2014-04-22

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Chyba większość mieszkańców naszych spółdzielczych zasobów doskonale pamięta czasy tzw. „realnego socjalizmu". To wówczas uknuto okrutnie brzmiące pojęcia typu: „kapitalizm to system wyzysku człowieka przez człowieka", „wartość dodatkowa", „bogacenie się jednostek kosztem społeczeństwa", czy „maksymalizacja zysku". I teraz, gdy już ok. 25 lat przyszło nam żyć w tym obrzydzanym w czasach komuny systemie, okazuje się, że w naszym głęboko wierzącym społeczeństwie – były to po prostu „strachy na Lachy". W przepojonym humanitarnymi hasłami społeczeństwie nic podobnego nie może zaistnieć. Stanowimy zespół miłujących się ludzi, z których każdy jest gotów oddać bliźniemu przysłowiową ostatnią koszulę, a już na pewno bezinteresownie umilić życie i uczynić je jeszcze bardziej komfortowym.

 

Do tak optymistycznych stwierdzeń można dojść obserwując chociażby poczynania naszych dostawców ciepła. Koniec marca, temperatura zewnątrz przez dobrych kilka godzin w granicach kilkunastu stopni, a piony grzewcze gorące(?!) Dobrze, że można przynajmniej regulować dopływ ciepła do grzejników. Na straży racjonalnego korzystania z ciepła w węźle grzewczym stoją między innymi urządzenia automatyki pogodowej. W naszej Spółdzielni ustalono, że próg odcięcia dopływu ciepła następuje przy temperaturze zewnętrznej +16oC. Ograniczanie dopływu ciepła do instalacji wewnętrznej budynku następuje już od dobrych kilku stopni wcześniej od tej granicznej wartości. Obowiązek wyposażenia instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych w automatykę pogodową przypisano dostawcom ciepła. Było to jeszcze w czasach, gdy o koszcie korzystania z centralnego ogrzewania decydowało Ministerstwo Finansów, ustalając stosowny normatyw (zł/m2 powierzchni lokalu). Wówczas eliminacja marnotrawstwa energii cieplnej miała głęboki sens nie tylko ogólnonarodowy. Była również w interesie producentów ciepła, obniżając im koszty wytwarzania.


W momencie przejścia na system sprzedaży ciepła w oparciu o liczniki ciepła (ciepłomierze), ograniczenie sprzedaży towaru jakim jest wszak ciepło, przestało być w interesie producentów. Mamy więc to co mamy. Czy naszemu społeczeństwu, które osiągnęło tak wysoki poziom dobrobytu nie należy się odrobina luksusu? Spodziewane duże oszczędności związane z łagodnym przebiegiem minionej zimny stają się coraz bardziej iluzoryczne. Ostatnio trwa tzw. „gra na patriotyzm". Zwiększenie wpływów do budżetu to konkretne działanie z tych patriotycznych. I to właśnie zostało nam na pocieszenie. Tylko malkontenci będą dopatrywać się w tym działaniu dodatkowo wzrostu emisji CO2 i szkodzenia środowisku naturalnemu.


Posiedzenie marcowe Rady Nadzorczej rozpoczęło tym razem omówienie wyników kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2010, 2011 i 2012. Przeprowadzili ją pracownicy Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach. Lustracja trwała kilka miesięcy i objęła wszystkie aspekty działalności Centrum Zarządzająco-Usługowego, Zakładów Celowych i Osiedli. Żadnych nieprawidłowości i uchybień w pracy Spółdzielni w okresie tych 3 lat lustratorzy nie stwierdzili i w związku z tym nie przedłożono wniosków pokontrolnych. Po dyskusji i wyjaśnieniach złożonych przez obecnych na posiedzeniu lustratorów Rada Nadzorcza przyjęła omawiane opracowanie.


Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rutynowej rzec można kwestii, a mianowicie spraw członkowskich. Zadłużenie w opłatach 28 lutego 2014 r. wynosiło 11 mln 250 tys. zł i było wyższe od zaległości na koniec stycznia br. o 156 tys. zł, przy czym niedopłaty za media rozliczane w lutym wynosiły 574 tys. zł.


Na posiedzenie Zarząd skierował 7 wniosków o pozbawienie członkostwa. I tym razem ostatecznie Rada rozpatrywała 6 wniosków, gdyż jedna osoba zdążyła swoje zadłużenie spłacić. Z tej liczby Rada pozbawiła członkostwa 3 osoby, a w 3 innych przypadkach uznała złożone deklaracje spłaty zaległości za wiarygodne i odroczyła rozpatrywanie wniosków ich dotyczących. Rada uchyliła też swoją poprzednią decyzję o wykreśleniu z rejestru członka, który zadłużenie spłacił.


Część gospodarczą posiedzenia rozpoczęło rozpatrywanie informacji Zarządu o wykonaniu w 2013 roku: - kosztów eksploatacji w osiedlach; - kosztów i zadań rzeczowych remontów realizowanych z funduszu remontowego „B" w osiedlach.


Dokonując oceny zbiorczego wyniku ekonomicznego osiedli w działalności eksploatacyjnej za rok 2013, Rada stwierdziła, że w skali całej Spółdzielni wpływy na tę działalność pokryły z pewną nadwyżką koszty. Jedynie dwa osiedla: Zawodzie i Ligota nie zdołały zbilansować wpływów z kosztami. W osiedlach tych wdrożono już środki zmierzające do likwidacji tego braku równowagi finansowej, co pozwoli na przestrzeni roku osiągnąć wynik dodatni. Rada zwróciła również uwagę na wynik osiedla Graniczna. Osiedle to przed osiągnięciem wyniku ujemnego na kosztach eksploatacji uratował jedynie bilans otwarcia 2013 roku. Rada zaleciła Zarządowi KSM i Radzie tego Osiedla bieżące monitorowanie wyników ekonomicznych na przestrzeni tego roku, tak by nie dopuścić do ewentualnego niezbilansowania wpływów i wydatków.


W zakresie realizacji robót remontowych z funduszu „B" w skali całej Spółdzielni również osiągnięto wynik dodatni, tzw. wpływy przeważyły koszty. Niestety osiedla im. Zgrzebnioka oraz Ligota rok 2013 zakończyły wynikiem ujemnym. Na przestrzeni 2014 roku osiedla te mają zlikwidować wynik ujemny na prowadzonych pracach remontowych z funduszu „B". Rada pozytywnie oceniła wysokie zaawansowanie rzeczowe remontów wykonanych w poszczególnych osiedlach. Wykonanie robót pozaplanowych miało pełną aprobatę Rad Osiedli.


Kolejnym punktem porządku posiedzenia była informacja Zarządu o zaległościach w opłatach za lokale w KSM na koniec 2013 roku wraz z omówieniem form i skuteczności windykacji.


Rada informację tę przyjęła z zaleceniem opublikowania tego materiału na łamach naszej spółdzielczej gazety, stąd nie ma potrzeby odrębnego omawiania tego tematu.


Dużo czasu Rada poświęciła omówieniu spraw organizacyjnych związanych ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Tegoroczne WZ będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybierać będziemy nową Radę Nadzorczą, gdyż obecna kończy swoją trzyletnią kadencję. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzaniu Walnych Zgromadzeń ustalono, iż także tegoroczne WZ odbędzie w trzech częściach, w dniach od poniedziałku do środy – 23, 24 i 25 czerwca br. Ukonstytuowanie się nowej Rady nastąpi 4 lipca. Miejscem Walnego Zgromadzenia, analogicznie jak w latach poprzednich, jest Centrum Kultury Katowice przy Placu Sejmu Śląskiego.


Nie zmieniono dotychczasowych okręgów wyborczych i przypadających na nie mandatów. Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą systematycznie publikowane na łamach Wspólnych Spraw.


W ostatnim punkcie programu posiedzenia Rada przeprowadziła pewne zmiany w regulaminie pracy Rady Nadzorczej. W praktyce dotyczyć one będą już nowej Rady, której skład wyłoniony będzie w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia.


Ze znaczących działań należy wymienić także liczny i aktywny udział członków Rady 18 marca br. w obradującym w Katowicach wyjazdowym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych Śląska dali na nim wyraz swoim obawom jakie niesie opracowywana aktualnie kolejna nowelizacja ustawy. W powszechnym odbiorze stanowi ona poważne zagrożenie dla istnienia spółdzielczości mieszkaniowej i zastąpienia jej zdecydowanie mniej efektywną formą zarządzania zasobami mieszkaniowymi jaką jest wspólnota mieszkaniowa.

 

Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)