2019-12-17

Na czym polegają zmiany w funduszu remontowym KSM ?

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Myślę, że ten temat jak najbardziej kwalifikuje się do rubryki „Gorący temat" przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to świeżość tych zmian wprowadzonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/2019 z dnia 8.11.2019 r. w Regulaminie Funduszu Remontowego KSM, a drugi to data wejścia zmian w życie określona w tejże uchwale na 1 stycznia 2020 r. Jest jednak jeszcze jeden powód wydający się o wiele ważniejszym, ponieważ dotyczy wagi i istoty wprowadzonych zmian. Przez około 22 lata zdążyliśmy się już pewnie prawie wszyscy zrozumieć (i przyzwyczaić się) do konstrukcji naszego Regulaminu, który choć traktuje o jednym Funduszu Remontowym, to w swej treści definiuje jego podział na dwie części „A" i „B".

 

Najprościej (nie brnąc w szczegóły) część „A" jest częścią wspólną Funduszu dla całej Spółdzielni, która służy sfinansowaniu robót remontowych realizowanych na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia KSM w ramach realizacji jej Wieloletniej Strategii Ekonomicznej, natomiast część „B" Funduszu służy finansowaniu i realizacji robót remontowych zaplanowanych przez Rady Osiedli i zaakceptowanych przez Zebrania Osiedlowe. To tylko tak – dla przypomnienia Państwu podstawowych założeń konstrukcji naszego Regulaminu.

 

Wprowadzone zmiany zasadniczo wynikają z tego, że 9.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze. Z konieczności dokonania korekt wynikających ze zmian ustawowych byliśmy zobowiązani do zrobienia w terminie dwunastu miesięcy zmian w Statucie KSM i zostały one uchwalone przez nasze Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018 roku. W ślad za zmianami w Statucie Spółdzielni uruchomiona została procedura zmian w Regulaminach obowiązujących w KSM. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej zmiany były szeroko konsultowane z Radami Osiedli oraz uwzględniały również pozytywnie rozpatrzone wnioski członków Spółdzielni.

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany między innymi dotyczące sposobu rozliczania Funduszu Remontowego. W świetle postanowień Regulaminu Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, przy czym wysokość odpisów na fundusz remontowy uchwalana przez właściwe organy może być zróżnicowana ze względu na wyposażenie nieruchomości w urządzenia wspólnego użytku, np. w dźwigi.

Zmiana Regulaminu dotyczy również poszerzenia źródeł zasilania Funduszu Remontowego część „A" ze środków uzyskanych przez najemców byłych lokali zakładowych w trybie art. 48 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również z tytułu przystąpienia kolejnych budynków z tzw. nowych inwestycji KSM do programu termomodernizacji w ramach Strategii Ekonomicznej KSM, z nadwyżki bilansowej oraz z wpłat uzyskanych od właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe w budynku lub osiedlu.

 

W związku ze starzeniem się budynków z tzw. nowych inwestycji KSM zasadne jest włączenie tych budynków do Strategii Ekonomicznej w celu zabezpieczenia dla nich środków finansowych na roboty wydatkowane z funduszu remontowego część „A", w tym na termomodernizację. Regulamin przewiduje wprowadzenie dla tych budynków stawki kroczącej, wzrastającej o odpowiedni wskaźnik procentowy z upływem lat, w których budynek został oddany do użytku. Sytuacja ta dotyczy również lokali w innych budynkach, które dotąd nie uczestniczyły w Strategii Ekonomicznej, w tym garaży wbudowanych oraz lokali użytkowych. Warunkiem wykonania przez Spółdzielnię remontu finansowanego z Funduszu Remontowego część „A" jest zaewidencjonowanie na nieruchomości minimum 30% wartości planowanych robót lub ustanowienia stosowych zabezpieczeń.

 

Regulamin wprowadza również postanowienia dotyczące sposobu i terminu rozliczenia z właścicielami nieruchomości wpływów i wydatków funduszu remontowego oraz pozostałych nakładów na remonty nieruchomości w przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej.

 

Spora część wyżej opisanych zmian ma swoje źródło w prawnym uzasadnieniu podjętej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwały zmieniającej Regulamin, bo i trudno żeby było inaczej. Akty prawne, którymi kieruje się Zarząd Spółdzielni w realizacji bieżących zadań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego spółdzielczego przedsiębiorstwa, są bardzo ważne i wymagają zrozumienia zasad działania, które są naszą wzajemną umową w tym zakresie. Muszę zwrócić Państwa uwagę przy lekturze zmienionego Regulaminu Funduszu Remontowego KSM publikowanego (wraz z Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM) w tym wydaniu „Wspólnych Spraw" w formie dodatku. Te najistotniejsze zmiany zawarte są w § 2 pkt 2-12, § 2 ze znacznikiem 1, § 6 ppkt. 4 oraz w paragrafach 11-14, co nie oznacza, że umniejszam znaczenia innym zmianom.

 

Zdaję sobie sprawę, z tego że lektura regulaminów nie jest łatwa ale myślę, że ten ważny, ale tylko składający się z 14 paragrafów, Regulamin – spełniający wymogi ustawowe i szeroko konsultowany będzie zrozumiały i zaakceptowany przez Państwa.

 

Jednocześnie polecam uwadze Państwa omówienie przyczyn i skutków wprowadzenia nowego (wspomnianego powyżej) Regulaminu rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat w KSM, jakiego dokonuje w artykule wiceprezes Zarządu Teresa Ślązkiewicz. Remonty i koszty GZM stanowią bowiem najpoważniejszą pozycję w działaniach KSM w zakresie wydatków, które nazywa się zależnymi od Spółdzielni. Przypomnieć w tym miejscu wszelako warto, iż w ogólnej strukturze kosztów ponoszonych przez naszą Spółdzielnię wydatki zależne od KSM stanowią 44,19%, a te zewnętrzne, od nas niezależne, dla których Spółdzielnia wypełnia jedynie rolę (nie opłacanego za usługę!) poborcy – to 55,81%. Analityczne i dokumentujące ten fakt materiały wielokroć już były prezentowane na łamach „Wspólnych Spraw", ostatnio w ubiegłym miesiącu.

 

Korzystając z okazji i okoliczności przedświątecznych składam i proszę o przyjęcie serdecznych życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych!

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)