2023-01-23

W rok 2023 weszliśmy z nowym planem pracy i regulaminem ciepła

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Cykl wydawniczy naszego spółdzielczego miesięcznika „Wspólne Sprawy" powoduje taką sytuację, że już w nowym, 2023 roku relacjonuję na jego łamach ubiegłoroczne, grudniowe poczynania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mało tego, informację o bardzo ważnej decyzji podjętej przez Radę Nadzorczą wszyscy członkowie Spółdzielni mogli pozyskać z załączonego do poprzedniego numeru „WS" dodatku „Regulamin rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".


Właśnie ta kwestia była głównym tematem grudniowych prac Rady Nadzorczej. Najpierw zajmowała się nią na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni, a następnie została podjęta na obradach plenarnych.


Rada Nadzorcza po wnikliwej analizie projektu dokumentu doszła do następującej konkluzji: nowy „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM" jest efektem zmian prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, a także koniecznością wynikającą z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Zapisy o charakterze prawno-organizacyjnym mają na celu aktualizację przepisów stosowanych w KSM oraz dostosowanie stanu prawnego do obowiązujących przepisów. Uchwałę o nowym Regulaminie Rada przyjęła jednomyślnie.


W tym miejscu polecam także wszystkim Szanownym Czytelnikom lekturę artykułu wiceprezesa KSM Zbigniewa Olejniczaka pt. „Mamy nowy regulamin rozliczania kosztów ciepła" z grudniowego wydania „Wspólnych Spraw", w którym to tekście zaprezentowana jest w pełni wykładnia konieczności nowelizacji zasad rozliczania ciepła i istota wprowadzonych zmian.


Następnie Prezydium Rady Nadzorczej przedstawiło ogółowi członków Rady projekt „Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok". Rada, nie wnosząc do niego uwag, przyjęła go do realizacji.


Końcowymi kwestiami podjętymi przez Radę Nadzorczą były: - ocena przewidywanego wykonania kosztów Dyrekcji KSM za rok 2022 i projektu planu na 2023 rok, a także: - informacja Zarządu o prognozowanym wykorzystaniu funduszu płac w KSM za 2022 rok oraz przedstawienie projektu planu funduszu płac Dyrekcji KSM na 2023 rok.


Tematy te były uprzedzająco omawiane i opiniowane przez Komisję Rewizyjną. Z jej analizy wynika, że do końca 2022 roku koszty ogólne Dyrekcji zostaną utrzymane na poziomie 92,70% należy więc uznać, że Zarząd na bieżąco monitoruje koszty oraz prawidłowo i oszczędnie gospodaruje środkami finansowymi, co stanowi podstawę do pozytywnej oceny upływającego roku i projektu planu na 2023 rok.


Natomiast po analizie uwarunkowań rzutujących w decydującym stopniu na kształtowanie się osobowego funduszu płac i średniej płacy w KSM w roku 2022, Rada Nadzorcza stwierdziła, że w 2023 roku decydującymi czynnikami kosztotwórczymi w odniesieniu do osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM będzie niezależne od Spółdzielni podniesienie minimalnego wynagrodzenia (uśredniając o 17,53%) oraz minimalnej stawki godzinowej (uśredniając o 17,50%). Osobowy fundusz płac ogółem zakłada wzrost w stosunku do planu roku 2022 o 16,24%. Rada Nadzorcza przyjęła przedłożony przez Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej projekt planu osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM na 2023 rok.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)