2019-12-17

Pozytywna ocena sposobu informowania członków KSM, Strategia Ekonomiczna KSM, zmiany w regulaminach

 

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Listopadowe, plenarne obrady Rada Nadzorcza rozpoczęła od analizy „Informacji Zarządu dotyczącej sposobu realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów". Materiał ten był rozpatrywany i został zaopiniowany przez Komisję Samorządowo - Statutową RN. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza dokonując oceny celów realizowanych przez gazetę „Wspólne Sprawy" oceniła, że wykonuje ona w pełni postawione przed nią cele: informacyjny, edukacyjny i opiniotwórczy, realizując tym samym statutowy obowiązek informowania członków KSM o działalności Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zawarte w gazecie „Wspólne Sprawy" informacje dotyczące działalności Zarządu oraz organów samorządu spółdzielczego, omawiając jednocześnie sprawy spółdzielcze, ekonomiczne, techniczne, prawne, społeczne i kulturalne. Zdaniem Rady Nadzorczej zakres tematyczny gazety „Wspólne Sprawy", jej objętość i wielkość nakładu są właściwe, a zawarte w gazecie informacje obok realizacji podstawowego celu informacyjnego członków KSM, wspomagają funkcjonowanie służb spółdzielni, organów samorządowych i Zarządu Spółdzielni.

 

Jednocześnie Rada przyjęła do wiadomości informację o kosztach realizacji przez KSM statutowego obowiązku informowania swych członków o działalności Spółdzielni poprzez: wydawanie miesięcznika „Wspólne Sprawy", Internet, emisję w telewizji okolicznościowej audycji „Informator KSM" oraz profil społecznościowy facebook.

 

Kolejnym omawianym tematem było, w oparciu o opinię Komisji Samorządowo - Statutowej, przeanalizowanie wniosku Zarządu proponującego przyznanie przez Radę Nadzorczą wyróżnień honorowych KSM za zasługi dla rozwoju Spółdzielni za 2019 r. dla kandydatów zgłoszonych przez Rady Osiedli. Komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków dotyczących wyróżnień pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów regulaminowych oraz limitu ilości wyróżnień, które można przyznać w roku kalendarzowym. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Rad Osiedli i Zarządu, z uwzględnieniem zmian przyjętych na posiedzeniu Komisji, w sprawie nadania następujących wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju Spółdzielni: – listów gratulacyjnych dla 48 osób, – dyplomów uznania dla 11 osób, – odznaki honorowej KSM dla 9 osób, – odznaki honorowej KSM z laurem dla 9 osób.

 

Następnie Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawione przez Zarząd wnioski wpisu do Księgi Zasłużonych dla rozwoju KSM emerytowanych, długoletnich pracowników Spółdzielni: Krystyny Stachurskiej-Strzempa, Marii Krawiec (wyróżnienie pośmiertne), Pawła Libery (wyróżnienie pośmiertne) oraz wnioski o wpis do Księgi Zasłużonych dla rozwoju KSM osób zgłoszonych przez Rady Osiedli: Józefa Dobiczka (z osiedla Śródmieście), Stanisława Januszka (z osiedla Śródmieście), Zdzisławy Nowak (z osiedla Giszowiec), Barbary Trocer-Dziacko (z osiedla Wierzbowa, wyróżnienie pośmiertne). Ponadto Rada zdecydowała o wyróżnieniu Zespołu 100-Krotki specjalnym Listem Okolicznościowym za całokształt jego dotychczasowej działalności.

 

Przedmiotem długiej debaty RN była „Przewidywana realizacja Strategii Ekonomicznej w zakresie remontów na koniec 2019 roku oraz projekt planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2020 (kontynuacja Strategii Ekonomicznej KSM)", nad którym to dokumentem uprzednio radziły na wspólnym posiedzeniu trzy Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

 

Po dogłębnej dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu, że na koniec 2019 roku przewidywane jest wykonanie zadań Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów finansowanych z funduszu remontowego część „A", na poziomie 89,92% przyjętych w planie nakładów tj., że wydatki, według prognozy, zamkną się kwotą ok. 17.300.000 zł.

 

Rada stwierdziła, że ze względu na przesunięcie przez firmę Dalkia EDF Group terminu likwidacji grupowej stacji ciepła przy ul. Mysłowickiej, słusznie został przyjęty Wariant I z dwóch rozważanych wcześniej wariantów realizacji planu remontów kapitalnych i modernizacji na 2019 rok. Rada zastrzegła, że roboty związane z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej na Osiedlu Giszowiec powinny być wykonane w roku 2020.

 

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawiony przez Zarząd wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2020 – część „A" w wysokości 26.730.000 zł, tj. uwzględniającego podwyższenie o 8.870.000 zł pierwotnie planowanych nakładów w stosunku do założeń aktualizacji Strategii Ekonomicznej.

 

Rada Nadzorca przyjęła do wiadomości, że podwyższenie wynika przede wszystkim z:

  • przesunięcia z planu roku 2019 do projektu planu na 2020 r. części kosztów robót związanych z modernizacją ociepleń budynków oraz wystąpienia dodatkowego, rozszerzonego zakresu rzeczowego tych robót; termin zakończenia robót został ustalony na 30.06.2020 r.;
  • ujęcia w planie na rok 2020, na wniosek os. Giszowiec, modernizacji ocieplenia elewacji budynku przy ul. Wojciecha 27-27 b;
  • wymiany wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 1 Maja 158 d;
  • modernizacji dodatkowo 5 dźwigów osobowych w budynkach os. Giszowiec;
  • modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Hałubki 6-8, 6a-8a w osiedlu Zawodzie;
  • sfinansowania części kosztów wymiany podzielników kosztów c.o.

Rada Nadzorcza uznała, że powyższe podwyższenie planowanych nakładów na remonty kapitalne i modernizację na 2020 rok w stosunku do założeń Strategii Ekonomicznej jest uzasadnione. Rada uznała także, iż przedstawiony wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2020 część „A" uwzględnia założenia ujęte w przyjętym przez Radę Nadzorczą „Wieloletnim programie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni".

 

Kontynuując prowadzoną sukcesywnie nowelizację regulaminów wewnętrznych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na posiedzeniu listopadowym Rada Nadzorcza sfinalizowała swoje prace nad dwoma dokumentami.

 

Pierwszym z nich był „Regulamin funduszu remontowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej", wcześniej omawiany przez Komisję Samorządowo-Statutową z uwzględnieniem zgłoszonych zmian i uzupełnień autorstwa Rad i Administracji Osiedli oraz właściwych merytorycznie służb Spółdzielni. Aneksem do tego Regulaminu jest Katalog robót remontowych, które są finansowane z funduszu remontowego część „A". Po dyskusji Rada Nadzorcza uchwaliła zmianę w „Regulaminie funduszu remontowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

 

Drugim omawianym dokumentem był „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Po zapoznaniu się ze stanowiskiem na temat zmian wypracowanych przez Komisję Samorządowo - Statutową, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian i uzupełnień pochodzących z Rad i Administracji Osiedli oraz właściwych merytorycznie służb Spółdzielni, a także po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Tym samym Rada Nadzorcza zakończyła cykl nowelizacji wszystkich regulaminów wynikających ze zmiany Statutu KSM.

 

Jednolite teksty „Regulaminu funduszu remontowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" oraz ,,Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM" są publikowane w niniejszym wydaniu „Wspólnych Spraw".

 

Jako że moja comiesięczna informacja o pracach Rady Nadzorczej dociera do Państwa przed Świętami Bożego Narodzenia i w zwieńczeniu 2019 roku, przeto w imieniu Rady Nadzorczej składam wszystkim Mieszkańcom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jak najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. Niechaj radość i pokój przyniesione do naszych domów przez Bożą Dziecinę goszczą w nich każdego dnia jeszcze tego i przyszłego, Nowego 2020 Roku.


Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)