego rozstrzygnięcia raczej nie będą mieszkańcy. Nawet w przypadku zwycięstwa Spółdzielni, Tauron, ten usankcjonowany przepisami monopolista i tak znajdzie sposoby, by „wyjść na swoje". Czy można mieć wątpliwości – kto w ogólnym rozrachunku za to zapłaci?


A Rada Nadzorcza, z uwagi na wyjątkowo doniosłe kwietniowe wydarzenia o charakterze religijnym, zrezygnowała z rozpatrywania, przykrych w swoim wydźwięku, spraw członkowskich.


Posiedzenie kwietniowe Rady Nadzorczej rozpoczęła informacja o wynikach lustracji procesów inwestycyjnych dokonanych w Spółdzielni w latach 2012 i 2013. Lustracja dokonana została przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W wyniku dokonanych badań lustratora nie stwierdzono jakichkolwiek błędów czy uchybień w żadnej z faz prowadzonych w tych latach w KSM – inwestycji. Jedyne zalecenie wynikające z dokonanego przeglądu inwestycji, to potrzeba jak najszybszego zasiedlenia mieszkań w oddanych do użytku budynkach w ramach tzw. „Rekreacyjnej Doliny – Mały Staw". Rada Nadzorcza przyjęła protokół z dokonanej lustracji z jednoczesnym zobowiązaniem Zarządu do intensyfikacji zabiegów zmierzających do pełnego zasiedlenia mieszkań i do składania okresowej informacji Radzie o postępach tych działań.


W kolejnym punkcie posiedzenia Rada opiniowała podstawowe materiały na czerwcowe Walne Zgromadzenie, tj. Aktualizację Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2014-2023. To dzięki dotychczasowej realizacji zadań modernizacyjnych i remontowych w 2011 roku zakończyliśmy termomodernizację wszystkich naszych budynków. Niestety taki los pionierów w różnych dziedzinach budownictwa, że pierwotnie stosowane technologie i materiały nie zawsze wytrzymują próbę czasu. Ocieplane w początkach lat 90-tych XX wieku budynki nie spełniają obecnie obowiązujących norm izolacyjności i ich stan techniczny też nie jest zadawalający, dlatego też objęte one zostały tzw. modernizacją ociepleń.


Pozycja ta stanowi podstawową część nakładów aktualizowanej właśnie Strategii. Z ważniejszych dotychczas zrealizowanych zadań modernizacyjnych (na dzień 31.12.2013 r.) wymienić należy: – zaawansowanie wymiany stolarki okiennej na poziomie 71%, – wymianę dźwigów na poziomie 59%.


Oczywiście stopień zaawansowania np. stolarki okiennej jest różny na poszczególnych osiedlach. W wymianie przodują osiedle im. Ścigały (97,8%) i Giszowiec (82,5%). Słabe zaawansowanie notuje osiedla Graniczna (43,2%). W wymianie dźwigów liderem jest osiedle Superjednostka (100%), a największe zadania stoją przed osiedlem Giszowiec (dotąd 11%). Realizacja zadań objętych Strategią na lata 2014-2023 to dalsze podniesienie bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania w naszych spółdzielczych zasobach.


Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2014-2023. Przyjęcie tego dokumentu leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia.


Z kolei Rada podjęła uchwałę o wskazaniu przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


Złożona procedura przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym roku poszerzona o wybory członków Rady Nadzorczej, wymaga od przewodniczących dużych kompetencji i sprawności w ich przeprowadzeniu. Rada sięgnęła do osób sprawdzonych już w poprzednich Zgromadzeniach. Ponadto Rada doprecyzowała zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których wyboru dokonamy w trakcie Walnego Zgromadzenia. Komunikat o tych zasadach i trybie zgłoszeń publikowany jest na str. 3 w majowym numerze „Wspólnych Spraw".


Rada odmówiła przyjęcia propozycji UPC – dostawcy sygnału Pakietu Minimalnego – podwyżki opłaty aż o 50%. Sprawa ta znajdzie niewątpliwie swój dalszy ciąg.


Na zakończenie podstawowej części posiedzenia Rada rozpatrywała sprawę ustanowienia służebności gruntowej w osiedlach Giszowiec i im. Ściegiennego. W tej kwestii podjęto stosowne uchwały zobowiązując Zarząd do opracowania warunków szczegółowych korzystania z gruntu, będącego w wieczystej dzierżawie Spółdzielni.


Jak zwykle posiedzenie zakończyło rozpatrywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 

Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)